Oracle Modern Best Practice—Goal Setting to Performance

Goal Setting to Performance
Align Employee and Company Goals

Goal Setting to Performance

Closely align employee goals and overall business objectives using mobile, social, analytics and the cloud. Use secure social collaboration to draft, review, and finalize individual goals. Automatically update employee profiles when goals are achieved. Monitor and predict worker and team performance.

Dela, registrera och hantera medarbetarnas mål

  • Utvärdera de anställdas prestationer utifrån deras mål
  • Inför prestationsbaserad ersättning med differentierad kompensation
  • Följ upp och hantera individuella och verksamhetsmässiga mål
  • Samordna målen med den övergripande processen för talent management
  • Dra slutsatser om hur väl medarbetarna uppfyller sina mål och i vilken mån de ligger i linje med företagets
  • Skräddarsy mål för att tillgodose unika funktionella, organisatoriska och geografiska behov
  • Förbättra resultaten och påskynda uppfyllandet av målen genom samarbete och kontinuerlig feedback

Align Goals and Business Objectives
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Align Goals and Business Objectives

Define and align employee goals to business objectives. Review goal progress with dashboards.


Draft Objectives
Mobile. Social. icon Mobile. Social.

Draft Objectives

Employee shares with manager the first draft of objectives for achieving set goals.


Mobile. Social.

Improve Goal Attainment with Social

Use embedded secure social collaboration to enhance goal processes and increase likelihood of success.


Finalize Goals
Finalize Objectives icon Mobile.

Finalize Goals

Agree and finalize objectives based on feedback.


Employee Self-Evaluation
Employee Self-Assessment icon Mobile.

Employee Self-Evaluation

Employee conducts self-evaluation to measure performance on goals and competencies.


Finalize Objectives
Finalize Objectives icon Mobile. Social. Big Data.

Solicit Third Party Feedback

Employee identifies and asks relevant third parties to provide feedback on individual performance.


Evaluate Employee Performance
Mobile. Social. icon Mobile. Social.

Evaluate Employee Performance

Review third party feedback and update evaluation. Provide frequent performance reviews and finalize evaluation.


Predict Worker and Team Performance
Mobile. Analytics. icon Mobile. Analytics.

Predict Worker and Team Performance

Predict voluntary turnover and performance to take pre-emptory actions accordingly.


Get Started