Oracle SCM-lösningar – Process Manufacturing

Tillverkning på bästa sätt
Tillverkning på bästa sätt

Slimma hela tillverkningscykeln, skapa en optimal verksamhet, öka insynen och samarbetet, mildra riskerna och framtvinga regelefterlevnad.

Process Manufacturing

Skaffa komplett spårbarhet med inbyggd kvalitetsanalys och stöd för flera kostnadsmetoder vilket ger fullständig överblick över tillverkningsprocessen.

Tillverkning

Tillverkning

Se till att tillverkningen sker på ett konsekvent sätt genom tillverkningscykeln med mångfasetterad verkställighetskapacitet på verkstadsgolvet.

 • Gör tillverkningen flexibel och få överblick ända från verkstadsgolvet till styrelserummet
 • Verkställ processer bättre genom tydliga och detaljerade receptdefinitioner
 • Gör fabrikerna mer effektiva med integrerad planerings- och lagerhantering
Video: Ferring Pharmaceuticals når framgång med Process Manufacturing (2:34)
Kostnadsoptimering

Kostnadsoptimering

Fastställ de verkliga produktkostnaderna med detaljerade kostnadsspårningsfunktioner kombinerade med flexibla analysverktyg.

 • Öka vinsten genom att ta reda på exakta produktkostnader och övervaka de faktiska produktkostnaderna
 • Optimera marginalerna genom flera kostnadsmetoder och förbättra lagervärderingen
 • Genomför detaljerade kostnadsanalyser för aktuella och historiska materialkostnader, resurskostnader och batchkostnader
Kommersialisering av produkter

Kommersialisering av produkter

Hantera hela produktlivscykeln – från start till produktion – med ökad effektivitet.

 • Garantera efterlevnad med regelbaserad, S88-kompatibel receptutveckling, godkännande och användning
 • Optimera formler och batcher utifrån kvalitetsegenskaper och kostnader
 • Visualisera förändringar snabbt med en grafisk receptdesigner
Artikel: Gilead Sciences Establishes a Foundation for Continued Growth
Exekvering på fabriksgolvet

Kvalitetshantering i hela företaget

Standardisera produkter och gör kvalitetsarbetet effektivt med bibehållen hög kvalitet för att efterleva regler.

 • Tillverka produkter med kvalitetsstyrt stöd för att stoppa batcher och inspektioner av ingredienser som mottags till produktionen
 • Gör laboratoriet mer produktivt med detaljerad provspårning och analys
 • Tillgodose kundernas krav på specifik dokumentation
Video: Oracle Manufacturing Increases Control for Savola Food (3:23)
Tillverkningsschema

Tillverkningsschema

Hantera komplicerad planering över flera tillverkningsenheter. Anpassa scheman för maximalt resursutnyttjande och ge samtidigt enskilda enheter möjlighet att reagera snabbt på kundernas behov.

 • Ta fram exakta scheman på alla nivåer i organisationen
 • Gör planeringen maximalt effektivt med anpassningsbara vyer över tillgång och efterfrågan
 • Skapa flexibla materialomfång för materialaktivitetsanalys och utvärdera effekten av schemaändringar
Datablad: Oracle Manufacturing MPS för Process Manufacturing (PDF)

Relaterade produkter och resurserKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne