Oracle Modern Best Practice – Från målformulering till resultat

Från målsättning till resultat
Samordna medarbetarnas och företagets mål

Från målsättning till resultat

Samordna noga medarbetarnas mål och de allmänna affärsmålen med mobiler, sociala nätverk, dataanalys och molnet. Samarbeta säkert i sociala nätverk om att skapa utkast för, granska och färdigställa enskilda mål. Uppdatera medarbetarprofilerna automatiskt när målen uppfylls. Övervaka och förutsäg medarbetares och teams resultat.

Dela, registrera och hantera medarbetarnas mål

  • Utvärdera de anställdas prestationer utifrån deras mål
  • Inför prestationsbaserad ersättning med differentierad kompensation
  • Följ upp och hantera individuella och verksamhetsmässiga mål
  • Samordna målen med den övergripande processen för talent management
  • Dra slutsatser om hur väl medarbetarna uppfyller sina mål och i vilken mån de ligger i linje med företagets
  • Skräddarsy mål för att tillgodose unika funktionella, organisatoriska och geografiska behov
  • Förbättra resultaten och påskynda uppfyllandet av målen genom samarbete och kontinuerlig feedback

Samordna individuella mål och verksamhetsmål
Samordna individuella mål och verksamhetsmål, ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Samordna individuella mål och verksamhetsmål

Definiera och samordna medarbetarnas och verksamhetens mål. Se över hur målen nås i infopaneler.


Formulera målsättningar
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Formulera målsättningar

Medarbetarna låter chefen ta del av ett första utkast av sina målsättningar.


Mobilt. Socialt.

Bli bättre på att nå målen med sociala medier

Använd inbäddat, säkert samarbete i sociala medier för att förbättra rutinerna för att nå målet och öka chansen att lyckas.


Slutföra mål
Slutföra mål – ikon Mobilt.

Slutföra mål

Godkänn och slutför mål utifrån feedback.


Egenutvärdering av medarbetarna
Egenutvärdering av medarbetarna, ikon Mobilt.

Egenutvärdering av medarbetarna

Medarbetaren utvärderar sig själv för att mäta resultatet i fråga om mål och kompetenser.


Slutföra mål
Slutföra mål – ikon Mobilt. Socialt. Big data.

Feedback från tredje part

Medarbetarna identifierar och begär feedback från relevanta tredje parter om individens resultat.


Slutföra mål
Slutföra mål – ikon Mobilt. Socialt.

Slutför resultatutvärdering

Ge möjlighet till resultatomdömen och genomför utvärderingar.


Slutföra mål
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Förutse medarbetares och teams resultat

Förutse uppsägningar och resultat så att du kan vidta föregripande åtgärder därefter.


Kom igång