Oracle Supply Chain Management för chefer

Oracles SCM-lösningar ger moderna strategier för leveranskedjan
SCM för chefer
Oracle Supply Chain Management ger förutsägande analyser och insikter
Medarbetare med de rätta verktygen och insikterna

Har du åtkomst till rätt data vid rätt tid för att kunna fatta välgrundade beslut?

Dra nytta av förutsägande analyser och resultatindikatorer så att du kan fatta välgrundade beslut om produkter, komponenter, tillverkningsomgångar och lager.


Strategier för leveranskedjan maximerar vinsterna och sänker kostnaderna
Maximera vinster och sänk kostnader

Är dina produkter prissatta för att ge största möjliga marginal?

Försäkra dig om att dina produkter har rätt pris. Minska kostnaderna för utveckling och tillverkning med automatiska processer som gör användarna mer effektiva.Moderna strategier för leveranskedjan
Modern leveranskedja

Har du strategier för leveranskedjan som hjälper dig att ta steget in i framtiden?

Moderna leveranskedjor utgår från kunden och har strategier som fokuserar på molnet, sociala medier, mobila enheter och hållbarhet. Håller din leveranskedja måttet?Skydda ditt varumärke och aktiepris genom att leverera produkter av hög kvalitet med Oracle SCM
Kvalitet, efterlevnad och riskhantering

Skyddar du ditt varumärke och aktiepris genom att leverera produkter av hög kvalitet i tid?

Var säker på att produkterna du levererar håller hög kvalitet och efterlever kundernas krav och gällande förordningar. Kör ”vad händer om-scenarier” och skaffa dig en helhetsbild av hur riskerna påverkar ditt företag.


Integrerad verksamhetsplanering med Oracle Supply Chain Management
Integrated Business Planning

Överensstämmer dina verksamhetsplaner med företagets ekonomiska mål?

Se till att verksamhetsplanerna överensstämmer med den finansiella planeringen, med ett nätverk som ger möjlighet till snabb respons och systematisk och snabb identifiering och övervakning av luckor. Genomdriv företagstäckande mål genom att öka insynen inom ekonomi, leveranskedja och försäljning.
Kom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne