Oracle HCM-lösning – funktioner inom Time and Labor

Workforce Management

Optimera de globala processerna för personaladministration, hantera projekt, tid och arbete samt frånvaro effektivt, och förbättra medarbetarnas och verksamhetens resultat.

Time and Labor

Säkerställ korrekt tidsinformation med ett heltäckande och lättanvänt system för hantering av tidsregistrering. Skapa olika typer av tidkort för olika krav på arbetstagarna globalt. Visa, beräkna och granska betalbara arbetstimmar i realtid för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler.

Tillgänglighet och arbetsscheman

Tillgänglighet och arbetsscheman

  • Förbättra kommunikationen genom att göra arbetsscheman tillgängliga och synliga
  • Minska effekten av planerad och oplanerad frånvaro
  • Visa vilken effekt allmänna helgdagar och planerad frånvaro har på personalens tillgänglighet
Time and Labor

Time and Labor

  • Hantera och registrera tiden effektivt med ett flexibelt och regelbaserat system
  • Konfigurera regler för och verifiering av tidsregistrering för specifika verksamhetsbehov
  • Sänk kostnaderna för fel genom snabb och enkel registrering och inlämning av arbetade timmar

Kom igång