Oracle SCM-lösningar — Manufacturing Intelligence

Tillverkning på bästa sätt
Tillverkning på bästa sätt

Slimma hela tillverkningscykeln, skapa en optimal verksamhet, öka insynen och samarbetet, mildra riskerna och framtvinga regelefterlevnad.

Manufacturing Intelligence

Maximera vinstmarginalerna och optimera produktiviteten med en botten-uppåt-metod för att samla in och analysera data i realtid.

Dataanalys på verkstadsgolvet

Dataanalys på verkstadsgolvet

Samla in data från verkstadsgolvet kontinuerligt och synkronisera dem med data från ERP-systemet.

 • Samla in, rensa upp och behandla data från olika källor och lagra dem på ett och samma ställe
 • Samla in data från fabriksgolvet från en mängd olika kontrollsystem och givare
 • Övervaka tillverkningsresultatet i realtid genom fördefinierade och konfigurerbara vyer och rapporter
Kundreferens: Elecon Transforms Production Data into Actionable Enterprise Manufacturing Intelligence (PDF)
Strategisk kostnadshantering

Strategisk kostnadshantering

Förändra verksamheten med realtidsåtkomst till outnyttjad eller underutnyttjad kostnadsinformation för komplexa analyser.

 • Analysera vinstmarginaler genom realtidssimuleringar av alla kostnadsfaktorer
 • Maximera kostnadsmarginalerna för färdigvaror med omfattande vad händer om-analyser
 • Planera proaktivt för förändringar genom att simulera vilken inverkan framtida kostnader har på hela företaget
Video: Oracle In-Memory Cost Management
Tillverkningsanalys

Tillverkningsanalys

Optimera leveransnätverket genom att integrera data från hela företagets värdekedja, så att användarna kan fatta väl underbyggda tillverkningsbeslut.

 • Övervaka att planerna följs genom att korrelera arbetsorderdata och tillverkningsplaner
 • Maximera servicenivåerna genom att vidga flaskhalsarna i tillverkningsprocessen
 • Övervaka och kontrollera tillverkningskvaliteten för att uppnå på förhand fastställda mål och standarder
Video: Life Changing Analytics: A Day in the Life of Mike (1:08)
Driftskostnader vid tillverkning

Driftskostnader vid tillverkning

Uppfyll kundernas förväntningar och öka produktiviteten med realtidsinformation från verkstadsgolvet

 • Få realtidsinformation om vad som händer på verkstadsgolvet med överblicksvyer och detaljerade vyer av aktuella arbetsorder
 • Få en 360 gradersvy över status på interna och outsourcade tillverkningsorder
 • Minska produktriskerna genom notifieringar via e-post med sammanställd information som identifierar potentiella risker för att produktionsmålen inte nås
Video: USANA optimerar tillverkningen (2:45)


Relaterade produkter och resurserKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne