Oracle Modern Best Practice—Payroll to Payment

Payroll to Payment
Manage Payrolls with Extreme Efficiency and Continuous Compliance

Payroll to Payment

Take advantage of mobile, social, analytics, and big data to manage payrolls with optimal efficiency and compliance. Proactively monitor global payroll status with interactive dashboards. Pay your workforce on time and in accordance with global and local compensation rules. Remain compliant with tax liabilities, filings, and deposits.

Korrekta och effektiva rutiner med säkerställd regelefterlevnad

  • Hantera dagens enkla och komplexa globala krav på löneutbetalningar
  • Se till att löneansvariga håller tidsplanen och använder checklistor proaktivt
  • Försäkra dig om att personalen får sin lön i tid i enlighet med företagets kompensationsregler
  • Förbättra produktiviteten i alla löneutbetalningsprocesser och visa status och utestående åtgärder grafiskt i alla utbetalningsrutiner
  • Säkerställ regelefterlevnad genom att ge de löneansvariga tillgång till strategisk affärsinformation, ad hoc-rapportering, balansrapporter och rapporter till myndigheter

Manage and Monitor Payroll Processes
Mobile. Analytics. Big Data. icon Mobile. Analytics. Big Data.

Manage and Monitor Payroll Processes

Proactively monitor global payroll status and processes via interactive dashboards.


Rules-Based Validation
Rules-Based Validation icon Analytics.

Rules-Based Validation

Data-driven verification of earnings, hours, local taxes and deductions.


Schedule and Distribute Payments
Mobile. Analytics. icon Mobile. Analytics.

Schedule and Distribute Payments

Generate and distribute employee payments.


Finalize Payroll Reporting
Finalize Payroll Reporting icon Analytics.

Finalize Payroll Reporting

Generate and securely share payroll reports and synchronize with general ledger.


Tax and Social Compliance
Tax and Social Compliance icon Analytics.

Tax and Social Compliance

Determine tax liabilities, prepare tax filings and deposits.


Maintain Personal Profile
Maintain Personal Profile icon Mobile. Analytics.

Maintain Personal Profile

Secure employee access to profile information, pay slips, and other personal data.


Get Started