Oracle Modern Best Practice – Från förmåner till löneutbetalning

Från förmåner till löneutbetalning
Bekymmersfri hantering av förmåner

Från förmåner till löneutbetalning

Definiera och administrera förmånsprogram flexibelt, enkelt och noggrant genom att utnyttja mobiler, sociala nätverk, dataanalys och big data. Molnbaserade portaler integrerar lönehanteringen med självbetjäning för de anställda. De underlättar registreringen i och administrationen av förmånsprocesser. Få total insyn i förmånsvalen och motsvarande kostnader.

Flexibla och effektiva löneutbetalningsprocesser

  • Erbjud ett heltäckande kompensationspaket med flexibla förmåner
  • Planera, fördela och differentiera ersättning strategiskt
  • Hantera och inför förmånsprogram som ligger i linje med företagets mål
  • Hantera enkla och komplexa löneutbetalningsbehov


Definiera förmånsprogram
Mobilt. Dataanalys. Big data. ikon Mobilt. Dataanalys. Big data.

Definiera förmånsprogram

Definiera förmånsprogram och kvalifikationer och bedöm kostnader. Återanvänd delar av paketet i hela organisationen vid behov.


Handlägg personaluppgifter
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Handlägg personaluppgifter

Planera in årliga och periodiskt återkommande registreringar av medarbetarpopulationer. Hantera förändrade förhållanden och förfrågningar på begäran.


Administrera personalförmåner
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Administrera personalförmåner

Förbered planer och hantera medarbetarnas registrering för förmåner via självbetjäning.


Informera leverantörer
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Informera leverantörer

Skicka information om medarbetarnas förmånsprogram till externa försäkringsbolag.


Automatisk bokföring av lön
Automatisk bokföring av lön, ikon Mobilt.

Automatisera bokföringen av löner

Automatisera löneutbetalningen för den aktuella löneperioden.


Kom igång