Няма намерени резултати

Вашето търсене не съответства на никакви резултати.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

  • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
  • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер.”
  • Опитайте едно от популярните търсения, показани по-долу.
  • Стартирайте ново търсене.
Популярни въпроси

Oracle Database 19c (19.3)

Oracle Database 19c (19.3) for Microsoft Windows x64 (64-bit)

Download

Description

(3,105,763,999 bytes) (sha256sum - 64d92018207829833bd4d00f1a7fb40c531c8a4a68ded9e430a5d6fbaedaca95)

Directions
Installation guides and general Oracle Database 19c documentation are here.

Oracle Database 19c Grid Infrastructure (19.3) for Microsoft Windows x64 (64-bit)

Download

Description

(2,181,665,470 bytes) (sha256sum - d36397fd64c6a10e1663c28efd1fe374271f9e38c3c8e35224edb61f4d608fbe)

Contains the Grid Infrastructure Software including Oracle Clusterware, Automated Storage Management (ASM), and ASM Cluster File System. Download and install prior to installing Oracle Real Application Clusters, Oracle Real Application Clusters One Node, or other application software in a Grid Environment

Oracle Database 19c Global Service Manager (GSM/GDS) (19.3) for Microsoft Windows x64 (64-bit)

Download

Description

( 848,847,661 bytes) (sha256sum - d81aa038277892e759e8b4aaa58868399aa21e09c1b694d48e8c925256972a23 )

Contains the Global Service Manager Software. Download and install as part of Global Data Services (GDS) deployment.

Oracle Database Gateways 19c (19.3) for Microsoft Windows x64 (64-bit)

Download

Description

( 854,710,914 bytes) (sha256sum - a000c086444b72e8b6d7dc9a8496aeb4e878c4fe8a52c74ef1e5cfec39002c54 )

Contains the Oracle Database Gateways to non-Oracle Databases. Download if you want to set up a heterogeneous data integration environment

Oracle Database 19c Examples (19.3) for Microsoft Windows x64 (64-bit)

Download

Description

( 924,336,212 bytes) (sha256sum - d11d541f2428c4b70fea9aaf87a0ee5c065614d49e52aa0cc22cd24149c326bc )

Contains examples of how to use the Oracle Database. Download if you are new to Oracle and want to try some of the examples presented in the Documentation

Oracle Database 19c Client (19.3) for Microsoft Windows x64 (64-bit)

Download

Description

(64-bit) (924,022,453 bytes) (sha256sum - a7d5ba7d3dac84fcebc5ddb50aeed3125b52d94f26bab9924bdab6f6d00d2c7e )
(64-bit) (1,043,502,535 bytes) (sha256sum - 3fa278fe33e0cd3bbed6c84f34b5698962c1feeb74cced1c9713435ebdb2a24f )

Contains the Oracle Client Libraries for Windows. Download if you want the client libraries only

Oracle Database 19c Client (19.3) for Microsoft Windows (32-bit)

Download

Description

(32-bit) (887,871,138 bytes) (sha256sum - 819c6ad1479e59a33a8ce14c2970c42d83210775640f8aa0957fe4e3f08fe410)
(32-bit) (1,004,038,935 bytes) (sha256sum - 0028ebae6711981ffe88325fb5fd3ec4d996694d9c96437f86b055b4346472d6)

Contains the Oracle Client Libraries for Windows. Download if you want the client libraries only

Oracle Fusion Middleware Web Tier Utilities for Microsoft Windows x64 (64-bit)

Download

Description

Contains the Oracle HTTP Server and associated modules. Download if you want to set up HTTP access to the database via the Apache HTTP Server.