Basın Bülteni

Oracle Cerner'ın Satın Alımını Tamamladı

AUSTIN, Teksas 7 Haziran 2022
Cerner

- Oracle Corporation (NYSE: ORCL) Cerner Corporation'ın (Nasdaq: CERN) kalan hisselerinin ("Hisseler") çoğunluğunun geçerli bir şekilde satın alındığını ve satın alma teklifinin diğer koşullarının karşılandığını veya feragat edildiğini duyurdu. Anlaşma, 8 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacak. Satın alma teklifi için depozitör olan American Stock Transfer & Trust Company LLC, 6 Haziran 2022'de gün sonunda (Doğu saatiyle gece 00:00 itibariyle) yaklaşık olarak 204.280.589 Hissenin veya toplam Hisselerin %69,2'sinin geçerli bir şekilde ihale edildiğini belirtti.

Oracle Yönetim Kurulu ve Baş Teknoloji Sorumlusu Larry Ellison, Oracle'ın sağlık hizmetlerinin geleceğini yeniden tanımlamaya yönelik stratejisini 9 Haziran 2022'de Merkezi Saate göre saat 15:00'te sanal bir etkinlikte açıklayacaktır. Etkinliğe kaydolun.

İletişim Bilgileri

Oracle Hakkında

Oracle, entegre uygulama gruplarının yanı sıra Oracle Cloud üzerinde güvenli, kendi kendini yöneten altyapılar sunar. Oracle (NYSE: ORCL) hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen oracle.com adresini ziyaret edin.

Ticari Markalar

Oracle, Java, ve MySQL markaları, Oracle Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

NB Dichiarazione cautelativa riguardante le informazioni a carattere previsionale

Bu belge, Oracle'ın Cerner'ı satın almasına ilişkin riskleri ve belirsizlikleri ele alan beyanlar da dahil olmak üzere beklenen müşteri avantajları ve genel işletme görünümü dahil olmak üzere Oracle ve Cerner hakkında geleceğe yönelik bazı açıklamalar içerebilir. Bu belgede kullanılan "olabilir", "olacaktır", "beklenmektedir", "fırsat", "vaatler", "hedef" ve benzeri ifadeler ve tarihsel açıdan gerçekçi olmayan diğer ifadeler, bu iddiaların geleceğe yönelik olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Çok sayıda risk ve belirsizlikten dolayı söz konusu herhangi bir beyan, birçoğu Oracle veya Cerner'ın kontrolü dışında olan ve bu belgede öngörülen, açıklanan, ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı fiili neticelere ve sonuçlara neden olabilecek çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Diğer faktörlerin yanı sıra potansiyel riskler ve belirsizlikler arasında satın alma işleminin tamamlanamaması veya tamamlanma işleminin ertelenmesi, satıştan sonra beklenen sinerjinin sağlanamaması ve kombine operasyonların zamanında başarılı bir şekilde entegre edilememesi gibi olasılıklar gösterilebilirken bu olasılıkların söz konusu olmadığı durumlarda ise her iki şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki genel ekonomik koşullar; COVID-19 salgınının Oracle, Cerner ve şirketlerin ilgili müşterilerinin faaliyetleri üzerindeki etkisi ve salgının Oracle'ın veya Cerner'ın gelecekteki operasyon sonuçlarını ne ölçüde etkileyeceği; Oracle veya Cerner'ın diğer ekonomik, ticari ve/veya rekabet faktörlerinden olumsuz etkilenmesi gibi olasılıklar gösterilebilir. Dolayısıyla geleceğe yönelik beyanlarda öngörülen olaylardan herhangi birinin vuku bulacağına ya da gerçekleşeceğine dair veya bunlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda söz konusu durumun Oracle veya Cerner'ın operasyonel veya mali durumunun neticeleri üzerinde ne gibi bir etki yaratacağına dair hiçbir güvence verilmemektedir.

Ek olarak lütfen sırasıyla Oracle ve Cerner'ın 10-K, 10-Q ve 8-K Formları'nda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu belgeleri inceleyin. Bu beyanlar, Oracle ve Cerner'ın ilgili operasyonel ve diğer sonuçlarının bu belgede belirtilen geleceğe yönelik beyanlarda yer alanlardan önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek diğer önemli faktörleri tanımlayıp ele almaktadır. Yalnızca bu belgenin yayımlandığı tarihi ele alan geleceğe yönelik beyanlara gereğinden fazla güvenmemeniz konusunda sizi uyarmak isteriz. Yasalar tarafından aksi belirtilmediği sürece Oracle ve Cerner, bu belgedeki herhangi bir bilgiyi güncellemekle yükümlü değildir.