Domain Name System (DNS)

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) DNS is a cloud native DNS service that serves both internet-facing and internal requests. It can globally load balance and steer requests based on multiple characteristics.

Användningsfall för OCI DNS

Visa fler DNS-scenarier

Beskrivning av diagram över DNS-användningsfall finns nedan

Den här bilden visar fyra vanliga användningsfall för OCI:s domännamnsystem som vanligtvis förkortas DNS. Dessa användningsfall är:

  1. Offentlig DNS
  2. Privat DNS
  3. Lastbalansering av trafik
  4. Trafikstyrning

Offentlig DNS
I de här första användningsfallen innehåller en OCI-region ett virtuellt molnnätverk som hanteras av DNS-tjänsten. Internet är logiskt och dubbelriktat anslutet till DNS-tjänsten.

Begäranden från internet kan få åtkomst till DNS-tjänsten och DNS-tjänsten svarar på förfrågningar från internet.

Privat DNS
I det andra användningsfallet innehåller en OCI-region ett virtuellt molnnätverk som betjänas av DNS-tjänsten. En nätsluss för dynamisk dirigering är kopplad till det virtuella molnnätverket. Nätslussen för dynamisk dirigering är logiskt och dubbelriktat ansluten till en lokal miljö.

Begäranden från den lokala miljön har åtkomst till DNS-tjänsten och DNS-tjänsten svarar på begäranden från den lokala miljön.

Trafiklastbalansering
I det tredje användningsfallet är en datorapplikation logiskt ansluten till två olika virtuella maskiner. De representerar slutpunkter som applikationen kan ansluta till. Trafiklastbalansering är en funktion i DNS-tjänsten som dirigerar applikationerna till olika slutpunkter baserat på lika eller anpassade vikter.

Trafikstyrning
I det fjärde användningsfallet befinner sig två användare i olika geografiska områden. Den första användaren är ansluten till en OCI-region. Den andra användaren är ansluten till en annan OCI-region.

Genom DNS kan användare från olika geografiska områden dirigeras via DNS till olika OCI-regioner baserat på användarens plats, typen av DNS-begäran eller källnätverksadressen.

Fördelar med OCI DNS


1. DNS med hög tillgänglighet för internet

Använd OCI DNS för primär eller sekundär DNS som är tillgänglig för internet.

2. Säker, intern DNS för OCI-arbetsbelastningar

Använd OCI DNS för interna arbetsbelastningar så att information skyddas från internet.

3. Begäranden som är riktade baserat på belastning, plats och källa

Distribuera och rikta begäranden i flera regioner baserat på destination, destinationens tillstånd och källans plats.

Produktguide

Ställ in din globala DNS

DNS-hanteringsvy

Visa alla dina DNS-funktioner

Visa alla funktioner för att konfigurera och hantera din globala DNS från sidan för DNS-hantering i OCI-konsolen.

Sektionsvy över zoner

Visa alla dina DNS-zoner

Visa alla DNS-zoner som du hanterar, inklusive primära och sekundära zontyper.

Skapa allmän zonvy

Skapa en DNS-zon

Välj antingen från en primär (auktoritativ) eller sekundär DNS-zontyp. Du kan även importera DNS-poster.

Skapa omdirigeringsvy

Skapa en HTTP-omdirigering

Du kan även skapa en automatisk omdirigering för HTTP- eller HTTPS-begäranden, inklusive ett sökvägsnamn.

Referensarkitekturer och lösningsmanualer

Se alla referensarkitekturer

Använd privat DNS i sammankopplade, virtuella molnnätverk och lokalt

Använd dina egna privata domännamn i Oracles molninfrastruktur. Med den privata DNS-tjänsten får du också DNS-matchning mellan virtuella molnnätverk och mellan virtuella molnnätverk och lokala nätverk.

Distribuera ett Kubernetes-kluster med automatisk DNS-hantering för flera miljöer

Ställ in en enstaka distribution av Kubernetes-kluster med OCI DNS-zoner och Kubernetes ExternalDNS för att konfigurera en DNS-lösning för flera miljöer.

OCI DNS-tjänst: Mer än allmänna namn

OCI har flera olika sätt att arbeta med DNS för att få åtkomst till dina resurser på det sätt du vill, oavsett om du behöver matchning av allmänt eller privat namn.

Kom igång med OCI DNS


Kostnadsfri nivå för Oracle Cloud

Bygg, testa och distribuera applikationer kostnadsfritt i Oracle Cloud. Registrera dig en gång och få två gratiserbjudanden.


Kontakta en säljare

Intresserad av att lära dig mer om Oracle Cloud Infrastructure? Låt en av våra experter hjälpa dig.

* OCI DNS kräver ett betalt OCI-konto som antingen är ett avtal med användningsbaserad betalning eller universalpoäng.