Senaryo Modellemesi

Finans kullanıcıları hızla değişen iş durumlarının ve uzun vadeli finansal tahminlerle ilişkili belirsizliklerin etkilerini analiz etmek için güçlü ve çevik araçlara ihtiyaç duyarlar. Birçok finans departmanı, bu tahminlere yönelik finansal modelleme ve etki analizi yapmak için özelleştirilmiş elektronik tablolardan yararlanır. Bu gibi özelleştirilmiş elektronik tablo çözümleri yönetmesi zor çözümlerdir, veri şeffaflığı ve bütünlüğüne sahip değildir, operasyonel planlarla entegre olmaz ve hazine ve finansal modelleme aktivitelerini işlerken etkili değildir.

Senaryo Modellemesi, Oracle Fusion Cloud EPM'deki Planlama içinde bu sorunu ele alan yerleşik finansal modelleme işlevidir. Kullanıcıların yerleşik gelişmiş senaryo modelleme özellikleri ile borç ve sermaye yapısı yönetimi özelliklerini kullanarak hızla değişen iş dinamikleri için uzun vadeli tahmin modelleri oluşturmalarına olanak tanır.

Senaryo Modellemesi, Oracle Fusion Cloud EPM platformunda yerleşik olarak bulunur ve kullanıcılar aşina oldukları Oracle Smart View for Office içinde ve web arayüzü özellikleriyle çalışabilir.

Bununla birlikte, finansal ve operasyonel verilerin birleştirilmesi genellikle karlılık analizinde karşılaşılan en büyük zorluktur. Genelde müşteri, kanal gibi operasyonel verilerle ve yasal rapor düzenleme için gerekli olmayan diğer verilerle genel muhasebeyi aşırı yüklemek ("şişirmek") mantıklı değildir. Genel muhasebenin "ince" tutulması, düzenli bir yasal kapanış süreci sağlar. Benzer şekilde, elektronik tablo tabanlı çözümlerde operasyonel ve finansal verilerin işlenmesi çok zaman alabilir ve hata olasılığı yüksektir. Bu nedenle, bunlar kârlılığı ele almak için ideal yöntemler değildir.

Kârlılık ve Maliyet Yönetimi, işletme kullanıcılarının finansal ve operasyonel verileri kolayca eşlemelerine olanak tanıyan güçlü veri yönetimi özellikleri içerir. Tüm tahsis tabanlı iş süreçlerini otomatikleştirmek için bir merkez sağlar. Çözüm, genellikle günümüzün karmaşık iş ortamlarının gerektirdiği çok katmanlı tahsisler için özel olarak tasarlanmıştır ve mükemmel performans ile model oluşturmayı kolay ve tutarlı hale getirmek için bir en iyi uygulama çerçevesi sunar.

Senaryo Modellemesi'nin temel avantajları

  • Gelişmiş simülasyon modellemesi için önceden oluşturulmuş finansal yönetim karar destek sistemi
  • Yıllık finansal ve operasyonel planla tam entegrasyon
  • Yerleşik, konfigüre edilebilir en iyi uygulamalar
  • Daha fazla çeviklik için ERP ve operasyonel süreçlerle uyumlu
  • Yerleşik zeka ve gelişmiş analitikle iyileştirilmiş kararlar

Belirsizlik için simülasyon ve modelleme

Hızla değişen iş ortamında, Senaryo Modellemesi işletme risklerinin simülasyon modellemesi için ideal bir çözümdür. Kullanıcılar elektronik tablolarda ya da genel sistemlerde model oluşturmak veya denetlemek yerine, uzun vadeli alternatif stratejilerin simülasyonunu yapmaya, geçici senaryolar geliştirmeye ve finansal modellere stres testi yapmaya zaman harcar. Kullanıcılar, Oracle Fusion Cloud EPM'deki yerleşik senaryo modellemesi özelliklerini kullanarak, değişen endüstri ve ekonomi dinamiklerine proaktif ve etkili bir şekilde uyum sağlar. Senaryo Modellemesi, kullanıcıların her iş birimi için çok sayıda farklı senaryo oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar temel performans faktörlerine duyarlılığı da değerlendirebilir ve belirli finansal hedeflere ulaşmak için gereken performans düzeyini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla "hedef tespit" kontrolleri çalıştırabilir.

Planlarla uyumlu finansal modeller

Finansal modeller, stratejik kararların bir organizasyonun kâr marjı, bilançosu, nakit akışı ve hissedar değeri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarır. Finansal modelleme uzmanları, Senaryo Modellemesi sayesinde simülasyon stratejik senaryo modellerinin finansal tabloları üzerindeki etkisini değerlendirmek için yerleşik finansal karar destek sistemini kullanabilir. Modelleme uzmanları, uzun vadeli finansal planın kurumsal görünümünü sağlamak için farklı iş kolları, tüzel kişilikler veya planlanan projeler için çeşitli simülasyon modellerini birleştirir. Bu planlar, aşağıdan yukarıya operasyonel planlar için hedef belirleme temelini oluşturur. Benzer şekilde, onaylanmış aşağıdan yukarıya tahmindeki operasyonel değişiklikler uzun vadeli modellere beslenir ve böylece kapalı döngü planlama döngüsünün bütünlüğü sağlanır. Senaryo Modellemesi, anlamlı hedefler belirleyerek, hızlı finansal etki analizleri gerçekleştirerek ve bilinçli karar alma süreci için odaklanmış finansal bilgiler sunarak stratejiyi operasyonel planla uyumlu hale getirir.

Sermaye yapısını optimize edin

Nakit akışı ve bilanço tahminleri, tüm planlama ortamlarında kritik unsurlardır. Senaryo Modellemesi, organizasyonu desteklemek için finansal performansın tüm yönlerini (kazanç potansiyelinden işletme sermayesi yönetimine, vergilere ve sermaye yapısına kadar her şey) bağlayan finansal karar destek sistemi sunar. Kullanıcılar, Senaryo Modellemesi sayesinde fonun karmaşık tekrarlayan yapısını, stratejilerin kredi değerlendirmeleri üzerindeki etkisini ve sermaye yapısı optimizasyonunu ele alabilir. Senaryo Modellemesi, hazine planlaması gibi özel özellikler sunarak değer oluşturmayı sağlar ve organizasyonun sermaye maliyetini azaltır.

Önceden oluşturulmuş finansal araçlarla zaman ve paradan tasarruf edin

Senaryo Modellemesi, elektronik tabloların aksine kullanımı kolay, yerleşik finansal modelleme araçları sunar. Kullanıcıların sıfırdan karmaşık finansal mantık yazmaya zaman harcamaları gerekmez. Bunun yerine, finans yöneticileri Senaryo Modellemesi'ndeki paketlenmiş özellikleri kullanarak finansal planlama süreçlerine sorunsuzca gelişmiş simülasyon modellemesi ekleyebilir.

Bu değer tekliflerinde, güçlü faktörler olarak hareket eden özellikler bulunur:

Analiz izi

Analiz izi özelliği bir modelin mantığını anlamayı sağlar. Sayılar ve kelimelerle en karmaşık ilişkileri sunarak modeldeki bilgiler stratejik planlama sürecindeki tüm katılımcılara şeffaf hale getirilir. Kullanıcılar, sayısız farklı "öğrenme oklarını" takip etmek yerine, modeldeki varsayımları ve hesaplamaları görüntülemek için zarif ve sezgisel bir yola sahip olur.

Fonlama seçenekleri

Fonlama seçenekleri, sermaye yapısı ve hazine stratejilerini optimize ederek finansman maliyetlerini düşürmenize yardımcı olan gelişmiş ancak kullanımı kolay bir özelliktir. Borç alma ve geri ödemeler, temettü ödemeleri ve hisse senedi çıkarma ya da yeniden satın almalar gibi nakit fazlalıklarının ve eksikliklerin modelde nasıl ele alınacağını belirlemek için çeşitli yöntemler sağlar.

Borç çizelgeleyici

Borç çizelgeleyici, kullanıcıların tahviller ve vadeli krediler gibi sadece sabit veya değişken oranlı borç araçlarını saniyeler içinde oluşturmalarına ve tüm finansal tabloları uygun şekilde güncellemelerine olanak tanıyan yenilikçi bir özelliktir. Aylık, üç aylık veya diğer aralıklı faiz ve ana para ödemelerinde kullanıcılar, geçerli borç ve tahakkuk eden faiz hesaplamalarının yanı sıra bono primleri, indirimler ve çıkarma giderlerinin amortismanı ile ilgili otomatik olarak doğru hesaplanmalar elde edebilir.

Anlaşma dönemi

Anlaşma dönemi özelliği, işlemlerin zamanlamasına bağlı olarak birleştirme, iktisap veya elden çıkarmaların organizasyon üzerindeki etkilerini simüle eder.

Konsolidasyon

Konsolidasyon özelliği, azınlıkta olan hissedarların çıkarları, özkaynak ve muhasebe maliyet yöntemleri dahil olmak üzere finansal konsolidasyon kurallarını izleyen öğeleri konsolide eder. Örneğin, bir öğeden gelen bir senaryo, üst öğede "en olası" senaryoyu vermek için ikinci öğedeki bir senaryo ile konsolide edilebilir. Senaryo Modellemesi, genişletilmiş analitik kullanarak kullanıcıların bu verileri, konsolidasyon özetini ve her senaryo için yüzdeleri kurumsal raporlama ihtiyaçları için harici bir veri deposuna taşımasına olanak tanır.

Entegre ve serbest formlu raporlar

Senaryo Modellemesi, kullanıcı dostu raporlama ortamı sayesinde, kullanıcıların profesyonel kalitede raporlar ve grafikler oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, raporlar finansal modeller içinde yer aldığından, kullanıcılar modellerin tamamı üzerinde çevrimdışı çalışabilirler.

Finansal modellemenin geleceği

Günümüzün hızla değişen ortamında, finansal modelleme ve etki analizi için özelleştirilmiş elektronik tablolara bağlı kalmak, tercih edilen bir yöntem değildir ve finans ekibine gereksiz iş yükü yükler. Oracle Fusion Cloud EPM'deki Senaryo Modellemesi gibi çözümler, finans kuruluşlarının çevik ve bir adım önde kalmalarına imkân tanır.