Oracle Cloud Native

Natívne cloudové služby umožňujú vývoj moderných aplikácií pomocou technológií, ako Kubernetes, Docker, funkcie bez serverov, rozhrania API a Kafka. Oracle poskytuje cloudové nástroje a automatizáciu pre tieto služby, aby vývojovým tímom umožnil znížiť rozsah prevádzkových úloh a rýchlejšie vytvárať aplikácie. Natívne cloudové služby fungujú na platforme Oracle Cloud Infrastructure, ktorá ponúka vyšší výkon a nižšie náklady v porovnaní s webovými službami Amazon Web Services. Využívaním služieb založených na otvorenom zdrojovom kóde a otvorených štandardoch môžu vývojári spúšťať aplikácie v akomkoľvek cloudovom alebo lokálnom prostredí bez refaktorovania, vďaka čomu sa môžu slobodne zamerať na vytváranie a inovovanie.

Oracle Cloud Native
Sledujte a získajte informácie o službách Oracle Cloud Native

Pozrite sa, ako môžu vývojové tímy využiť plný potenciál natívnych cloudových riešení pri rýchlom a jednoduchom vytváraní moderných cloudových aplikácií, ktoré sú odolné, spravovateľné a škálovateľné.

Vykonajte prechod podniku na natívne cloudové riešenia

Zistite, prečo sú vývojári nadšení, že môžu pri vytváraní novej generácie aplikácií a ich spúšťaní kdekoľvek používať natívne cloudové technológie.

Prečo si vybrať služby Oracle Cloud Native?

2x lepší pomer ceny a výpočtového výkonu v porovnaní s riešením Amazon Web Services (AWS)

Spoločnosť Oracle ponúka vysokovýkonné počítačové servery „bare-metal“, sieť s nízkou latenciou a rýchle lokálne a blokové flash úložisko. Využívanie riešenia Oracle Cloud Infrastructure na vytváranie natívnych cloudových aplikácií pomáha organizáciám vo väčšej miere znižovať náklady a získavať lepší výkon.

Porovnať riešenia Oracle Cloud Infrastructure a AWS Viac informácií o výkone a ekonomike (1:20)
natívne cloudové riešenie až 60x

Otvorené štandardy na zníženie závislosti

S dôrazom na zaistenie interoperability a prenosnosti pracovného zaťaženia sú služby Cloud Native Services založené na otvorenom zdrojovom kóde a otvorených štandardoch, ako sú Kubernetes, Docker a Fn Project. Riešenie Oracle Cloud Infrastructure Streaming je kompatibilné s open source rozhraniami Apache API Kafka.

Zobraziť partnerov spoločnosti Oracle pre natívne cloudové riešenia Prečítajte si, do akej miery je otvorené riešenie Oracle Cloud
natívne cloudové otvorené štandardy

Vytvárajte a rozširujte moderné aplikácie

Používajte služby Cloud Native s autonómnou databázou Oracle Autonomous Database a aplikáciami Oracle Applications, napríklad Human Capital Management (HCM) a ERP, aby ste mohli rýchlo splniť meniace sa obchodné požiadavky.

Zistite, ako rozšíriť aplikácie SaaS natívnymi cloudovými riešeniami Získajte praktické skúsenosti s MuShop – natívnou cloudovou a databázovou aplikáciou
natívne cloudové riešenia rozširujú saas

Natívne cloudové služby

Spravované riešenie Kubernetes na základe technológie neupraveného otvoreného zdrojového kódu

Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE) je služba na správu kontajnerov riadená spoločnosťou Oracle, ktorá môže znížiť čas a náklady na budovanie moderných natívnych cloudových aplikácií.

Vlastnosti
 • Plne spravované riešenie Kubernetes certifikované organizáciou Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Kubernetes Dashboard a Helm sú integrované doplnky
 • Schopnosť rýchlo vytvárať klastre
 • Úplné REST API a CLI
 • Zabezpečenie (správa kľúčov) a dodržiavanie právnych predpisov (HIPAA, SOC2 atď.)
 • Bezplatná správa klastrov; platí sa iba za spotrebované prostriedky

Zabezpečená spravovaná služba pre obrazy kontajnerov na základe štandardov

Register kompatibilný s rozhraním Docker API v2 na ukladanie a zdieľanie obrazov kontajnerov. Pevne integrovaná do riešenia Container Engine for Kubernetes, správy identít a prístupu a nástrojov tretích strán pre vývojárov a služby DevOps.

Vlastnosti
 • Na základe otvorených štandardov
 • Programový prístup (API a CLI)
 • Schopnosť prístupu k obrazom prostredníctvom súkromných alebo externých sietí
 • Spolupracuje s produktom Visual Builder Studio a ďalšími nástrojmi na automatizáciu zostáv
 • Jednoduchá autentifikácia pomocou riešenia Identity and Access Management
 • Značne odolné a dostupné riešenie prostredníctvom automatickej replikácie

Platforma bez servera riadená udalosťami a rozhraniami API

Riešenie Functions as a Service (FaaS) pre vývojárov na spúšťanie aplikácií bez serverov, ktoré sa integrujú s prostredím Oracle Cloud Infrastructure, aplikáciami Oracle Cloud a službami tretích strán.

Vlastnosti
 • Používa technológiu open source Projekt Fn, ktorá beží v cloude a v lokálnom prostredí
 • Použite svoj vlastný nástroj Dockerfile pre prípad pokročilého použitia
 • Využite jednoduché určovanie cien a bezplatné prideľovanie
 • Používajte s početnými službami, ktoré emitujú udalosti Oracle
 • Zaviesť funkcie ako API prostredníctvom brány API
 • Automatizujte operácie pomocou funkcií s upozorneniami

Služba streamovania udalostí kompatibilná s riešením Apache Kafka

Táto riadená služba streamovania udalostí zhromažďuje, ukladá a spracováva škálované údaje v reálnom čase. Znižuje závislosť od dodávateľa prostredníctvom úplnej kompatibility s bežne používanými rozhraniami Kafka API s otvoreným zdrojovým kódom.

Vlastnosti
 • REST API, podpora SDK a kompatibilita s rozhraniami Kafka API
 • Automatizovaná údržba vrátane opráv
 • Veľká dostupnosť so vstavanou geograficky distribuovanou trvácnosťou údajov
 • Integrácia s riešením Autonomous Database a funkciami
 • Integrované zabezpečenie so šifrovaním údajov v pokoji a pri preprave
 • Nákladovo efektívne: platíte iba za priepustnosť a úložisko, ktoré používate

Služba zverejnenia/predplatného pre architektúry a mikroslužby na základe udalostí

Upozornenia sú službou zverejnenia/predplatného na oddelenie producentov správ a spotrebiteľov. Pomáha vám vytvárať natívne cloudové aplikácie, ktoré sú škálovateľné a spoľahlivé.

Vlastnosti

Služba založená na otvorených štandardoch pre výstrahy v reálnom čase

Sledujte zmeny svojich prostriedkov pomocou udalostí, ktoré sú v súlade so štandardom CNCF CloudEvents. Vytvorte pravidlá na vykonávanie činností v reálnom čase spustením funkcií, zapisovaním do tokov alebo odosielaním upozornení.

Vlastnosti
 • Reagujte na rôzne zmeny zdrojov vrátane databázy
 • Prijímajte upozornenia PagerDuty, Slack, HTTPS a e-mailové upozornenia
 • Vytvárajte aplikácie bez servera s funkciami
 • Použite udalosti so streamovaním na analýzu zabezpečenia
 • Vyvíjajte aplikácie v cloude, ktoré podporujú udalosti CloudEvents
 • Prístup prostredníctvom rozhraní API, CLI, SDK, Terraform a konzoly

Navrhujte, budujte, propagujte a zabezpečujte rozhrania API

Riešenie Oracle API Management podporuje celý životný cyklus rozhrania API pre natívne cloudové aplikácie a aplikácie SaaS vrátane riešení Oracle Cloud HCM a Oracle Cloud ERP. Môžete ho tiež použiť na bezproblémovú integráciu do Oracle aplikácií a aplikácií tretích strán.

Vlastnosti
 • Prototypové rozhrania API spolupracujúce s riešením Apiary
 • Pred zápisom akéhokoľvek kódu overte simulované API
 • Nasadiť API s plne spravovaným riešením Oracle API Gateway
 • Používajte s funkciami pre API bez serverov
 • Aplikujte a používajte API pomocou platformy API
 • Riaďte prístup k rozhraniam API nastavením ovládacích prvkov

Zjednodušte natívne cloudové služby DevSecOps

Oracle Linux Cloud Native Environment je vybratý softvér s otvoreným zdrojovým kódom pochádzajúci z natívnych cloudových projektov a podporovaný na úrovni spoločnosti. Ponúka širokú škálu možností nasadenia, ktoré spĺňajú požiadavky vývojárov a prevádzok IT na výpočtový výkon natívnych cloudových riešení.

Vlastnosti
 • Vyhnite sa závislosti vďaka nástrojov od organizácií Open Container Initiative a Cloud Native Computing Foundation
 • Na zjednodušenie činností využite zjednotené riadenie
 • Nasadzujte pripravené kontajnerové riešenia Kata Containers pomocou softvéru od spoločnosti Oracle
 • Spravujte klastre kontajnerov pomocou certifikovaného modulu Kubernetes
 • Získajte podporu pre integrované riešenia Helm, Prometheus a Istio
 • Zahrnuté s podpore Oracle Linux Premier Support bez ďalších poplatkov

Príklady využívania služieb Oracle Cloud Native

 • Vytvorenie novej kontajnerovej aplikácie alebo modernizácia existujúcej aplikácie

  Správa aplikácií využívajúcich kontajnery Docker a vyžívame bežných rozhraní API na komunikáciu.

  Nasadenie aplikácie založenej na mikroslužbách

  Zobrazenie architektúry na modernizáciu produktu Oracle WebLogic

 • Zjednodušenie procesov na správu bezpečnostných incidentov (SIM)

  Využívajte úložisko objektov na zaistenie priepustnosti siete a protokoly auditu. Spúšťajte funkcie na analýzu a prenos nových protokolov do systému SIM.

  Zobrazenie architektúry

 • Rozšírte aplikácie SaaS s natívnym cloudovým riešením

  Spĺňajte meniace sa potreby aplikácií SaaS pomocou kontajnerov, funkcií bez serverov a rozhraní API.

  Zistite, ako rozšíriť aplikácie SaaS

 • Streamovanie udalostí pre webové lokality, mobilné zariadenia a internet vecí Internet of Things (IoT)

  Vkladajte údaje do streamovaných informačných kanálov a použite ich pomocou agregátorov protokolov, riešenia Oracle Autonomous Data Warehouse alebo ukladania objektov.

  Zobraziť architektúru

 • Nasadiť mikroslužby s konvergovanou databázou, riešením Helidon a ďalšími architektúrami

  Preskúmajte Centrum architektúry, kde nájdete referenčné architektúry a príručky k riešeniam pre mikroslužby, funkcie bez serverov, spracovania CI/CD a ďalšie služby.

  Preskúmajte architektúry podrobnejšie

Príklady využívania služieb Oracle Cloud Native

Úspechy zákazníkov využívajúcich služby Oracle Cloud Native

Zákazníci a partneri na celom svete prijali tieto moderné, spravované služby na prevádzkovanie značne škálovateľných a odolných aplikácií.

Logo Beeline
Logo Rabobank
Logo Rabobank
Logo agentúry Regional Transit District
Logo Skanska
Logo Snap Tech
Logo SPS de Mexico
Logo AgroScout

AgroScout zlepšuje vývoj pomocou riešenia Oracle Cloud

15. januára 2020

Podcast č. 374: Kubernetes a ďalej: Rozhovor s Kelseym Hightowerom

Bob Rhubart, manažér komunity, tím Oracle Groundbreakers

Tento program prináša výnimočný rozhovor o súčasnom stave a budúcnosti riešenia Kubernetes s Kelseym Hightowerom. Kelsey obhajuje vývojárov, podporuje otvorený zdrojový kód a je to všeobecne uznávaný odborník na riešenie Kubernetes.

Prečítajte si celý príspevok

Začíname


Oracle Cloud Free Tier

Získajte 30-dňový prístup k službám ako Kubernetes a register Docker.


Služby Oracle DevOps

Služby DevOps automatizujú vývoj softvéru a IT operácie.


Praktické laboratóriá

Vyskúšajte interaktívne scenáre založené na riešení Katacoda pre Oracle Cloud.


Kontaktujte nás

Porozprávajte sa s členom tímu o riešení Oracle Cloud Native.