Oracle Modern Best Practice – Från utvärdering av sökande till succession

Från utvärdering av sökande till utveckling
Känn dina talanger

Från utvärdering av sökande till succession

De bästa organisationerna har 50 % högre sannolikhet för att ha rutiner för att identifiera personer med stor talang.* Förstå er på talangerna styrkor och svagheter bättre genom insiktsdrivna, samarbetsvänliga och interaktiva onlinediskussioner. Använd avancerad visualisering för att bedöma faktorer såsom potential, risk och inverkan av förlust, samt resultat. Inordna medarbetare i talangpooler och successionsfack.

*Aberdeen Group: Sex sätt att misslyckas med successionsplaneringen, 2015

Moderna rutiner för utvärdering av medarbetare

  • Förvandla företaget till en högpresterande organisation genom att koppla investeringar i medarbetare till svarta siffror
  • Tydliga karriär- och successionsvägar för medarbetarnas utveckling
  • Erbjud, hantera och registrera medarbetarnas vidareutbildning
  • Behåll medarbetarna och stärk deras engagemang och produktivitet genom att främja en enhetlig diskussion om utvecklingsbehoven mellan chefer och anställda
  • Registrera och mät medarbetarnas framsteg, utbildning och efterlevnadskrav

Utvärdering av sökande
 ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt. Big data.

Utvärdering av sökande

Bedöm de sökandes kapacitet genom insiktsdrivna, samarbetsvänliga och interaktiva onlinediskussioner.


Rankning och utvärdering
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Rankning och utvärdering

Utvärdera och kalibrera talanger med hjälp av avancerad visualisering för att bedöma faktorer såsom potential, risk och inverkan av förlust, samt resultat.


Kursanmälan via självbetjäning
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Placering

Placera medarbetare strategiskt i talangpooler och successionsfack med utgångspunkt från rang- och utvärderingsdata.


Analysera talangpooler
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Analysera talangpooler

Automatisk utveckling kräver att medlemmarna av talangpoolen identifieras.


Slutförda kurser
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Styrkor och svagheter med successionen

Analysera enskilda personers och hela arbetsstyrkans styrkor och svagheter för att bedöma hur väl förberedda ni är och skapa successionsfack.

Registrera medarbetarnas utveckling
Registrera medarbetarnas utveckling, ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Registrera medarbetarnas utveckling

Mät medarbetarnas framsteg och utbildning och dess effekter på verksamheten.


Kom igång