Moderní osvědčené postupy Oracle – plánování kariéry

Od plánování kariéry po řízení výkonnosti
Zajistěte kariérní růst zaměřený na zaměstnance

Od plánování kariéry po vývoj

Zajistěte prostřednictvím mobilních technologií, sociálních sítí, analýzy a cloudu, aby vaši zaměstnanci byli vždy zapojení ve svém kariérním rozvoji. Spojte dovednosti s kompetencemi a odhalte případné nedostatky. Zapojte programy průběžného školení, automatické návrhy a školení při práci. Pravidelně sledujte a aktualizujte údaje a zapojujte tak neustále nové dovednosti a zkušenosti.

Proaktivní procesy řízení kariéry

  • Transformujte svou firmu na vysoce výkonnou organizaci tím, že propojíte investice do lidí s výsledky činností vedoucích k zisku.
  • Vytvořte pro zaměstnance kariérní dráhy a nástupnické plány, na základě kterých se budou dále vzdělávat.
  • Realizujte, spravujte a sledujte vzdělávací činnosti.
  • Zajistěte dodržování místních předpisů.
  • Zvyšte zaměstnaneckou angažovanost a produktivitu a omezte odchody prostřednictvím stálé komunikace o kariérním rozvoji mezi manažery a pracovníky společnosti.
  • Sestavte komplexní strategie zaměstnaneckého rozvoje na základě informací z analýzy prodeje, hodnocení výkonnosti a plánování následnictví a kariéry.

Analytika. Sociální sítě.

Správa plánování

Použijte modelování pracovní síly a předvídání ke stanovení potřeb zdrojů a rozpočtu.


Mobilita. Sociální sítě.

Tvorba nových pracovních míst

Vytvářejte popisy pracovních míst a nábory. Pracujte s reakcemi zájemců.


 Předpovědi pracovní síly
 Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Definování kariérních cílů

Vytvoření přizpůsobených cílů zahrnujících programy průběžného školení, automatické návrhy a školení při práci.


Sociální vzdělávání
Mobilita. Sociální sítě. Big Data. ikona Mobilita. Sociální sítě. Big Data.

Sociální vzdělávání

Pomocí sociálního zapojení můžete zajistit celopodnikovou spolupráci a předávání znalostí v reálném čase.


Zavedení plánování kariéry
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Zavedení plánování kariéry

Využijte plánování kariéry v rámci sledování talentů a pokroků v osobním kariérním růstu. Pravidelně sledujte a aktualizujte údaje a zapojujte tak neustále nové dovednosti a zkušenosti.

Správa požadavků na rozmanitost
Ikona řízení požadavků na rozmanitost Mobilita. Propojení. Analytika.

Správa požadavků na rozmanitost

Zajistěte soulad s předpisy týkajícími se zaměstnávání menšin či postižených nebo rovnosti pohlaví a dalšími místními požadavky.


Určování kritérií pro řízení výkonnosti
Ikona určování kritérií pro řízení výkonnosti Analytika. Propojení.

Určování kritérií pro řízení výkonnosti

Vytvořte celopodnikové procesy pro ohodnocování zaměstnanců a hodnocení výkonnosti. Sledujte vývoj výkonnosti pomocí metrik v reálném čase.
Začínáme