Oracle Modern Best Practice—Absence Planning to Continuity

Absence Planning to Productivity Improvement
Proactively Manage Absences

Från frånvaroplanering till kontinuitet

Planera för oväntad frånvaro hos medarbetarna och gör frånvarohanteringen smidigare med hjälp av mobiler, sociala nätverk, dataanalys och molnet. Ta fram policyer för frånvaro och ledighet som väger av medarbetarnas behov mot arbetsgivarens mål. Övervaka trender för att se till att medarbetarna är produktiva och företaget uppfyller sina åtaganden.


Define Absence Policy
Mobile. Analytics. icon Mobile. Analytics.

Define Absence and Leave Plans

Ensure compliance to regulations and corporate policies using insight-driven definitions of absence and leave plans, types and categories.


Create Absence Rules and Controls
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Create Absence Rules and Controls

Configure different absence and entitlement criteria, eligibility rules, and accrual definitions.


Enable Employee Self-Service
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Enable Employee Self-Service

Optimize employee absence entry through self-service dialogs and enter absence types, accessible across any mobile device.


Manage Entitlements and Payment
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Track Absence Balances

Calculate balances during the year to provide accurate information on leave balances for both employees and management.


Monitor Absence, Trends and Analysis
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Monitor Absence Trends and Analysis

Analyze absence trends to provide organizational continuity guidance.


Get Started