Oracle talanghantering

Ta kontroll över alla faser i rekryteringen. Attrahera de bästa kandidaterna, öka produktiviteten och förbättra besluten med heltäckande talanghantering. Upphandla, rekrytera, introducera och hantera prestationer, utveckla karriärer och planera för succession – allt på ett och samma ställe.

Miniatyrbild av video om personalhantering

Gartner® utser Oracle till ledare inom personalhantering via molnet för åttonde året i rad

Ta reda på varför Oracle utsågs till ledare i 2023 års Magic Quadrant inom molnsviter till personalhantering för företag med fler än 1 000 anställda, och placerades längst till höger i "Completeness of Vision" för sjätte året.*

Utforska talanghantering

Rekrytering

Kandidatcentrerade upplevelser

Förenkla kandidaternas upplevelser utan att de behöver skapa ett konto och gör så att den digitala assistenten omedelbart kan svara på frågor.

Rekryteringsmarknadsföring

Använd inbyggda CRM-verktyg för att attrahera lämpliga talanger med anpassade målsidor och meddelanden.

Anställningseffektivitet

Förbättra och påskynda anställningen med AI-drivna rekommendationer, schemalagda intervjuer och datastyrda erbjudanden.

Intern rörlighet

Förstå kompetensen i hela företaget och rekommendera lämpliga roller till medarbetarna – de får hjälp med att göra karriär och stannar hos dig.

Större räckvidd med LinkedIn

Granska och kommunicera enkelt med potentiella kandidater med LinkedIn utan att lämna Oracles personalhantering.Personalintroduktion

Smidig personalintroduktion

Intuitiv och tydlig personalintroduktion med en enhetlig upplevelse, allt i en lösning för personalhantering.

Guidade introduktioner

Öka produktiviteten med en digital assistent som stegvis hjälper till att avsluta uppgiften från vilken enhet som helst.

Anpassad uppgiftshantering

Dela uppgifter på en personlig lista så att nyanställda hittar allt de behöver och kan vidta åtgärder från ett och samma ställe.


Utbildning

Anpassad inlärning

Personanpassade och rollbaserade utbildningsrekommendationer som baseras på talangprofiler och data i applikationssviten för personalhantering.

Kompetensstyrd inlärning

Hjälp personalen att bli bättre utrustad för intressanta karriärer och höja kompetensen hos personalen med utbildningsrekommendationer och skräddarsydda utbildningskampanjer.

En hemsida för all utbildning

Kombinera och kuratera internt, formellt och informellt innehåll med externa källor på ett ställe.

Inbyggd i talanglivscykeln

Låt inlärning ingå i de anställdas resa eller låt dem upptäcka nya kurser på personliga hemsidor.

Efterlevnad och rapportering

Färre överträdelser och uppdaterade certifikat genom att skapa, tilldela och följa upp planer för utbildning- och regelefterlevnad.Karriärutveckling

Karriärvägar

Låt de anställda utforska möjligheter till karriär genom att beskriva roller inom organisationen och intressanta möjligheter.

Utvecklingsplaner

Skapa meningsfulla utvecklingsplaner med mål, uppgifter och önskat resultat som är knutna till intressanta roller.

Utbildningsrekommendationer

Ge utbildningar som är anpassade till den anställdes utvecklingsmål och karriärintressen.


Marknadsplats för affärsmöjligheter

En enda kontaktpunkt för karriärmöjligheter

Visa flera sätt att växa genom att kombinera platsannonser, volontäralternativ och interna gig (tidsbegränsade möjligheter) på ett ställe.

Tidsbegränsade gig

Ge personalen nya sätt att utvecklas genom interna gig med olika team och projekt runt om i organisationen.


Prestationsstyrning

AI-genererad målplanering

Bädda in AI-genererad målplanering för att hjälpa medarbetare att skapa en anpassad åtgärdsplan för att nå sina identifierade mål.

AI-genererade prestationsutvärderingar för chefer

Ge chefer möjlighet att snabbt slutföra mer heltäckande och skräddarsydda medarbetarutvärderingar med AI-generering.

Målinställning och spårning

Sätt upp och spåra mål kopplade till olika nivåer i organisationen för att underlätta en pågående prestationskonversation.

Samarbete

Hjälp team att arbeta i gemensamma syften genom att dela och samarbeta kring mål.

Återkoppling när som helst

Ge, ta emot och begär feedback i hela organisationen när som helst och på vilken enhet som helst.

Kontinuerlig prestationshantering

Använd uppföljningssamtal och automatiska påminnelser som stöd för kontinuerlig personlig coachning.

Allt-i-ett-utvärderingar

Ge chefer en enda komprimerad vy över de kriterier som behövs för att utvärdera teamet på ett jämförande och rättvist sätt.


Ersättning

Global skalbarhet

Analysera, modellera, budgetera och administrera ett obegränsat antal ersättningsplaner lokalt och globalt.

Total ersättning

Konfigurera utformning, innehåll och distribution av ett utdrag för total ersättning, inklusive grundlön och bonusar.

Prestationslön

Lägg in funktioner för prestationsstyrning till planering, budgetering och godkännande av ersättningar.

Fullständig konfiguration

Förvandla strategier till genomförande med flexibel planering och modellering av ersättningar för att tillgodose växlande affärskrav.Successionsplanering

Insikt om talanger med hög potential

Identifiera de bästa talangerna för att främja deras tillväxt, bygga för nästa generation av ledare och minimera uppsägningsrisken.

Infopanel för talanger

Använd en dynamisk, visuell infopanel som vägleder ledarskapsdiskussioner och underlättar talanggranskningar.

Hantering av ledarskapspipeline

Använd flexibla talangpooler, successionsplaner och analyser för att förbättra ledarskapspipeline och mäta reservstyrkan.


Dynamiska färdigheter

AI-styrd kompetensmotor

Dra nytta av AI och automatisering för att kontinuerligt hålla koll på organisationens kompetenser och fatta beslut om talangplanering.

Kompetensdriven talanghantering

Förbättra processer för rekrytering, karriärutveckling och utbildning med ett talanghanteringssystem som anpassas till och motsvarar organisationens kompetenslandskap.

Anpassad portal

Ge personal och chefer en central plats där de kan hantera kompetens och rekommendera åtgärder som leder till tillväxt på både personliga plan och för företaget.

Färdighetsanalys

Identifiera kompetensbrister och starta viktiga omskolnings- och kompetenshöjningsaktiviteter för att stödja de strategiska målen.

Centrum för teamkompetens

Ge chefer en central plats där de kan granska, tilldela och hantera kompetensutveckling i hela teamet.


  • Oracle Grow utsedd till årets bästa lösning för personaladministration

    Bland fler än 120 bidrag i år utsågs Oracle Grow till vinnare.

  • Ge medarbetarna AI-genererad hjälp att höja produktiviteten

    Ta reda på hur AI-generering för personalhantering i Oracle Cloud effektiviserar processer och förbättrar medarbetarupplevelsen.

Viktiga fördelar med talanghantering

Attrahera och behålla rätt talanger

Ge ovanligt bra kandidatupplevelser, främja intern rörlighet och fatta smartare anställningsbeslut.

Öka personalens engagemang och produktivitet

Engagera personalen och höj produktiviteten med moderna, lättanvända verktyg som ger en och samma upplevelse på alla enheter.

Stärk insyn och beslut kring talanger

Stärk beslutsfattandet med en komplett och enhetlig lösning för rekrytering och personaladministration i realtid.

Utnyttja räckvidden och bredden i LinkedIn

Höj medvetandet om talanger och stärk utvecklingen med LinkedIn-integrerad rekrytering, utbildning och profildata.

Vill du behålla de anställda? Börja med kandidatupplevelsen. Oracle Recruiting Booster kan vara till hjälp.

Kundberättelser om talanghantering

Co-op moderniserar rekryteringen med Oracle Cloud

Med över 63 000 anställda och en varierande familj av detaljhandelsföretag behövde Co-op attrahera och anställa talanger snabbare. Det brittiska företaget valde Oracles moln för personalhantering och Oracles molntjänst för integration för att snabba upp sin digitala uppgradering.

Den bästa upplevelsen är en som är skapad för MIG

Erbjud personanpassade upplevelser med Oracle ME, den enda kompletta plattformen för personalupplevelse där deltagarna kan koppla upp, växa och utvecklas.

Relaterade lösningar för talanghantering

Oracle ME

Låt talangerna kopplas ihop, växa och utvecklas

Personaladministration

Effektiv hantering av en global arbetsstyrka

Lönesystem

Hantera omfattande löneutbetalningar för en global arbetsstyrka

Personalhantering

Anpassa personalhanteringen efter affärsstrategin

Resurser för talanghantering

Molnberedskap

Nya innovationer för personalhantering i Oracle Cloud

Se vad som är nytt med molnbaserad personalhantering och hur vi hjälper dig att göra arbetet mer personalanpassat.

Nyheter i Oracle-talanghantering

Låt Oracle-produktexperter berätta vad som gör talanghantering unikt på marknaden.

Oracle-handboksserien

Vi har sammanställt hemligheterna bakom vår strategi för personal, processer och system. Och vi vill dela dem med dig.

* Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i deras forskningspublikationer och råder inte några teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har de högsta poängen eller annan beteckning. Gartners undersökningspublikationer består av åsikter från Gartners undersökningsorganisation och bör inte tolkas som faktaunderlag. Gartner, Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises, Ranadip Chandra, Sam Grinter, Ron Hanscome, Chris Pang, Anand Chouksey, Josie Xing, Harsh Kundulli, David Bobo, Laura Gardiner, Hiten Sheth, Jackie Watrous, Travis Wickesberg, 18 October 2023.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke och MAGIC QUADRANT är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används häri med tillstånd. Med ensamrätt.

Denna illustration publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i samband med hela dokumentet. Gartner-dokumentet kan fås av Oracle på begäran.

Kom igång med talanghantering


Be om en demo av personalhantering

Delta i en genomgång med en av våra experter.


Gå en guidad produkttur om personalhantering

Utforska applikationssviten på egen hand.


Kontakta en säljare

Prata med en teammedlem om personalhantering i Oracle Cloud.

Friskrivningsklausul: Informationen i detta dokument är avsedd att allmänt beskriva våra produkter. Texten är endast avsedd för informationsändamål och får inte användas i avtal. Den utgör inget löfte om att leverera material, kod eller funktion och ska inte ligga till grund för köpbeslut. Oracle kan efter eget gottfinnande komma att ändra utveckling, lansering, tidsplaner och prissättning av funktioner eller funktionalitet hos Oracles produkter som beskrivs i detta dokument.