Няма намерени резултати

Вашето търсене не съответства на никакви резултати.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

  • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
  • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер.”
  • Опитайте едно от популярните търсения, показани по-долу.
  • Стартирайте ново търсене.
Популярни въпроси

Oracle Database 19c (19.3)

Oracle Database 19c (19.3) for Linux x86-64 (RPM)

Download

Description

(2,694,664,264 bytes) (sha256sum - c519397aea7af9f097cbde6597783f17964e5d53ea3fd90da042d4b65d379652)

Oracle Database 19c (19.3) for Linux x86-64

Download

Description

(3,059,705,302 bytes) (sha256sum - ba8329c757133da313ed3b6d7f86c5ac42cd9970a28bf2e6233f3235233aa8d8)

Directions
Installation guides and general Oracle Database 19c documentation are here.

Oracle Database 19c Grid Infrastructure (19.3) for Linux x86-64

Download

Description

(2,889,184,573 bytes) (sha256sum - d668002664d9399cf61eb03c0d1e3687121fc890b1ddd50b35dcbe13c5307d2e)

Contains the Grid Infrastructure Software including Oracle Clusterware, Automated Storage Management (ASM), and ASM Cluster File System. Download and install prior to installing Oracle Real Application Clusters, Oracle Real Application Clusters One Node, or other application software in a Grid Environment

Oracle Database 19c Global Service Manager (GSM/GDS) (19.3) for Linux x86-64

Download

Description

(959,891,519 bytes) (sha256sum - 9e2ebf7bdc10ad91c9e400dd721ed67707eb93800085267b6818b47c85530b4a)

Contains the Global Service Manager Software. Download and install as part of Global Data Services (GDS) deployment.

Oracle Database Gateways 19c (19.3) for Linux x86-64

Download

Description

(1,007,154,302 bytes) (sha256sum - 668bc29afe4c75e80c357d882b32bcc23407c11aef7bae3122dbb9783661dbd1)

Contains the Oracle Database Gateways to non-Oracle Databases. Download if you want to set up a heterogeneous data integration environment

Oracle Database 19c Examples (19.3) for Linux x86-64

Download

Description

(876,901,560 bytes) (sha256sum - f45bf56c99863bc727aebc1524c123f8f4b9fb01760a83f2d272e0aaf9d49989)

Contains examples of how to use the Oracle Database. Download if you are new to Oracle and want to try some of the examples presented in the Documentation

Oracle Database 19c Client (19.3) for Linux x86-64

Download

Description

(64-bit) (1,134,912,540 bytes) (sha256sum - ee33637947d760413790d16bd11fc273a6e8c0ee3193e215a85af4c9dd1a5834)
(32-bit) (1,018,382,779 bytes) (sha256sum - 4ec2b1d4e311febddcbbb3597050f20c5c7afe30e061fbd84e42060b7582c59a)
(64-bit) (987,216,967 bytes) (sha256sum - df3ef12bc19d03cb3331ccdf3490ec361b6ed5d243da32df583f02f0774e2315)
(32-bit) (917,311,326 bytes) (sha256sum - 256f01d782e884dce3bf0f515c8b562b22105c1698cf6a9e6cf7acc47e7f959e)

Contains the Oracle Client Libraries for Linux. Download if you want the client libraries only

Oracle Fusion Middleware Web Tier Utilities for Linux x86-64

Download

Description

Contains the Oracle HTTP Server and associated modules. Download if you want to set up HTTP access to the database via the Apache HTTP Server.