Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je systém řízení dodavatelského řetězce (SCM)?

Systém řízení dodavatelského řetězce (SCM) je soubor softwarových řešení, která řídí a dohlížejí na tok zboží, dat a financí při postupu produktu nebo služby z místa původu do místa určení. Činnosti dodavatelského řetězce zahrnují zásobování, řízení životního cyklu produktu (PLM), plánování dodavatelského řetězce (SCP), logistiku a správu objednávek.

Úplný a komplexní systém řízení dodavatelského řetězce zahrnuje manipulaci s materiálem a softwarové balíčky pro všechny subjekty, které spolupracují na vytvoření produktu, plnění objednávek a sledování informací, včetně dodavatelů, výrobců, velkoobchodníků, přepravců, poskytovatelů logistiky a maloobchodníků.

Dodavatelský řetězec je páteří obchodu

Dalo by se říci, že dodavatelské řetězce existovaly již od starověku, kdy k přesunu produktů z místa původu do místa určení sloužily základy toho, co se později stalo lineárními dodavatelskými řetězci.

Obchodní sítě a trasy se postupně rozrůstaly. Otevřely se lodní linky. Vznikly přístavy. Byly vybudovány železnice. Byla vylepšena komunikace, která napomohla zefektivnění procesů řízení dodavatelského řetězce. Postupem času se tyto jednoduché zásobovací sítě rozvinuly tak, že se z nich staly sofistikovanější a komplexnější modely SCM.

Po generace zůstávala jednotlivá řešení dodavatelských řetězců izolovanými zvláštnostmi – řízenými specializovanými odborníky, kteří pracovali na tom, aby jejich konkrétní proces nebo systém byl efektivnější. Nastoupily počítače a přinesly on-premises řešení SCM, která automatizovala a optimalizovala procesy SCM, což dodavatelským řetězcům umožnilo škálovat a začít plnit rostoucí požadavky globalizace. Tato raná řešení dodavatelského řetězce, přestože byla součástí všeobecné distribuční sítě, zůstávala izolována v samostatných silech.

Tradiční řešení SCM byla vytvořena pro každou existující činnost v rámci dodavatelského řetězce, včetně plánování výroby, řízení životního cyklu produktu, plánování dodavatelského řetězce, zásobování, logistiky, správy objednávek a správy údržby. Žádná část ekosystému dodavatelského řetězce nezůstala nedotčena.

Přechod na moderní SCM

I když tradiční řešení dodavatelského řetězce splňovala rané výzvy globálně smýšlející a rostoucí světové ekonomiky, nakonec dosáhla svých limitů. Zboží a informace nemohly snadno přecházet z jedné části dodavatelského řetězce do jiné bez značného manuálního úsilí a vysokého chybového potenciálu. Viditelnost zásob a řízení přepravy v celém dodavatelském řetězci byly omezeny systémy, které nebyly integrovány. Organizace potřebovaly více poznatků o celém dodavatelském řetězci v reálném čase.

Nástup internetu změnil způsob, jakým tradiční systémy dodavatelského řetězce fungovaly. Dynamičtější, na zákazníka orientovaný trh vyžadoval chytřejší a flexibilnější způsoby práce. Čekání na zboží, které má být přepraveno od výrobce až do výkladu obchodu, se stalo pro spotřebitele dostupnou možností. A u lineárních řešení dodavatelského řetězce to trvalo příliš dlouho. Spotřebitelé chtěli komunikovat s produkty v kterémkoliv článku hodnotového řetězce.

Transformace dodavatelského řetězce

V této nové, poptávkou řízené ekonomice se provozní model dodavatelského řetězce obrátil naruby. V tomto okamžiku již dodavatelský řetězec není řetězcem; systém řízení dodavatelského řetězce se vyvinul v systém sítí – různorodých sítí, ke kterým je přístup 24 hodin denně. V centru těchto sítí jsou spotřebitelé čekající na splnění svých objednávek.

Dnešní nejlepší strategie dodavatelského řetězce požadují operační model řízený poptávkou, který dokáže spojit všechny lidi, procesy a technologie kolem integrovaných funkcí.

SCM se přesouvá do cloudu

Cloudová technologie se pro SCM rychle stává optimálním modelem IT. Díky nižším nákladům a s minimálním rizikem umožňuje cloud transformaci dodavatelského řetězce na digitální a škálovatelné řešení – integrované a připravené na propojený trh. S lepším přehledem o zásobách mohou podniky zaznamenat příležitosti pro růst a zisk, a poté rychle, bezpečně a nákladově efektivně je plně využít. Cloudové SCM také umožňuje podnikům přístup k inteligentním datům a prediktivní analýze z platformy Internet of Things (IoT). Rozšíření těchto možností na zaměstnance a obchodní partnery zvyšuje všem efektivitu, přesnost a možnosti spolupráce při práci – a pomáhá dosahovat lepších obchodních výsledků.

Hodnota moderního SCM pro podnikání

S tím, jak stále více společností transformuje své systémy dodavatelského řetězce přechodem na kompletní, zabezpečené a propojené cloudové sady, jsou výhody stále očividnější. Patří mezi ně:

 • Viditelnost—Moderní software v dodavatelském řetězci vám ukáže, kde se nacházejí vaše zásoby – každá paleta, balík a jednotka –, a to kdekoli v globálním dodavatelském řetězci, od výrobce přes skladování a přepravu až po regál v prodejně.
 • Flexibilita—Změny na trhu vyžadují rychlou akci. S cloudovým SCM můžete rychle a bezpečně nasadit nové služby a funkce a snadno je škálovat tak, aby vyhovovaly novým výzvám.
 • Nižší provozní náklady—Integrované systémy SCM vám umožní vymanit se ze záležitostí IT, abyste se mohli soustředit na klíčová obchodní rozhodnutí.
 • Snadnost použití—Moderní software SCM nabízí jednoduché a intuitivní uživatelské prostředí, které poskytuje rychlý přístup k přesné a včasné analýze, přístupné odkudkoli a prakticky z jakéhokoli zařízení.
 • Zabezpečení—Cloudová datová centra zajišťují špičkovou ochranu. Cloudový software nabízí nejlepší funkce zabezpečení ve své třídě, včetně šifrování, antivirové kontroly a podpory whitelistů.

Výhody komplexní funkčnosti SCM

Kompletní, plně konvergovanou a integrovanou sadu cloudových řešení pro řízení dodavatelského řetězce tvoří následující komponenty:

 • LogistikaLogistika spravuje veškeré potřeby skladu a druhy vnitrostátní i přeshraniční přepravy s cílem snížit náklady, zvýšit efektivitu a zajistit dodržování předpisů
 • Řízení životního cyklu produktu—Systém řízení životního cyklu produktu vám umožní inovovat, vyvíjet a obchodně využívat ziskové produkty pro růst vašeho podnikání.
 • Plánování dodavatelského řetězce—Řešení pro plánování dodavatelského řetězce vám pomůže udržet si náskok před tržními změnami aktivním navrhováním strategií zvyšování příjmů a snižování nákladů a konzistentně je provádět v celopodnikovém kontextu.
 • Zásobování—Systém řízení zásobování zefektivňuje váš proces od zdroje po zaplacení prostřednictvím automatizace a sociální spolupráce a zároveň kontroluje náklady a zajišťuje vyšší zisky.
 • Řízení objednávek—Systém řízení objednávek spravuje objednávky ze všech vašich kanálů, abyste získali jednotný přehled o svém zákazníkovi.
 • Výroba—Systém řízení výroby zefektivňuje váš výrobní proces prostřednictvím vizualizace, zpětných transakcí a sociální spolupráce při současné kontrole nákladů.
 • Správa údržby—Systém správy údržby propojuje aplikace údržby, dodavatelského řetězce a financí vaší organizace, což vám umožňuje zefektivnit činnosti údržby.
 • Aplikace platformy Internet of Things (IoT)Aplikace platformy IoT vám umožní využít sílu propojeného světa s daty IoT a přehledem v reálném čase.

Budoucnost systémů řízení dodavatelského řetězce

Budoucnost systémů řízení dodavatelského řetězce

V měnícím se podnikatelském prostředí již neobstojí staré paradigma řízení dodavatelského řetězce. Odborníci v oblasti dodavatelského řetězce musí přestat myslet na své dodavatelské řetězce jako na nákladová střediska, která je třeba řídit a zefektivnit. Místo toho si svůj dodavatelský řetězec představte jako obchodní výhodu – s potenciálem odlišit vaši společnost od konkurence.

S ohledem na hodnotu elektronického obchodu a prognózu jeho růstu by podniky měly své úsilí přeorientovat na sladění digitálně propojeného nákupu s vlastním digitálně propojeným řešením. Jinými slovy, podniky by měly svou technologii přizpůsobit svému obchodnímu modelu. Moderní podnikání vyžaduje moderní dodavatelský řetězec.

Dnešní špičkové systémy řízení dodavatelského řetězce jsou komplexní sady produktů, které pomáhají podnikům spravovat a optimalizovat své dodavatelské řetězce jako jeden kompletní ekosystém. Vzhledem k tomu, že se jedná o plně integrované cloudové technologie, umožňují tyto systémy 100% viditelnost v celém dodavatelském řetězci a rozšiřování či zužování v reakci na tržní realitu. S moderním dodavatelským řetězcem řízeným poptávkou můžete čelit výzvám zvýšeného očekávání kupujících, kratších životních cyklů výrobků a kolísající poptávky.

Začínáme