Oracle Modern Best Practice – Daily close

Från daily close till prognos
Gör bokslut snabbare

Från daily close till ekonomisk prognos

Modern bästa praxis för daily close med mobil- och molnfunktioner samt funktioner för dataanalys och sociala nätverk gör det möjligt att fånga upp problem och variationer tidigt och lösa dem snabbt före redovisningsperiodens slut. Granska dagliga aktiviteter och prognoser för att förutse och åtgärda problem och potentiella förseningar. Samarbeta, granska och analysera dagens aktiviteter via sociala nätverk och mobila enheter. Säkerställ datakvaliteten, förbättra korrektheten och minska arbetsbelastningen.Bokför redovisningsaktivitet
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Bokför redovisningsaktivitet

Bokför automatiskt all godkänd redovisningsaktivitet i huvudboken för att säkerställa aktuella kontosaldon.


Identifiera avvikelser
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Identifiera avvikelser

Automatisk avisering av onormala transaktioner. Granska och undersök via säkra sociala nätverk.


Konvertera till företagets standard
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Konvertera till företagets standard

Omvärdera, översätt och konvertera automatiskt dotterbolagens saldon till företagets valuta och kontoplan.


Granska daglig aktivitet
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Granska daglig aktivitet

Granska, analysera och samarbeta på ett säkert sätt kring daglig finansiell aktivitet på vilken mobil enhet som helst.


Skapa ekonomiska prognoser
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Skapa ekonomiska prognoser

Dela prognoser och ekonomiska planer på ett säkert sätt och gör modifieringar baserat på bokförda dagliga aktiviteter.Kom igång