Oracle Cloud Free Tier

Vytvárajte, testujte a nasadzujte aplikácie v prostredí Oracle Cloud zdarma.. Preskúmať služby dostupné v riešení Free Tier.

Vždy bezplatné služby Oracle Cloud Infrastructure (0:38)

Čo je súčasťou riešenia Oracle Cloud Free Tier? *

Vždy bezplatné služby

Služby, ktoré môžete používať neobmedzený čas.

 • Dve autonómne databázy Oracle s výkonnými nástrojmi, ako sú Oracle APEX a Oracle SQL Developer
 • Dva virtuálne počítače AMD Compute
 • Až 4 inštancie ARM Ampere A1 Compute s 3 000 hodinami OCPU a 18 000 GB hodín mesačne
 • Blokový, objektový a archivačný ukladací priestor, zariadenie na vyrovnávanie záťaže a výstup údajov, monitorovanie a upozornenia
+

Začnite s cloudovým kreditom v hodnote 300 USD

Na jeho používanie budete mať 30 dní – okrem vždy bezplatných služieb.

 • Prístup k celej škále služieb Oracle Cloud na 30 dní vrátane databáz, analytiky, riešení Compute a Container Engine pre Kubernetes
 • Až osem inštancií vo všetkých dostupných službách
 • Až 5 TB ukladacieho priestoru

Ako to funguje

Vždy používajte bezplatné služby tak dlho, ako to potrebujete, bez časových obmedzení - riaďte sa len uvedeným kapacitným obmedzeniam. Po skončení 30-dňového skúšobného obdobia pre rozšírenú množinu služieb môžete bez prerušenia naďalej používať vždy bezplatné služby.

Vždy bezplatné a 30-dňové skúšobné inštancie možno bez problémov inovovať na platené konto kedykoľvek. Existujúci zákazníci služby Oracle Cloud majú prístup k vždy bezplatným službám automaticky - nevyžaduje sa žiadna nová registrácia.

Služby dostupné v riešení Oracle Cloud Free Tier

Filtrované podľa: Nepoužili sa žiadne filtre

Odstrániť všetky

Často kladené otázky

Otvoriť všetko Zatvoriť všetko
  • Čo je to Oracle Cloud Free Tier?

   Riešenie Oracle Cloud Free Tier vám umožňuje zaregistrovať sa na získanie konta Oracle Cloud, ktoré poskytuje množstvo vždy bezplatných služieb a bezplatnú skúšobnú verziu s bezplatným kreditom v hodnote 300 USD na používanie vo všetkých oprávnených službách Oracle Cloud Infrastructure až 30 dní. Vždy bezplatné služby sú k dispozícii na neobmedzený čas. Služby v rámci bezplatnej skúšobnej verzie sa môžu využívať až do spotrebovania bezplatných kreditov vo výške 300 USD alebo do uplynutia 30 dní podľa toho, čo nastane skôr.

  • Čo sú to vždy bezplatné služby?

   Vždy bezplatné služby sú súčasťou bezplatného riešenia Oracle Cloud Free Tier. Vždy bezplatné služby sú k dispozícii na neobmedzený čas. Platia určité obmedzenia. Keď budú k dispozícii nové vždy bezplatné služby, budete ich môcť automaticky používať aj vy.

   Nasledujúce služby sú dostupné ako vždy bezplatné:

   • Compute na báze AMD
   • Ampere A1 Compute s architektúrou ARM
   • Blokový zväzok
   • Úložisko objektov
   • Úložisko archívov
   • Flexibilné zariadenie na vyrovnávanie záťaže
   • Flexibilné zariadenie na vyrovnávanie záťaže siete
   • Site-to-Site VPN
   • Autonomous Data Warehouse
   • Autonomous Transaction Processing
   • Autonomous JSON Database
   • Databáza NoSQL (len oblasť Phoenix)
   • Vývoj aplikácií na platforme APEX
   • Správca prostriedkov (Terraform)
   • Monitorovanie
   • Upozornenia
   • Protokolovanie
   • Application Performance Monitoring
   • Centrum konektora služby
   • Adresár vault
   • Bašty
   • Poradca pre zabezpečenie
   • Virtuálne cloudové siete
   • Site-to-Site VPN
   • Content Management – vydanie Starter
   • Doručovanie e-mailov
  • Je riešenie Oracle Cloud Free Tier dostupné vo všetkých krajinách?

   Riešenie Oracle Cloud Free Tier je momentálne k dispozícii vo všetkých oblastiach, v ktorých je dostupná komerčná služba Oracle Cloud Infrastructure. Podrobné informácie o dostupnosti služby nájdete na stránke dátových oblastí. *** Ak dátová oblasť prvej voľby nie je k dispozícii, vyberte priľahlú oblasť. Ak sa vám nepodarí nájsť požadovanú krajinu alebo územie, kontaktujtetím Oracle Sales alebo Cloud Support pomocou odkazu na čet na paneli s ponukami. Tím Oracle Sales vám môže pomôcť zaregistrovať sa a získať riešenie Oracle Cloud Free Tier.

  • Kto má nárok na riešenie Oracle Cloud Free Tier?

   Na osobu je povolené jedno vždy bezplatné konto alebo konto služby Oracle Cloud Free Trial. Poznámka:

   • Vytvorenie alebo pokus o vytvorenie viacerých bezplatných kont je zakázané.
   • Všetky poskytnuté kontaktné a fakturačné údaje musia byť presné, platné a používané so súhlasom počas trvania platnosti účtu.
   • Nedodržanie týchto požiadaviek môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie platnosti vášho účtu.
  • Prečo musím pri registrácii na používanie služby Oracle Cloud Free Tier poskytnúť informácie o kreditnej alebo debetnej karte?

   Ak chceme zákazníkom poskytovať bezplatné kontá služby Oracle Cloud, musíme sa uistiť, že ste to vy. Vaše kontaktné údaje a informácie o kreditnej alebo debetnej karte používame na nastavenie konta a overenie identity. Spoločnosť Oracle môže pravidelne kontrolovať platnosť vašej karty, čo má za následok dočasné pozdržanie autorizácie. Tieto pozdržania odstráni vaša banka, zvyčajne do troch až piatich dní a v ich dôsledku nedochádza k žiadnym poplatkom účtovaným na váš účet.

  • Aké spôsoby platieb prijíma spoločnosť Oracle?

   Akceptujeme kreditné a debetné karty, ktoré fungujú ako kreditné karty. Neprijímame debetné karty s PIN alebo virtuálne, jednorazové alebo predplatené karty.

Pozrite si všetky často kladené otázky o riešení Oracle Cloud Free Tier

* Riešenie Free Tier je k dispozícii v oblastiach, v ktorých je dostupná komerčná služba Oracle Cloud Infrastructure. Podrobnosti o dostupnosti služby nájdete na stránke dátových oblastí (presné oblasti dostupné pre službu Free Tier sa môžu počas procesu registrácie líšiť). Kredit v hodnote 300 USD je dostupný vo vybraných krajinách a platí až 30 dní. Na spotrebu cloudových kreditov sa môžu počas 30-dňového akciového obdobia vzťahovať znížené sadzby. Limity kapacity uvedené pre jednotlivé služby predstavujú iba odhady a odrážajú maximálnu kapacitu, ktorú môžete získať, ak počas propagačného obdobia spotrebujete celý kredit na jednu službu. Maximálna kapacita na získanú službu môže byť pri využívaní viacerých služieb nižšia. Zoznam služieb a odhadované kapacity sa môžu meniť. Zostatok kreditu máte k dispozícii v konzole služby Oracle Cloud Infrastructure.

** 1 OCPU na x86 architektúre CPU (AMD a Intel) = 2 vCPU; 1 OCPU na architektúre Arm CPU Architecture (Ampere) = 1 vCPU

*** Dostupnosť služby Free Tier podlieha kapacitným obmedzeniam.