Oracle Modern Best Practice – Karriärplanering

Från karriärplanering till resultathantering
Främja karriärutveckling som drivs av medarbetarna

Från karriärplanering till utveckling

Håll medarbetarna engagerade i sin karriärutveckling genom att använda mobiler, sociala nätverk, dataanalys och molnet. Matcha färdigheter och kompetenser för att hitta brister. Införliva blandade utbildningsprogram, automatiska förslag och utbildning på jobbet. Övervaka och uppdatera regelbundet för att införliva nya färdigheter och upplevelser.

Proaktiva rutiner för karriärhantering

  • Förvandla företaget till en högpresterande organisation genom att koppla investeringar i medarbetare till svarta siffror
  • Skapa tydliga karriär- och successionsvägar för medarbetarnas utveckling
  • Erbjud, hantera och registrera medarbetarnas vidareutbildning
  • Genomdriv krav från lokala myndigheter
  • Behåll medarbetarna och stärk deras engagemang och produktivitet genom att främja en enhetlig diskussion om karriärutveckling mellan chefer och anställda
  • Formulera heltäckande strategier för medarbetarnas utveckling baserat på slutsatser från pipeline-analys, medarbetarutvärderingar och successions- och karriärplanering

Dataanalys. Socialt.

Hantera planering

Använd arbetskraftsmodeller och bemanningsprognoser för att fastställa resurs- och budgetbehov.


Mobilt. Socialt.

Skapa vakanser

Skapa jobbeskrivningar och kompetenskrav. Kommunicera med de sökande.


 Bemanningsprognoser
 Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Definiera karriärmål

Formulera personliga mål som omfattar blandade utbildningsprogram, automatiska förslag och utbildning på jobbet.


Utbildning via sociala medier
Mobilt. Socialt. Big data. ikon Mobilt. Socialt. Big data.

Utbildning via sociala medier

Använd socialt engagemang för att främja samarbete i hela organisationen och kunskapsöverföring i realtid.


Realisera karriärplanering
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Realisera karriärplanering

Utnyttja karriärplanering vid utvärdering av talanger och den personliga karriärutvecklingen. Övervaka och uppdatera regelbundet för att införliva nya färdigheter och upplevelser.

Hantera krav på mångfald
Hantera krav på mångfald, ikon Mobilt. Socialt. Dataanalys.

Hantera krav på mångfald

Efterlev krav på mångfald utifrån etnicitet, funktionsnedsättning, kön eller andra lokala krav.


Definiera resultathantering
Definiera resultathantering, ikon Dataanalys. Socialt.

Definiera resultathantering

Skapa företagstäckande processflöden för medarbetarutvärderingar och medarbetarsamtal. Följ framstegen med mätvärden i realtid.Kom igång