Oracle Supply Chain Management för upphandling och inköp

Oracle SCM: Upphandling och inköp
Inköp, strategisk upphandling och kostnadshantering
Moderna inköp
Moderna inköp Moderna inköp

Hanterar du processen från upphandling till betalning på ett effektivt sätt?

Ge alla typer av användare oöverträffad insyn. Förändra inköpsförfarandet i grunden med en revolutionerande ny syn på samarbete, Business Intelligence och processautomatisering.


Hantera utgifter
Hantera utgifter Hantera utgifter

Har du insyn i kostnaderna för inköp?

Få överblick över direkta och indirekta utgifter på globala konton. Hitta möjligheter för att öka utväxlingen. Genom att integrera data från hela företagets värdekedja optimerar du resultaten på leverantörssidan.


Leverantörssamarbete
Leverantörssamarbete Leverantörssamarbete

Hur effektivt introducerar och samarbetar du med dina leverantörer?

Förnya urval, administration och utvärdering av leverantörer med en komplett leverantörshanteringslösning. Effektivisera processerna för leverantörssamarbete och sänk transaktionskostnaderna.

Strategisk upphandling
Strategisk upphandling Strategisk upphandling

Maximerar du möjligheterna till upphandling?

Med stöd för strategisk upphandling kan du bredda upphandlingen och hitta fler möjligheter till besparingar. Samarbeta och förhandla online och träffa avtal med bästa möjliga villkor.


Hantering av avtal
Hantering av avtal Hantering av avtal

Har du kontroll över hanteringen av avtalens livscykel?

Du kan säkerställa efterlevnad och transparens hela vägen, från framtagning och förhandling till implementering, verkställande, utvärdering och realiserande, och på så vis minimera riskerna.Kom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne