Oracle Financial Reporting Compliance Cloud

Certify Controls with Confidence

Reimagine compliance to make risk-aware decisions, facilitate effective accountability, and promote financial oversight.

 • Streamline compliance with a centralized and secure repository of risks, controls, and control assessments

  Streamline and govern financial compliance with a centralized and secure repository of risks, controls, and control assessments.

 • Grant role-appropriate access to ensure that internal controls are complete

  Grant role-appropriate access to ensure that internal controls are complete, reducing financial reporting risk.

 • Ensure that control tests and other assessments are completed on time

  Ensure that control tests and other assessments are completed on time.


Effektivisera regelefterlevnaden

Effektivisera underhållet av kontroller och styr efterlevnaden av ekonomiska policyer med ett centraliserat och säkert datalager. Öka produktiviten och minska riskerna i den finansiella rapporteringen genom att automatisera arbetsuppgifter relaterade till regelefterlevnad.

 • Eliminera fel vid manuell registrering och rapportering
 • Underlätta efterlevnaden genom att automatisera egenutvärderingar och oberoende tester
 • Öka insynen i kontroll- och efterlevnadsresultat i realtid
 • Åtgärda snabbt brister i kontrollen med statusinformationsvyer och anpassningsbart arbetsflöde

Heltäckande

Testa viktiga kontroller och åtgärda problem med ett fördefinierat arbetsflöde.

 • Få överblick över risker, kontroller och problem i samband med finansiell rapportering i hela företaget
 • Förbättra strategisk överblick och effektiv styrning med större transparens
 • Certifiera kontroller tryggt baserat på verifierbar dokumentation
 • Ta hänsyn till flera ekonomiska förordningar och ramverk, bland annat SOX och
  COSO 2013

Get Started with ERP

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne