Oracle Cloud Free Tier

Vytvárajte, testujte a nasadzujte aplikácie v prostredí Oracle Cloud zdarma..

Boli pridané nové vždy bezplatné služby vrátane doplnku Arm Ampere A1 Compute. Pre veľké projekty na vývoj Arm môžete použiť OCI Arm Accelerator.

Vždy bezplatné služby Oracle Cloud Infrastructure (0:38)

Čo je súčasťou riešenia Oracle Cloud Free Tier? *

Vždy bezplatné služby

Služby, ktoré môžete používať neobmedzený čas.

 • Dve autonómne databázy Oracle s výkonnými nástrojmi, ako sú Oracle APEX a Oracle SQL Developer
 • Dva virtuálne počítače AMD Compute
 • Až 4 inštancie ARM Ampere A1 Compute s 3 000 hodinami OCPU a 18 000 GB hodín mesačne
 • Blokový, objektový a archivačný ukladací priestor, zariadenie na vyrovnávanie záťaže a výstup údajov, monitorovanie a upozornenia
+

Začnite s cloudovým kreditom v hodnote 300 USD

Na jeho používanie budete mať 30 dní – okrem vždy bezplatných služieb.

 • Prístup k celej škále služieb Oracle Cloud na 30 dní vrátane databáz, analytiky, riešení Compute a Container Engine pre Kubernetes
 • Až osem inštancií vo všetkých dostupných službách
 • Až 5 TB ukladacieho priestoru

Ako to funguje

Vždy používajte bezplatné služby tak dlho, ako to potrebujete, bez časových obmedzení - riaďte sa len uvedeným kapacitným obmedzeniam. Po skončení 30-dňového skúšobného obdobia pre rozšírenú množinu služieb môžete bez prerušenia naďalej používať vždy bezplatné služby.

Vždy bezplatné a 30-dňové skúšobné inštancie možno bez problémov inovovať na platené konto kedykoľvek. Existujúci zákazníci služby Oracle Cloud majú prístup k vždy bezplatným službám automaticky - nevyžaduje sa žiadna nová registrácia.

Služby dostupné v riešení Oracle Cloud Free Tier

Filtrované podľa: Nepoužili sa žiadne filtre

Odstrániť všetky

Často kladené otázky

Otvoriť všetko Zatvoriť všetko
  • Čo je to Oracle Cloud Free Tier?

   Riešenie Oracle Cloud Free Tier vám umožňuje zaregistrovať sa na získanie konta Oracle Cloud, ktoré poskytuje množstvo vždy bezplatných služieb a bezplatnú skúšobnú verziu s bezplatným kreditom v hodnote 300 USD na používanie vo všetkých oprávnených službách Oracle Cloud Infrastructure až 30 dní. Vždy bezplatné služby sú k dispozícii na neobmedzený čas. Služby v rámci bezplatnej skúšobnej verzie sa môžu využívať až do spotrebovania bezplatných kreditov vo výške 300 USD alebo do uplynutia 30 dní podľa toho, čo nastane skôr.

  • Čo sú to vždy bezplatné služby?

   Vždy bezplatné služby sú súčasťou bezplatného riešenia Oracle Cloud Free Tier. Vždy bezplatné služby sú k dispozícii na neobmedzený čas. Platia určité obmedzenia. Keď budú k dispozícii nové vždy bezplatné služby, budete ich môcť automaticky používať aj vy.

   Nasledujúce služby sú dostupné ako vždy bezplatné:

   • Compute na báze AMD
   • Ampere A1 Compute s architektúrou ARM
   • Blokový zväzok
   • Úložisko objektov
   • Úložisko archívov
   • Flexibilné zariadenie na vyrovnávanie záťaže
   • Flexibilné zariadenie na vyrovnávanie záťaže siete
   • Site-to-Site VPN
   • Autonomous Data Warehouse
   • Autonomous Transaction Processing
   • Autonomous JSON Database
   • Databáza NoSQL (len oblasť Phoenix)
   • Vývoj aplikácií na platforme APEX
   • Správca prostriedkov (Terraform)
   • Monitorovanie
   • Upozornenia
   • Protokolovanie
   • Application Performance Monitoring
   • Centrum konektora služby
   • Adresár vault
   • Bašty
   • Poradca pre zabezpečenie
   • Virtuálne cloudové siete
   • Site-to-Site VPN
   • Content Management – vydanie Starter
   • Doručovanie e-mailov
  • Je riešenie Oracle Cloud Free Tier dostupné vo všetkých krajinách?

   Riešenie Oracle Cloud Free Tier je momentálne k dispozícii vo všetkých oblastiach, v ktorých je dostupná komerčná služba Oracle Cloud Infrastructure. Podrobné informácie o dostupnosti služby nájdete na stránke dátových oblastí. *** Ak dátová oblasť prvej voľby nie je k dispozícii, vyberte priľahlú oblasť. Ak sa vám nepodarí nájsť požadovanú krajinu alebo územie, kontaktujtetím Oracle Sales alebo Cloud Support pomocou odkazu na čet na paneli s ponukami. Tím Oracle Sales vám môže pomôcť zaregistrovať sa a získať riešenie Oracle Cloud Free Tier.

  • Kto má nárok na riešenie Oracle Cloud Free Tier?

   Na osobu je povolené jedno vždy bezplatné konto alebo konto služby Oracle Cloud Free Trial. Poznámka:

   • Vytvorenie alebo pokus o vytvorenie viacerých bezplatných kont je zakázané.
   • Všetky poskytnuté kontaktné a fakturačné údaje musia byť presné, platné a používané so súhlasom počas trvania platnosti účtu.
   • Nedodržanie týchto požiadaviek môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie platnosti vášho účtu.
  • Prečo musím pri registrácii na používanie služby Oracle Cloud Free Tier poskytnúť informácie o kreditnej alebo debetnej karte?

   Ak chceme zákazníkom poskytovať bezplatné kontá služby Oracle Cloud, musíme sa uistiť, že ste to vy. Vaše kontaktné údaje a informácie o kreditnej alebo debetnej karte používame na nastavenie konta a overenie identity. Spoločnosť Oracle môže pravidelne kontrolovať platnosť vašej karty, čo má za následok dočasné pozdržanie autorizácie. Tieto pozdržania odstráni vaša banka, zvyčajne do troch až piatich dní a v ich dôsledku nedochádza k žiadnym poplatkom účtovaným na váš účet.

  • Aké spôsoby platieb prijíma spoločnosť Oracle?

   Akceptujeme kreditné a debetné karty, ktoré fungujú ako kreditné karty. Neprijímame debetné karty s PIN alebo virtuálne, jednorazové alebo predplatené karty.

Pozrite si všetky často kladené otázky o riešení Oracle Cloud Free Tier

Riešenie Free Tier je momentálne k dispozícii vo všetkých oblastiach, v ktorých je dostupná komerčná služba Oracle Cloud Infrastructure. Podrobnosti o dostupnosti služby nájdete na stránke dátových oblastí. Bezplatný kredit v hodnote 300 USD je dostupný vo vybraných krajinách a platí až 30 dní. Kredity služby Oracle Cloud môžete počas 30-dňového propagačného obdobia využívať za zľavnené sadzby. Limity kapacity uvedené pre jednotlivé služby predstavujú iba odhady a odrážajú maximálnu kapacitu, ktorú môžete získať, ak počas propagačného obdobia spotrebujete celý kredit na jednu službu. Maximálna kapacita na získanú službu môže byť pri využívaní viacerých služieb nižšia. Zoznam služieb a odhadované kapacity sa môžu meniť. Zostatok kreditu máte k dispozícii v konzole služby Oracle Cloud Infrastructure.

** 1 OCPU na x86 architektúre CPU (AMD a Intel) = 2 vCPU; 1 OCPU na architektúre Arm CPU Architecture (Ampere) = 1 vCPU

*** Dostupnosť služby Free Tier podlieha kapacitným obmedzeniam.