Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Oracle Modern Best Practice—Predicted

Budoucnost obchodních procesů – Prognózy
Budoucnost obchodních
procesů – Prognózy

Umělá inteligence (AI), strojové učení, blockchain a rozšířená a virtuální realita změní Oracle Modern Best Practice.

Modern Best Practice – Predicted: Krásný nový svět

Podnikové aplikace postavené na strojovém učení přinesou velké změny. Změní se budoucnost práce, každého úkolu, role či procesu. Pět let po spuštění Oracle Modern Best Practice je zřejmé, že dochází k dalším velkým technologickým průlomům. Šest původních technologických prostředků postupů Oracle Modern Best Practice (mobilní zařízení, sociální sítě, analytika, Internet of Things, big data a cloud) je již vyspělých a široce dostupných.

V současnosti bude obchodní svět výrazně měnit další řada nových technologií. Umělá inteligence, strojové učení, blockchain a rozšířená a virtuální realita jsou jen jedny z mnoha, které změní pravidla hry. Tyto změny budou tak významné, že způsobí revoluci v současných postupech. To je důvod, proč společnost Oracle předpovídá, jak se budou vyvíjet obchodní procesy. Kniha „Oracle Modern Best Practice — Predicted“ doplňuje naši stávající elektronickou knihu „Modern Best Practice — Explained“.


Od uzávěrky období po finanční výkazy—Dnes—8 kroků

Dnes má typické období od uzávěrky po finanční výkazy osm kroků.


 • Uzávěrky dílčích účetních knih

  Sledujte stav uzávěrek v celém podniku. Reagujte na nevyřízené transakce a výjimky v dílčích účetních knihách a finalizujte je.

 • Pro forma uzávěrky účetních knih

  Připravujte a kontrolujte předběžné finanční výkazy. Udělujte prioritu nevyřízeným transakcím na základě prvotních výsledků.

 • Sesouhlasení účtů

  Sesouhlaste dílčí účetní knihy s hlavní účetní knihou a automaticky přiřazujte transakce k položkám.

 • Uzávěrky účetních knih

  Automaticky přidělujte úkoly související s uzávěrkami příslušným vlastníkům úkolů. Zjednodušte uzávěrky jednotlivých entit na základě spolupráce. Sledujte stav uzávěrek v celém podniku.


Modern Best Practice — Prognóza č. 1 — 3 kroky

Podle časopisu CFO dosahují nejvýkonnější společnosti uzávěrky období za 4,8 dne.* Naši zákazníci z řad finančních ředitelů se nám svěřili, že většinu tohoto času stráví vyhledáváním informací a čekáním na odpověď. Použitím strojového učení by se tento čas mohl výrazně zkrátit. Díky strojovému učení budou tyto informace vždy snadno dostupné. Předpokládá se tedy, že nový osvědčený postup pro období od uzávěrky období po finanční výkazy bude vyžadovat pouze tři kroky.

*CFO, „Metrika měsíce: Cyklus měsíční uzávěrky“, Perry D. Wiggins, 8. března 2018.

Neustálá virtuální uzávěrka

Automatizujte opakující se úlohy a nepřetržitě zpracovávejte uzávěrky účetních knih, dílčích účetních knih, měny, zaúčtování a zpracování transakcí.

Správa výjimek a kontrol

Výjimky založené na doporučeních na základě zásad, obchodních pravidel, dodržování předpisů a preferencí uživatelů. Zahrnuje souhlas uživatele s automatizovaným zpracováním podobných výjimek a anomálií, které podléhají schválení na základě pravidel.

Uzavření a bezpečné publikování

Poskytujte finanční výkazy všem zainteresovaným stranám a zapracujte do nich zpětnou vazbu na základě spolupráce.


Od dodavatelské faktury po platbu — Dnes — 6 kroků

Typický pracovní postup od dodavatelské faktury po platbu má v současnosti šest kroků.


 • Správa dodavatelských faktur

  Využijte elektronické zpracování nebo skenování faktur se směrováním na základě pravidel, které automatizuje zpracování faktur. Rychlejší ruční zadávání prostřednictvím tabulek.

 • Správa auditů, sporů a schvalování

  Spravujte schvalování na základě pravidel v libovolném zařízení nebo stolním počítači. Řešte spory a zádrhely prostřednictvím řídicího panelu na základě role a zabezpečené interakce v sociálních sítích.

 • Správa plateb předem a slev

  Spravujte platby předem z různých zařízení. Využijte konkurenceschopné platební podmínky k optimalizaci příležitostí ke slevám.

 • Urovnávání závazků

  Aktivně sledujte a zpracovávejte závazky vůči dodavatelům a zákonné závazky prostřednictvím zabezpečené interakce. Zpracovávejte elektronické platby, automatické platby a mimocyklové platby.

 • Kontrola každodenní činnosti

  Kontrolujte a analyzujte každodenní finanční aktivity a měsíční vývoj.

 • Plánování uzávěrky splatných pohledávek

  Dodržte předem stanovený harmonogram uzávěrek. Kontrolujte rejstřík splatných pohledávek, předvahu a výkazy sesouhlasení. Uzavírejte období splatných pohledávek.


Modern Best Practice — Prognóza č. 2 — 3 kroky

V roce 2015 oznámilo centrum American Productivity and Quality Center, že bez ohledu na velikost společnosti stráví průměrná finanční organizace 50 procent svého času zpracováváním transakcí.* A to nebude ve dvacátých letech jednadvacátého století dále udržitelné. Nicméně můžeme to změnit. Předpokládá se, že díky novým technologiím bude nový osvědčený postup Od dodavatelské faktury po platbu vyžadovat pouze tři kroky.

*CFO, „Metrika měsíce: Jak tráví lidé ve finančnictví svůj čas“, Mary C. Driscoll, 4. prosince 2015.

Zpracování transakcí dodavatelů

Automatizujte plně zpracování faktur, řešení auditů, sporů, schvalování, zpracovávání záloh, slev a závazků.

Správa výjimek a kontrol

Výjimky založené na doporučeních na základě zásad, obchodních pravidel, dodržování předpisů a preferencí uživatelů. Zahrnuje souhlas uživatele s automatizovaným zpracováním podobných výjimek a anomálií, které podléhají schválení na základě pravidel.

Uzavření a bezpečné publikování

Chcete-li dokončit a uzavřít transakce dodavatelů, řiďte se pravidelným plánem splatných pohledávek.


Modely procesů uvedené v dokumentu Oracle Modern Best Practice — Predicted podléhají prohlášení o „bezpečném přístavu“ a autorským právům společnosti Oracle.

Začínáme