Oracle Modern Best Practice – Från bokslut till rapporter

Minska tiden för bokslut med 80 %
Minska tiden för bokslut med 80 %

Se hur kunder har påskyndat bokslutsprocessen avsevärt med Oracles molnbaserade ekonomiapplikationer.

Period Close to Financial Reports

Re-imagining your business core with Oracle Modern Best Practice means closing financial periods in days—or even less. Check out the click thru demo here and the process steps below to see how this digital business process for Finance uses transaction efficiency, analytics, secure social networking and world class reporting to reduce time-to-close to a minimum—finalizing outstanding and exceptions with a near perfect audit trail.

  • The morning before period close, the CFO opens her tablet to review activities and sees an unexpected income shortfall.

  • She notices that the Japan division hasn't closed.

  • Seeing the division’s open status caused the shortfall, the CFO contacts the local team using a secure private network.

  • The CFO receives reassurance that the contract issue is resolved. After booking, period close is back on track. Intrigued? See the process steps below or take a quick tour.Delbokslut
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Delbokslut

Övervaka bokslutsstatus i hela företaget. Kommunicera kring och slutför utestående transaktioner och undantag i reskontra.


Proforma bokslut
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Proforma bokslut

Förbered och granska preliminära finansiella rapporter. Prioritetsordna utestående transaktioner baserat på ursprungliga resultat.


Stäm av konton
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Stäm av konton

Stäm av reskontra med huvudboken och matcha automatiskt transaktioner med poster.


Bokslut
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Bokslut

Delegera automatiskt bokslutsuppgifter till ansvariga personer. Samarbeta för att effektivisera bokslutet i varje affärsenhet. Övervaka bokslutsstatus i hela företaget.


Konsolidera dotterbolag
Konsolidera finansiella rapporter, ikon Mobilt. Dataanalys.

Konsolidera dotterbolag

Konvertera dotterbolagens resultat till företagets kontoplan. Omvärdera icke-monetära saldon och konvertera dem till företagets valuta. Eliminera koncernintern aktivitet och minoritetsintresse.


Granska och bekräfta finansiella rapporter och styrningsrapporter
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Granska och bekräfta finansiella rapporter och styrningsrapporter

Granska sammanslagna resultat i samma rapporter som respektive dotterbolag där det är tillämpligt. Registrera slutliga justeringar.


Publicera och dela finansiella rapporter på ett säkert sätt
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Publicera och dela finansiella rapporter på ett säkert sätt

Distribuera finansiella rapporter till alla intressenter och dra fördel av samarbetsfunktioner för att uppmuntra till feedback.


Uppdatera ekonomiska prognoser
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Uppdatera ekonomiska prognoser

Modifiera prognoser och finansiella planer utifrån resultaten från den senaste redovisningsperioden.