Oracle Modern Best Practice – Från medarbetare som säger upp sig till arbetskraftsanalys

Från medarbetare som säger upp sig till arbetskraftsanalys
Effektiv hantering av medarbetare som säger upp sig och arbetskraftsanalys med åtgärdsförslag

Från medarbetare som säger upp sig till arbetskraftsanalys

Hantera medarbetare som slutar mer positivt och effektivt och sätt stopp för manfallet genom att utnyttja mobiler, sociala nätverk, dataanalys och big data. Betala ut slutlönen enkelt och korrekt. Spara tid och minska risken för fel med hjälp av rollbaserade infopaneler. Automatisera behandlingen av utbetalningen av slutlöner och upplupna skulder. Förutse framtida personalförflyttningar och sätt stopp för manfallet genom att analysera faktorer som orsakar personalomsättning. Använd följande moderna bästa praxis som vägledning till effektiva och datadrivna rutiner för personalavdelningen.

Bästa praxis från uppsägning till löneutbetalning

Korrekta löneutbetalningsrutiner med säkerställd efterlevnad

  • Skaffa dig insyn och kontroll med regelbaserade självbetjäningsfunktioner
  • Ge stöd för uppdateringar och godkännanden via mobilen
  • Tillgodose enkla och komplexa löneutbetalningskrav
  • Underlätta alla rutiner för att avsluta löneutbetalningar
  • Visa löneutbetalningsstatus med visuella åtgärdssteg
  • Garantera regelefterlevnad genom att ge användarna tillgång till strategisk affärsinformation, ad hoc-rapportering, balansrapporter och rapporter till myndigheter

Bearbeta uppsägningar
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Hantera medarbetare som säger upp sig

Slutför arbetet med medarbetare som säger upp sig med hänsyn till landsspecifika bestämmelser.


Avslutande intervju
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Avslutande intervju

Få reda på varför medarbetaren bestämde sig för att lämna företaget om det är aktuellt och diskutera oavslutade ärenden med hjälp av en checklista.


Utbetalning av slutlön
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys.

Utbetalning av slutlön

Sköt utbetalningen av den proportionella lönen automatiskt när en medarbetare säger upp sig.


Bokför löneutbetalningen
Mobilt. Big data. ikon Mobilt. Big data.

Bokför löneutbetalningen

Bokför automatiskt löneutbetalningen med verifiering och justering för planerade eller oregelbundna löneutbetalningar.


Analysera medarbetartrender
Mobilt. Socialt. Dataanalys. Big data. ikon Mobilt. Socialt. Dataanalys. Big data.

Analysera medarbetartrender

Förutse framtida personalförflyttningar och sätt stopp för manfallet genom att analysera faktorer som orsakar personalomsättning. Använd många olika typer av data såsom region, arbete, avdelning och geografi, samt uppgifter från avslutande intervjuer.

Slutför utbetalning av kompensation
Slutför utbetalning av kompensation, ikon Mobilt. Dataanalys.

Slutför utbetalning av kompensation

Bearbeta och betala ut lön och utestående fordringar automatiskt när anställda slutar.


COBRA-förmåner (endast USA)
COBRA-förmåner (endast USA), ikon Mobilt. Socialt.

COBRA-förmåner (endast USA)

Se till att personalen kan välja att fortsätta omfattas av COBRA.


Avsluta eller bibehåll personalförmåner
Avsluta eller bibehåll personalförmåner, ikon Big data. Mobilt. Dataanalys.

Avsluta eller bibehåll personalförmåner

Fastställ enkelt medarbetarnas rätt till förmåner. Skicka information på ett säkert sätt till tredjepartsleverantören för att förnya eller avsluta försäkringar.


Från automatisk överföring till löneutbetalning
Från automatisk överföring till löneutbetalning, ikon Big data. Mobilt.

Från automatisk överföring till löneutbetalning

Överför automatiskt slutbetalningen till löneavdelningen, med verifiering och justering för planerade eller oregelbundna löneutbetalningar.


Kom igång