Хардуер на Oracle

Хардуерът на Oracle включва пълен пакет от мащабируеми разработени системи, сървъри и хранилище, които позволяват на организациите да оптимизират производителността на приложенията и базите данни, да защитават значимите данни и да намаляват разходите . Организациите подобряват производителността на базите данни, опростяват управлението и намаляват разходите с ексклузивните функции и автоматизираните операции, които не се предлагат от другите решения.

Хардуер на Oracle
Модернизиране на среди на Oracle Database

Разберете как telcos модернизират критични за работата системи, за да подобрят оперативната ефективност.

Ускорете разполагането на инфраструктура с Oracle Private Cloud Appliance

Разберете как да използвате устройствата за ускоряване на иновацията.

Ползи от хардуера на Oracle

Oracle Database работи по-бързо и по-ефективно

Хардуерът на Oracle позволява на ИТ екипите да разполагат оптимизирани решения в центрове за клиентски данни и лесни за управление устройства в отдалечени офиси и крайни среди. Пълнофункционалните решения и оптимизации дават възможност на клиентите да изпълняват Oracle Database до 10 пъти по-бързо с разтоварването на заявки Smart Scan на Oracle Exadata.

Гледайте историята на NTT DOCOMO (0:48)

Лесна интеграция с публичния облак на Oracle

Вградените интеграции на Oracle Cloud Infrastructure (OCI) позволяват на организациите да разработват и разполагат нативни облачни приложения в OCI и центрове за клиентски данни, да съхраняват данни в публичния облак и да опростяват както защитата на данните, така и облачните миграции. Платформата за наблюдение и управление на Oracle Cloud предоставя на ИТ екипите необходимата информация, за да разбират и управляват всички слоеве на своя пакет от ИТ технологии, независимо къде се намира.

Подобрена наличност и защита на данните

ИТ инфраструктурата на Oracle помага на организациите да увеличат наличността на критичните за работата им бази данни и приложения на Oracle. Толерантните към грешки, хоризонтално мащабируеми дизайни и вградени възможности опростяват прилагането на най-добрите практики на Oracle Maximum Availability Architecture (MAA), което позволява на клиентите да постигат до 99,999% наличност с Oracle Exadata в MAA конфигурации, както е описано в анализа на IDC (PDF).

Гледайте историята на Exelon (1:28)

По-ниски разходи с обединяване за висока производителност

Хардуерът на Oracle съкращава разходите за изпълняваните локално работни натоварвания, като намалява броя на необходимите системи и по този начин осигурява по-голяма производителност за един софтуерен лиценз и намалява работните натоварвания на ИТ екипа. Oracle Private Cloud Appliance позволява на клиентите да обединят контейнеризирани, нативни облачни приложения – както и тези, които се изпълняват нативно на множество операционни системи – в една платформа, докато решенията на Cloud@Customer осигуряват ползи на организациите от базирани на консумация икономии в техните собствени центрове за данни.

Гледайте историята на Hyundai Home Shopping Group (1:48)

Хардуер на Oracle

Най-добрата платформа на Oracle Database

Пълнофункционалната архитектура на Oracle Exadata подобрява производителността, мащаба, сигурността и наличността на базите данни на Oracle на организациите. Налична в Oracle Cloud Infrastructure, локално и с Cloud@Customer, тя включва повече от 60 уникални функции, които са разработени заедно с Oracle Database за ускоряване на OLTP, анализ и приложения за машинно обучение. Exadata намалява капиталовите разходи и разходите за управление, като дава възможност на ИТ отделите да обединяват стотици бази данни в една система, включително едновременно изпълнение на Oracle Autonomous Database и Oracle Exadata Database Service в инфраструктурата на Cloud@Customer, разположена в техните центрове за данни.

Функции
 • Пълнофункционалното интегрирано решение намалява изискванията за интеграция.
 • Инфраструктурата с висока наличност увеличава максимално времето на работа без престой на базата данни.
 • Мащабируемият дизайн позволява обединяване на бази данни за организации с всякаква големина.
 • Изцяло съвместимите разполагания локално и в Oracle Cloud опростяват преминаването към облака.
 • Интелигентното хранилище увеличава производителността на базата данни и контролира разходите.
 • Латентността на I/O за четене на SQL от по-малко от 17 секунди подобрява времето за отговор на OLTP.
 • Пропускателната способност до 1 TB/sec на SQL ускорява приложенията за анализиране на голямо количество данни.
 • До 22,4 милиона SQL I/O операции за секунда на на блок увеличават пропускателната способност за обединени работни натоварвания.

Предварително изградена и оптимизирана за значимите работни натоварвания на организацията

Oracle Engineered Systems са интегрирани, пълнофункционални решения, които са разработени с Oracle Database и приложения за изпълнение на клиентските работни натоварвания по-бързо и с по-голяма сигурност, отколкото локалните решения от множество доставчици. Мащабируемите дизайни дават възможност на организациите да обединяват съществуващата ИТ инфраструктура и бързо да се адаптират към скоковете в търсенето, докато автоматизацията на управлението намалява административните работни натоварвания и помага да се контролират разходите.

Функции
 • Цялостните решения премахват необходимостта от интеграция с инфраструктура от множество доставчици
 • Пълнофункционалните корекции на тримесечие намаляват работното натоварване с над 80% (PDF)
 • Надеждните крайни устройства намаляват времето на престой в отдалечени местоположения с до 99%, както е описано от IDC
 • Възможностите за защита и мигриране на данните в облака улесняват защитата на данните и преминаването към облака
 • Постепенното мащабиране поддържа лесно изискванията за разрастване на приложенията и базите данни
 • Надеждното дялово лицензиране намалява разходите за софтуер с до 85%
 • Непрекъсната защита за най-важните бази данни на Oracle

Защитена инфраструктура за приложения

x86 и SPARC сървърите на Oracle изпълняват корпоративни приложения в нелокални центрове за данни и крайни среди с висока производителност, сигурност, надеждност и ефективност. Работните натоварвания на Enterprise Java, Oracle Database и приложенията работят с върхова производителност и с ефективна виртуализация, а включването на операционна система и софтуер за виртуализация без допълнително заплащане намаляват общата цена на притежание (TCO).

Функции
 • От най-обикновени до високопроизводителни сървъри за вертикално и хоризонтално мащабиране и крайни разполагания
 • SPARC сървърите отговарят на нуждите на организациите за надеждни и рентабилни UNIX решения
 • Oracle Linux или Oracle Solaris и Oracle VM са включени без допълнителни разходи към всеки x86 сървър на Oracle
 • Доказаната операционна система на Solaris гарантирано ще изпълнява съществуващите приложения на SPARC/Solaris и в бъдеще
 • Повтарящи се дизайни със заменяеми по време на работа компоненти увеличават наличността на Oracle Database и приложенията
 • Интегрираното шифроване, защитата на паметта за приложенията и проверката за съответствие подобряват сигурността на данните и системата
 • Oracle Solaris и различни форми на виртуализация са включени без допълнителноп заплащане към всеки SPARC сървър на Oracle

Високопроизводително хранилище

Високопроизводителното хранилище за организации на Oracle е оптимизирано за работните натоварвания на Oracle и облака с неподражаема TCO за активно хранилище, защита на данните и архивиране. Водещи организации от голям мащаб продължават да избират хранилището на Oracle за по-бързо изпълнение на техните приложения, осигуряване на високо ниво на защита срещу кибератаки и запазване на дългосрочните им данни. Уникалната интеграция с Oracle Database и Oracle Cloud Infrastructure осигурява неподражаема ефективност, простота и производителност.

Функции
 • Обединеното хранилище за файлове, блокове и обекти отговаря на нуждите от активно съхранение на клиентите
 • До 8 PB от flash хранилището за чувствителни към латентност приложения
 • Пропускателната способност от максимум 18 GB/sec ускорява работните натоварвания за съхранение и защита на данните
 • IO приоритизацията оптимизира производителността на хранилището на Oracle Database
 • Решенията за защита на данните с уникални интеграции на Oracle Database ускоряват възстановяването на съществена информация
 • Автоматизацията на лентовото съхранение намалява разходите за управление на архиви с 95% (PDF) според ESG
 • До 57 EB некомпресиран капацитет и 29 PB/час пропускателна способност под управлението на един стъклен панел осигурява почти безкрайна мащабируемост

Преглед на всички успехи на клиентите

Успехи на клиентите с хардуера на Oracle

Хиляди организации по света използват хардуера на Oracle за изпълнение и защита на критични за бизнеса бази данни и приложения с висока производителност, голям мащаб и висока защита, като същевременно намаляват административния товар и TCO.

Лого на Equinix
Лого на KCB
Exelon
ICBC
Tractor Supply
Halliburton
Toyo Engineering
Лого на Evergy
Лого на Swisscom

Swisscom подобрява оперативната ефективност и защитава базите данни с хардуер на Oracle

Случаи на използване на хардуер на Oracle

 • Опростяване на управлението с възможностите на облака

  Ускорете корпоративните приложения и бази данни, като същевременно намалите работните натоварвания на ИТ мениджмънта със същата технология за бази данни и системи като Oracle Cloud Infrastructure.

  Прочетете историята на Deutsche Bank

 • Внедряване на частен облак на Oracle Database

  Намалете сложността на центровете за данни чрез обединяване на множество работни натоварвания на бази данни в една и съща инфраструктура на Exadata Cloud@Customer.

  Прочетете историята на банка MONETA

 • Обединяване на инфраструктурата за приложения

  Намалете броя на сървърите и системите за съхранение, необходими за изпълнение на работните натоварвания на приложенията, съкратете работните натоварвания на ИТ мениджмънта с автоматизация и намалете общата цена на притежание чрез обединяване на всички аспекти на вашата ИТ среда с хардуера на Oracle.

  Прочетете историята на Zonamerica

 • Модернизиране на приложения с оптимизиран анализ и машинно обучение

  Интегрирайте възможностите за машинно обучение на Oracle Machine в приложения, създавайте по-бързо модели за машинно обучение чрез премахване на необходимостта от преместване на данни и ускорете бизнес анализа с оптимизираните в базата данни възможности на Oracle Exadata.

  Прочетете историята на Yapi Kredi Bank

 • Защита на информацията за приложения и бази данни в цялата организация

  Защитете базите данни с до 50 пъти по-бързо създаване на резервни копия и 8 пъти по-бързо въстановяване, като същевременно ускорите защитата на всички други данни с помощта на високопроизводителния хардуер на Oracle.

  Гледайте историята на Energy Transfer (1:24)

22 юни 2023 г.

Представяне на Exadata Cloud@Customer X10M

Боб Том (Bob Thome), вицепрезидент на „Продуктов мениджмънт за Exadata Cloud@Customer“

Exadata Cloud@Customer X10M предоставя изключителна мащабируемост, производителност и икономии, като ви позволява да изпълнявате повече OLTP трансакции, да правите по-сложни анализи и да обединявате по-големи работни натоварвания. Със 190 използваеми процесорни ядра на един сървър за база данни и 64 ядра на един сървър за съхранение можете да свършите повече работа с по-малко сървъри, което намалява общите ви разходи за абонамент за инфраструктура.

Първи стъпки


Връзка с експерт на Oracle

Разберете как хардуерните решения на Oracle могата да помогнат за удовлетворяването на конкретните ви бизнес нужди.