Oracle Modern Best Practice – Från tidsregistrering till löneutbetalning

Från tidsregistrering till lönehantering
Administrera löneutbetalningarna smidigare

Från tidsregistrering till lönehantering

Optimera noggrannheten och effektiviteten hos rutinerna för att samla in tid till att betala ut lön genom att använda mobiler, sociala nätverk, dataanalys och molnet. Begränsa risker för företaget genom att proaktivt övervaka tider och närvaro. Ge medarbetarna tid att fokusera på mer strategiska uppgifter med undantagsbaserad bearbetning av och beräkningar på tider.

Minimera fel och effektivisera löneutbetalningsrutiner

  • Få insyn och kontroll över löneutbetalningarna med regelbaserad registrering och hantering av arbetad tid
  • Skydda tidsregistreringen med regelbaserade kalendrar eller timkort baserade på företagsregler
  • Ge stöd för tidsregistrering, godkännanden och löneutbetalningsstatus via mobilen
  • Tillgodose de enklaste eller mest komplexa löneutbetalningsprocesser
  • Säkerställ lönebearbetning i tid enligt företagets kompensationsregler
  • Underlätta alla rutiner för alla löneutbetalningsprocesser
  • Kommunicera status och utestående åtgärder proaktivt
  • Garantera regelefterlevnad genom att ge användarna tillgång till strategisk affärsinformation, ad hoc-rapportering, balansrapporter och rapporter till myndigheter

Tidsregistrering via självbetjäning
Mobilt. Dataanalys. IoT. Big data. ikon Mobilt. Dataanalys. IoT. Big data.

Tidsregistrering

Registrera tider via olika onlinemetoder eller insamlingsenheter.


Godkänn registrerad tid
Godkänn registrerad tid, ikon Mobilt. Socialt.

Övervaka angivna tider

Övervaka angivna tider, statusar och processer via olika kalendervyer.


Synkronisera tidsdata
Mobilt. Dataanalys. Big data. ikon Mobilt. Dataanalys. Big data.

Utför tidsberäkningar

Utför regelbaserad behandling och beräkning av tid, t.ex. övertid, skiftskillnader och andra tillägg.


Godkänn registrerad tid
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Godkänn registrerad tid

Hantera godkännande av tidsuppgifter som registrerats av enskilda eller grupper. Godkänn allt eller enbart undantag.


Överför tider till olika konsumenter
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Överför tider till olika konsumenter

Överför tider till lönelistan, projekt eller någon annan applikation från tredje part.

Beräkna löneutbetalningar
 Beräkna löneutbetalningar, ikon Dataanalys. Mobilt.

Beräkna löneutbetalningar

Inför regelbaserad hantering och beräkning av löneutbetalningar.


Kom igång