Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Oracle SCM-lösningar – Project Management

Product Lifecycle Management

Få företaget att växa med modern PLM. Omforma produktvärdekedjan så att du kan komma med nyheter, utveckla och kommersialisera snabbt.

Project Management

Skynda på innovationsprojekt och ta fram en väl fungerande produktportfölj. Maximera produktflödet och korta ned cykeltiderna med modern, social och väl synkroniserad projekthantering som är inbyggd i informationen om företagets produkter.

Projektgenomförande

Projektgenomförande

Öka produktiviteten i hela företaget med en central och integrerad lösning för hantering av projekt och produktportföljer.

 • Förbättra beslutsstödet med översikt över alla projekt och produktportföljsanalys
 • Snabba upp flödet med automatiskt avrapporterade arbetsuppgifter och beslut om att gå vidare eller inte
 • Hantera projekt på bästa sätt i globala team
Schemahantering

Schemahantering

Förenkla schemaläggningen och bli klar med projekt snabbare med intuitiva, inbyggda schemaverktyg.

 • Ge globala team möjlighet att samarbeta om planer, leveransscheman och beroenden
 • Främja gemensamma beslut med interaktiva, rollbaserade informationsvyer
 • Visualisera och förmedla projektplaner och projektstatus var som helst med mobilappar
Video: Social Project Management (5:07)
Resurshantering

Resurshantering

Hitta de lämpligaste projektresurserna och kompetenserna med kraftfulla sökverktyg.

 • Matcha kompetens och erfarenhetsnivåer mot projektkraven
 • Optimera resursanvändandet med resultatövervakning i realtid
 • Tillgodose strategiska affärsbehov med fokuserade resurser
E-bok: Modern Project Management (PDF)
Uppgiftshantering

Uppgiftshantering

Konsolidera och automatisera avrapporterandet av uppgifter för att spara tid och resurser.

 • Låt teamen hantera alla arbetsuppgifter på en och samma plats tillsammans
 • Diskutera uppgifter och kommentera dokument med inbäddade verktyg för socialt samarbete
 • Uppdatera uppgifter med mobil åtkomst var och när som helst
Demo: Task Management in Oracle PPM Cloud
Integration av produktportföljen

Integration av produktportföljen

Knyt genomförandet av projekt till portföljhanteringen och bygg upp ett kraftigare flöde med koncept som går att genomföra – snabbare.

 • Utnyttja den djupa integrationen mellan projekt som genomförs och portföljhantering
 • Hantera produktutvecklingsprojekt i en integrerad process
 • Automatisera, slimma och synkronisera hanteringen och genomförandet av projekt
 • Fokusera på och snabba upp innovationsprojekt
Oracles moderna bästa praxis för granskning av produktportföljen
Knyta innovationshantering till PPM i molnet (PDF)


Relaterade produkter och resurserKom igång