Oracle Modern Best Practice – Från lönehantering till löneutbetalning

Från lönehantering till löneutbetalning
Hantera löneutbetalning extremt effektivt och med kontinuerlig efterlevnad

Från lönehantering till löneutbetalning

Utnyttja mobiler, sociala nätverk, dataanalys och big data för att hantera löneutbetalning med optimal effektivitet och efterlevnad. Övervaka de globala löneutbetalningarna med interaktiva infopaneler. Betala medarbetarna i tid och enligt globala och lokala löneregler. Säkerställ att du följer regler kring skatteinbetalningar, deklarationer och insättningar.

Korrekta och effektiva rutiner med säkerställd regelefterlevnad

  • Hantera dagens enkla och komplexa globala krav på löneutbetalningar
  • Se till att löneansvariga håller tidsplanen och använder checklistor proaktivt
  • Försäkra dig om att personalen får sin lön i tid i enlighet med företagets kompensationsregler
  • Förbättra produktiviteten i alla löneutbetalningsprocesser och visa status och utestående åtgärder grafiskt i alla utbetalningsrutiner
  • Säkerställ regelefterlevnad genom att ge de löneansvariga tillgång till strategisk affärsinformation, ad hoc-rapportering, balansrapporter och rapporter till myndigheter

Hantera och övervaka löneutbetalningsprocesser
Mobilt. Dataanalys. Big data. ikon Mobilt. Dataanalys. Big data.

Hantera och övervaka löneutbetalningsprocesser

Övervaka de globala löneutbetalningarna och rutinerna proaktivt via interaktiva infopaneler.


Regelbaserad verifiering
Regelbaserad verifiering, ikon Dataanalys.

Regelbaserad verifiering

Databaserad verifiering av intäkter, arbetstimmar, lokala skatter och avdrag.


Schemalägg och distribuera betalningar
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Schemalägg och distribuera betalningar

Generera och distribuera medarbetarnas betalningar.


Slutför rapportering av löneutbetalningar
Slutför rapportering av löneutbetalningar, ikon Dataanalys.

Slutför rapportering av löneutbetalningar

Generera och dela löneutbetalningsrapporter på ett säkert sätt och synkronisera dem med huvudboken.


Skatter och socialt ansvar
Skatter och socialt ansvar, ikon Dataanalys.

Skatter och socialt ansvar

Fastställ skatteskulder och förbered skattedeklarationer och insättningar.


Upprätthåll personliga profiler
Upprätthåll personliga profiler, ikon Mobilt. Dataanalys.

Upprätthåll personliga profiler

Ge medarbetarna åtkomst till sina profiluppgifter, lönespecifikationer och annan personlig information


Kom igång