Oracle-personaladministration

Hantera en global arbetsstyrka effektivt. Planera, hantera och optimera globala medarbetarprocesser med en enda gemensam datakälla. Fatta bättre beslut, anpassa medarbetarupplevelsen och dra nytta av konfigurerbara arbetsflöden som ger skalbarhet och lokalisering.

Gartner® utser Oracle till ledare inom personalhantering via molnet för åttonde året i rad

Ta reda på varför Oracle utsågs till ledare i 2023 års Magic Quadrant inom molnsviter till personalhantering för företag med fler än 1 000 anställda, och placerades längst till höger i "Completeness of Vision" för sjätte året.*

Utforska personaladministration

Kärnan i personaladministration

Heltäckande personaladministration

Anställ, introducera, hantera och engagera personal i enlighet med lag och företagspraxis.

Information på begäran

Ge personalen säkra, mobilanpassade alternativ för självbetjäning och hantering av personuppgifter, betald ledighet, lönespecifikationer med mera.

Global och lokal täckning

Säkerställ regelefterlevnad i mer än 200 länder och jurisdiktioner med juridiska funktioner som uppfyller globala krav.

Branschstöd och fackligt stöd

Använd regelstyrda arbetsflöden för att förenkla hanteringen av unika branschavtal, fackföreningsavtal, kollektivavtal och kontrakt.

Befattningsadministration

Hantera personalstyrka och budget med en heltäckande bild av lediga och tillsatta tjänster, även globala uppdrag.


Förmåner

Förmånsprogram

Flexibla program som uppfyller specifika krav och planer för organisationens förmåner.

Priser och täckning

Beräkna och hantera kostnadsplaner för varje personalgrupp helt integrerat med Oracle Payroll.

Registrering till självbetjäning

Vägled anställda genom förmånsprocessen med en intuitiv målsida och enkel registrering.


Planering och uppskattning av arbetsstyrkan

Uppskattningsanalyser

Organisera medarbetarna enligt den uppskattade risken att de lämnar företaget, så att du kan fokusera på att behålla de bästa medarbetarna.

Teamresultat

Fastställ effekten av förändringar, till exempel befordran eller ledighet, på teamets och den enskildes prestationer.

Personalplanering

Dra nytta av fördefinierade modeller som gör det enkelt att skapa eller uppdatera personalplaner och anpassa dem efter förändringar.


Strategisk personalplanering

"Tänk om"-modellen

Dra och släpp-verktyg för att förstå hur varje beslut påverkar personaladministration, ekonomi och drift.

Samarbete i realtid

Skapa och redigera planeringsscenarier med fullständig insyn i planeringen från andra organisationschefer.

Smart vy

Ge analytiker möjlighet att snabbt skapa, hantera och visualisera data från Microsoft Excel i Oracle HCM.


Arbetsliv

Mitt volontärarbete

Ge personanpassade volontärrekommendationer så att medarbetarna kan interagera där det är viktigast för dem.

Mitt varumärke

Ge personalen möjlighet att utveckla sitt influerande och varumärke med insikter som bygger på kontakter och räckvidd i sociala medier.

Mitt välbefinnande

Skapa aktiviteter och tävlingar för att positivt påverka medarbetarnas energi, produktivitet och allmänna välbefinnande.


Avancerade kontroller för personalhantering

Bedrägeri och förebyggande av fel

Använd AI-styrda algoritmer för att automatiskt identifiera och svara på avvikelser som fiktiva anställda och löneändringar.

Certifiering för känslig åtkomst

Datasäker personaladministration och enkel efterlevnad med automatiska certifieringar för åtkomst till känsliga data eller processer.

Säker rollstruktur

Använd fördefinierade regler för bästa praxis eller konfigurera egna för att genomföra policyer inom personaladministration.

Djupanalys av ansvarsfördelning

Uppfyll lagstadgade krav med insyn i roller och behörigheter med finjusterad analys av ansvarsfördelning.



Upplev designstudio

Dina uppgifter, på ditt sätt

Konfigurera arbetsflöden och validera data baserat på företagets policyer och lokala lagstiftningskrav.

Anpassad vy

Visa data och processer på olika sätt baserat på användarparametrar som roll, land, juridisk entitet eller affärsenhet.

Ingen kodning krävs

Underlätta för personaladministration med lättanvända verktyg för att konfigurera och hantera adaptiva affärsprocesser utan att behöva använda IT.

Bästa praxis som regler

Dra nytta av fördefinierade regler för att definiera viktiga arbetsflöden som befordringar, överflyttningar och platsändringar med mera.

Tydligare information = bättre beslut

Höj kvaliteten på information som tas emot för att stödja AI-aktiverat beslutsfattande och analyser i hela systemet.


Använda medarbetarnas upplevelser för att få ut det bästa av varje person

Använda personanpassade upplevelser för att vägleda personalen professionellt och personligt, förbättra kommunikationen, stödja utveckling, underlätta engagemang från chef till anställd och ge bra support från personaladministrationen – allt skräddarsytt utifrån en förståelse för varje person.

Oracle ME-moduler

Samla in fler kandidater och behåll företagets pipeline med talanger.
Oracle Recruiting Booster kan hjälpa till.

Viktiga fördelar med personaladministration

 • Skapa en förstklassig personlig upplevelse

  Erbjud självbetjäningsfunktioner, mobilanpassade verktyg och intuitiva processer för att hjälpa personalen att lyckas.

  Video: Arbeta på ett mänskligt sätt (1:58)

 • Möjliggör digital transformation med en komplett och lättanvänd applikationssvit

  Standardisera processer för personaladministration, fatta dataunderbyggda beslut och förenkla arbetsflöden för att möjliggöra kreativitet mellan team.

 • Konfigurera enkelt processer för personaladministration efter behov

  Utforma och konfigurera arbetsflöden till personaladministration för specifika affärsbehov, utan att behöva använda IT.

  Video: Viktiga produkter - studio för designad upplevelse (3:17)

 • Göra det mindre komplicerat att ge stöd åt personalen

  Uppdatera avtal, beräkna om tidsrapporter och justera löner med arbetsflöden som underlättar de mest komplexa kraven.

  Video: Personalhantering i Oracle Cloud med medarbetarrepresentanter(4:11)

Den bästa upplevelsen är en som är skapad för MIG

Erbjud personanpassade upplevelser med Oracle ME, den enda kompletta plattformen för personalupplevelse där deltagarna kan koppla upp, växa och utvecklas.

Kundberättelser om personaladministration

Kunder i flera olika branscher använder personalhantering i Oracle Cloud HCM för sin verksamhet.

Relaterade lösningar för personaladministration

Talanghantering

Klara av varje steg i talanglivscykeln

Personalhantering

Anpassa personalhanteringen efter affärsstrategin

Lönesystem

Hantera omfattande löneutbetalningar för en global arbetsstyrka

Personaladministration

Upptäck Oracle-personaladministration i den här guidade turen
Oracle -spelbok för utmärkt personaladministration

Vi har sammanställt hemligheten om hur vi maximerar talanginvesteringar. Och vi vill berätta den för dig.

Kom igång


Be om en demo

Delta i en genomgång med en av våra experter.


Gå en guidad tur

Utforska applikationssviten på egen hand.


Kontakta en säljare

Prata med en teammedlem om personalhantering i Oracle Cloud.

* Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i deras forskningspublikationer och råder inte några teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har de högsta poängen eller annan beteckning. Gartners undersökningspublikationer består av åsikter från Gartners undersökningsorganisation och bör inte tolkas som faktaunderlag. Gartner, Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises, Ranadip Chandra, Sam Grinter, Ron Hanscome, Chris Pang, Anand Chouksey, Josie Xing, Harsh Kundulli, David Bobo, Laura Gardiner, Hiten Sheth, Jackie Watrous, Travis Wickesberg, 18 October 2023.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke och MAGIC QUADRANT är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används häri med tillstånd. Med ensamrätt.

Denna illustration publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i samband med hela dokumentet. Gartner-dokumentet kan fås av Oracle på begäran.