Oracle Profitability and Cost Management Cloud

Cesta ke skrytému ziskovému potenciálu

Řešení Oracle Profitability and Cost Management Cloud podnikům umožňuje získat výborný přehled o jednotlivých aspektech nákladů a ziskovosti a reagovat na situaci.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service – snímek obrazovky 1

  Hotové výkazy o zisku a možnosti analýzy výkonu (např. nejlepší výsledky, nejslabší výsledky, podle oblasti či podle obchodního zástupce) vám pomohou rychle zjistit, co nebo kdo vám nepřináší zisk.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service – snímek obrazovky 2

  Automaticky generovaná mapa sledování graficky znázorňuje toky peněz do a z jednotlivých nákladových/příjmových jednotek.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service – snímek obrazovky 3

  Díky připojeným výkazům a podrobným informacím se postupně dopátráte až k nejmenším detailům.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service – snímek obrazovky 4

  Řešení umožňuje velmi snadné a rychlé vytvoření řídicích panelů, abyste se kdykoli hbitě dostali k podrobným výsledkům.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service – snímek obrazovky 5

  Prostřednictvím automaticky generovaných výkazů hodnocení a sledování pravidel lehce ověříte logiku a pravidla modelu.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service – snímek obrazovky 6

  Dokumentace procesní logiky (pravidel) se generuje automaticky.


Skryté zdroje zisku a snížení nákladů

Skryté zdroje zisku a snížení nákladů

Zjistěte, kteří zákazníci nebo které produkty či služby vám přinášejí největší zisk a jak byste mohli zvýšit ziskovost a snížit náklady.

 • Odhalte díky jednoduchým výkazům a řídicím panelům potenciální zdroje zisku a oblasti možné úspory nákladů.
 • Identifikujte skryté nedostatky, kvůli nimž přicházíte o peníze, a vyřešte je díky jednoduchým změnám předpokladů a analýze dopadu – „co když“.
 • Zkraťte proces oceňování převodů z týdnů na minuty.
 • Zajistěte, aby vaše hlavní účetní kniha zůstala „tenká“ a umožňovala rychlé a efektivní zpracování povinných výkazů: podrobné výpočty provádějte mimo ni.
Blog
Flexibilnější možnosti uživatelů

Flexibilnější možnosti uživatelů

Specializované řešení, které podnikovým uživatelům umožní rychle vytvářet, spravovat, měnit a analyzovat přidělování zdrojů.

 • Nespoléhejte se tolik na IT experty. Podnikoví uživatelé mohou vytvářet modely a flexibilní přidělení pomocí jednoduchého jazyka.
 • Využijte komplexní, podrobné finanční modelování a rychlé změny předpokladů a pracujte pružněji.
 • Získejte podporu podnikových uživatelů díky perfektní transparentnosti všech kroků přidělování.
 • Snižte celkové náklady na vlastnictví. Věnujte méně času shromažďování dat a vylepšování tabulek a více času analýzám.
Blog
Zkvalitnění finančních rozhodnutí

Zkvalitnění finančních rozhodnutí

Ujasněte si, do čeho se nejvíce vyplatí investovat omezené prostředky a vzácné zdroje.

 • Maximalizujte rychle své zisky s využitím výkazů s křivkou zisku, které graficky znázorňují, co se nerentuje.
 • Pohrajte si s jednoduchými změnami předpokladů a analýzou dopadu a vytvořte projekty, které vám pomohou snížit náklady na služby zákazníkům.
 • Uvědomte si, z čeho plynou vaše náklady, a zlepšete jejich správu.
 • Využijte hloubkovou analýzu příčin, vestavěné analytické nástroje a propracované ad hoc výkazy a získejte přesnou představu o práci vedoucích jednotek, od níž se budete moci odrazit dál.

Začínáme