Moderní osvědčené postupy Oracle – od hodnocení talentů po nástupnictví

Od hodnocení talentů po rozvoj
Poznejte svůj talent

Od hodnocení talentů po následnictví

U těch nejlepších organizací je o 50 % větší pravděpodobnost, že používají procesy k identifikaci vysockého potenciálu talentů.* Poznejte lépe silné a slabé stránky během online diskuze plné nápadů, spolupráce a interakce. Využívejte pokročilou vizualizaci k vyhodnocení faktorů, jako je potenciál, rizika, dopad ztráty a výkon. Vložte zaměstnance do fondu talentů s plánováním nástupnictví.

*Skupina Aberdeen: Šest způsobů, jak selhat při plánování nástupnictví, 2015

Moderní procesy hodnocení talentů

  • Transformujte svou firmu na vysoce výkonnou organizaci tím, že propojíte investice do lidí s činnostmi vedoucími k zisku.
  • Zajistěte pro zaměstnance srozumitelné kariérní dráhy a nástupnické plány, na základě kterých se budou dále vzdělávat.
  • Realizujte, spravujte a sledujte vzdělávací činnosti.
  • Zvyšte zaměstnaneckou angažovanost a produktivitu a omezte odchody prostřednictvím stálé komunikace o rozvoji mezi manažery a pracovníky společnosti.
  • Sledujte a měřte rozvoj zaměstnanců, školení a potřeby souladu.

Hodnocení talentů
 ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě. Big Data.

Hodnocení talentů

Vyhodnoťte možnosti talentů v rámci online diskuze plné nápadů, spolupráce a interakce.


Žebříčky a hodnocení
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Žebříčky a hodnocení

Využijte možnost vyhodnotit a kalibrovat talenty pomocí bohaté vizualizace k vyhodnocení faktorů, jako je potenciál, rizika, dopady ztráty a výkon.


Samoobslužné přihlašování do kurzů
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Ukládání

Strategicky rozmisťujte zaměstnance do fondů talentů a pozic pro nástupnictví na základě jejich schopností a dat s vyhodnocením.


Analýza fondu talentů
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Analýza fondu talentů

Zautomatizujte rozpoznání potřeb v oblasti vývoje pro členy fondu talentů.


Absolvování kurzů
Mobilita. Analytika. ikona Mobilita. Analytika.

Silné a slabé stránky nástupnictví

Analyzujte silné a slabé stránky jednotlivců i pracovních sil a určete tak hodnotu a šanci na nástupnictví.

Sledování rozvoje dovedností
Ikona sledování rozvoje dovedností Mobilita. Analytika. Propojení.

Sledování rozvoje dovedností

Sledujte rozvoj zaměstnanců, soulad školení a celkový vliv rozvoje na chod firmy.


Začínáme