Oracle Supply Chain Management för logistik och leverans

Oracle SCM: Logistik och leverans
Transport, handel och leverans
Orkestrerad leverans
Orkestrerad leverans Orkestrerad leverans

Är alla dina orderkanaler kopplade till dina leveransalternativ?

Orkestrera det optimala orderflödet mellan olika inköpskanaler och leveranskällor, med en samlad och enhetlig leveransprocess från order till service.

Lagerstyrning
Lagerstyrning Lagerstyrning

Kostnaderna för lagerhållning kommer att öka. Är du förberedd?

Ekonomerna är eniga: Inflation och högre räntor kommer att få konsekvenser för företagens strategier för lagerhållning. Se till att du är förberedd.


Insyn och kontrolltorn
Insyn och kontrolltorn Insyn och kontrolltorn

Har du inte tid för realtid?

Med kunskap om artiklar, order och leveranser får du all information du behöver för att kunna planera och vidta åtgärder med större säkerhet. Skaffa dig verktygen du behöver.


Global handel och efterlevnad
Global handel och efterlevnad Global handel och efterlevnad

Hur stora risker tar du? Vad har du råd med?

Den globala handelsmiljön är komplex och föränderlig. Onödiga risker kan leda till överträdelser som kan kosta företaget miljontals kronor, ge negativa rubriker och till och med leda till rättsliga åtgärder. Bedöm och reducera riskerna.Hantering av transport och fordonspark
Hantering av transport och fordonspark Hantering av transport och fordonspark

Är du redo för dagens krav och morgondagens planer?

Med global spridning av leverantörer, kunder och distribution har företagens transport- och fordonsverksamhet blivit allt mer komplex. Nya möjligheter till mobilitet och service innebär nya utmaningar. Det är dags att utveckla bättre och mer flexibla planer.Kom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne