Oracle Modern Best Practice – Från frånvaroplanering till kontinuitet

Från frånvarohantering till produktivitetsförbättring
Hantera frånvaro proaktivt

Från frånvaroplanering till kontinuitet

Planera för oväntad frånvaro hos medarbetarna och gör frånvarohanteringen smidigare med hjälp av mobiler, sociala nätverk, dataanalys och molnet. Ta fram policyer för frånvaro och ledighet som väger av medarbetarnas behov mot arbetsgivarens mål. Övervaka trender för att se till att medarbetarna är produktiva och företaget uppfyller sina åtaganden.


Definiera regler kring frånvaro
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Definiera planer för frånvaro och ledighet

Garantera efterlevnad av lagar och företagets policyer med insiktsdrivna definitioner av planer för och typer och kategorier av frånvaro och ledighet.


Skapa regler och kontroller för frånvaro
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Skapa regler och kontroller för frånvaro

Ställ in olika kriterier, regler och definitioner för uppräkning av frånvaro och berättigande.


Ge medarbetarna tillgång till självbetjäning
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Ge medarbetarna tillgång till självbetjäning

Optimera frånvaroregistreringen genom självbetjäning och ange frånvarotyper som är tillgängliga på alla typer av mobila enheter.


Hantera ledighet och betalning
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Håll reda på frånvarotalen

Beräkna totalsummor under året för att kunna ge noggrann information om ledighet både för medarbetare och för företagsledning.


Övervaka frånvaro, trender och analys
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Övervaka frånvaro, trender och analys

Analysera frånvarotrender för att ge kontinuitetsråd om organisationen.


Kom igång