Oracle Account Reconciliation Cloud Service

Kontoavstämning

Effektivisera kontoavstämningen

Oracle Account Reconciliation Cloud Service

Effektivisera kontoavstämningen

Med Oracle Account Reconciliation Cloud Service kan du automatisera avstämningsarbetet, stöda riskbaserade cykler och få realtidsinsikt i avstämningsresultat.

 • Skärmbild 1 av Account Reconciliation Cloud Service

  Kom enkelt åt filtrerade avstämningslistor.

 • Skärmbild 2 av Account Reconciliation Cloud Service

  Visa periodiska avstämningar efter riskklassificering, geografi och andra användarstyrda alternativ.

 • Skärmbild 3 av Account Reconciliation Cloud Service

  Analysera på djupet och få åtkomst till underliggande information.

 • Skärmbild 4 av Account Reconciliation Cloud Service

  Övervaka efterlevnad grundat på fördefinierade processer och slutdatum.

 • Skärmbild 5 av Account Reconciliation Cloud Service

  Användare har tillgång till videor och kurser om särskilda ämnen.


Automatisera kontoavstämningen

 • Integrera kontoavstämningsprocessen fullständigt i det ekonomiska bokslutet
 • Öka produktiviteten med ett arbetsflöde för kontoavstämningsprocesser som innefattar övervakning, rapportering och analys
 • Anpassa processer med regelbaserade trösklar för automatiserad certifiering och riskutvärdering

Hantera processer effektivt

 • Få direkt insyn i förlopp och status för avstämningens livscykel
 • Lägg till personal efter behov med en flexibel molnbaserad lösning
 • Ge användare möjlighet att utföra uppgifter som är relevanta för deras roller
 • Upptäck processtrender och områden som behöver förbättras med rapportering och analys
Effektivisera företaget

Förbättra säkerheten och minska risken

Tilltron till och förtroendet för att siffrorna är korrekta och säkra har avgörande betydelse.

 • Förtroende för att avstämningsdata är korrekta
 • Förbättra säkerheten med Oracles senaste säkerhetsinnovationer
 • Se till att alla konton ingår genom att integrera data från Oracles och andra ERP-system
 • Utnyttja befintliga IT-investeringar

Kom igång