Oracle Supply Chain Planning

Oracle SCM: Supply Chain Planning
Supply Chain Planning
Efterfrågestyrning
Efterfrågestyrning

Vinstmaximerar du efterfrågeplaneringen?

Anpassa verksamheten till osäker och växlande efterfrågan för att skapa en kundfokuserad leveranskedja. Använd big data för prognoser och påfyllning på butiksnivå, och försäkra dig om att alla aktörer är med om att ta fram en plan.


Supply Chain Planning
Försörjningsplanering

Reagerar leveranskedjan snabbt och kostnadseffektivt på förändringar på marknaden?

Använd snabb och inkrementell planering för att kunna reagera snabbt på oväntade händelser. Utnyttja prediktiva och konstruktiva insikter från analyser för att identifiera de mest lönsamma affärsbesluten.

 

 


Säljkampanjer
Säljkampanjer Säljkampanjer

Får du den bästa avkastningen på dina utgifter för kampanjhantering?

Främja handeln optimalt och optimera kontoplanering, säljprognoser, kampanjval och utgifter för att maximera avkastningen på kampanjinvesteringen.Serviceleveranskedja
Serviceleveranskedja Serviceleveranskedja

Är din serviceorganisation så lönsam som den kan vara?

Förändra serviceverksamheten för att maximera tillgängligheten och minimera kostnaderna. Använd inbäddad statistik och optimering för att analysera prognoser och påfyllningsbeslut samtidigt.

 

 


Sälj- och verksamhetsplanering
Integrated Business Planning Integrated Business Planning

Överensstämmer dina verksamhetsplaner med företagets ekonomiska mål?

Anpassa verksamhetsplanerna till de finansiella planerna genom systematisk och snabb identifiering och övervakning av luckor. Uppnå företagets målsättningar med större insyn mellan ekonomi, leveranskedja och försäljning.


Kom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne