Exadata

Oracle Exadata je podniková databázová platforma, která umožňuje spouštět úlohy Oracle Database libovolného rozsahu a kritičnosti s vysokým výkonem, dostupností a zabezpečením. Škálovatelný návrh řešení Exadata využívá jedinečné optimalizace, které umožňují rychlejší a efektivnější chod zpracování transakcí, analýz, strojového učení a smíšených úloh. Konsolidace různých úloh Oracle Database na platformách Exadata v podnikových datových centrech, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) a vícecloudových prostředích pomáhá organizacím zvýšit provozní efektivitu, zjednodušit správu IT a snížit náklady.

Oznámení databáze Oracle Database 23ai: Vneste do svých dat umělou inteligenci

Larry Ellison a Juan Loaiza diskutují o strategii generativní umělé inteligence, která stojí za databází Oracle Database 23ai.

Vneste do svých dat umělou inteligenci

Spusťte vektorové vyhledávání s umělou inteligencí pomocí Oracle Database 23ai na architektuře Exadata Cloud@Customer pomocí Exadata System Software 24ai a přeneste vytváření vektorových indexů na servery úložiště pomocí Exadata System Software 24ai, abyste získali potřebný výkon a škálování.

Správa dat pro odvětví finančních služeb

Zjistěte, jak řešení Oracle pro správu dat, včetně Oracle Exadata Database Service a Oracle Autonomous Database, pomáhají firmám v oblasti finančních služeb provozovat kritické transakční a analytické aplikace s nejvyšším výkonem, dostupností, automatizací a zabezpečením.

Oracle DatabaseWorld AI Edition

Přečtěte si, jak využít umělou inteligenci ke zpracování vašich dat pomocí Oracle Database 23ai, Autonomous Database a Exadata Cloud.

Proč jsou platformy Oracle Exadata nejlepší pro Oracle Database

Stejné možnosti v místním prostředí i v cloudu

Oracle Exadata zákazníkům umožňuje provozovat Oracle Database s vysokým výkonem, škálováním a dostupností, kdekoli je to potřeba. Databázové úlohy lze snadno přesouvat mezi místními datovými centry, nasazeními Cloud@Customer, OCI a vícecloudovými prostředími pomocí služby Microsoft Azure.

Tisková zpráva: Společnost Oracle oznamuje nové generace platforem Exadata X10M

Možnosti nasazení pro podnikové databáze

Vyšší míra automatizace

Provoz plně spravované databáze Oracle Autonomous Database na infrastruktuře Exadata ve veřejném cloudu a se službou Cloud@Customer organizacím umožňuje rychle vyvíjet a nasazovat nativní cloudové aplikace a vyloučit správu infrastruktury a databázového softwaru.

Blog: Oracle oznamuje všeobecnou dostupnost databáze Oracle Database 23ai

Přečtěte si příběh společnosti EOPYY

Vyšší výkon a škálování pro všechny úlohy

Systém Oracle Exadata integruje jedinečné optimalizace zaměřené na databáze, které pomáhají urychlit OLTP, analytiku, vektorové vyhledávání s umělou inteligencí a konsolidované pracovní úlohy databází. Jeho škálovatelná architektura organizacím umožňuje nezávisle škálovat databázové a úložné servery a optimalizovat tak výkon a náklady.

Rychlejší než rychlé – Oracle představuje portfolio řešení Exadata X9M (PDF)

Přečtěte si příběh společnosti HDFC Life

Nižší náklady na infrastrukturu a správu

Organizace mohou snížit celkové náklady konsolidací pracovních úloh Oracle Database libovolného rozsahu a kritičnosti na infrastruktuře Exadata. Snížení počtu databázových serverů zvyšuje efektivitu provozu a automatizace běžných databázových úloh pomáhá snižovat provozní náklady.

Přečtěte si příběh společnosti Talcott Resolution

Exadata

Nejvyšší výkon pro Oracle Database v cloudu

Využijte jedinečných hardwarových a softwarových optimalizací, které urychlují všechny zátěže databází díky spuštění Autonomous Database a Exadata Database Service na vyhrazené infrastruktuře Exadata Cloud v prostředí OCI nebo ve službě Microsoft Azure – a ve službě Exadata Cloud@Customer ve vašem datovém centru. Pokročilá automatizace cloudu, dynamické škálování zdrojů a flexibilní ceny předplatného vám umožní provozovat pracovní úlohy databází rychleji a s nižšími náklady.

Funkce

-Vneste umělou inteligence do svých dat pomocí Oracle Database 23ai ve službě Exadata Database Service pomocí Exadata System Software 24ai. Nové vektorové vyhledávání s umělou inteligencí, relační dualita JSON a další inovace usnadňují přidávání inovativních funkcí do stávajících aplikací a vývoj nových.

-Automatizace platformy Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pomáhá zvýšit produktivitu, protože umožňuje rychlé poskytování databází a jejich snadnou správu v průběhu celého životního cyklu.

-Nenáročná počáteční konfigurace a nezávislé škálování databázových serverů a zdrojů úložiště umožňují zvýšit efektivitu a snížit náklady snadným přizpůsobením velikosti prostředí.

-Vysoká míra paralelního zpracování s nízkou latencí čtení SQL poskytuje vašim transakčním aplikacím nejlepší propustnost při nejnižších nákladech, abyste trvale plnili i ty nejpřísnější smlouvy o úrovni služeb (SLA).

 

-Inteligentní servery úložišť přesunují zpracování SQL z databázových serverů a poskytují propustnost až 2880 GB/s pro generování podrobnějších přehledů založených na datech s petabajty databází a desítkami petabajtů komprimovaných datových skladů.

-Škálovatelná povaha řešení Exadata – se stovkami až tisíci výpočetních jader a až 44 TB paměti – zvyšuje provozní efektivitu tím, že umožňuje konsolidovat desítky až tisíce databází v jediném řešení Exadata Cloud Infrastructure.

-Flexibilní ceny předplatného s online škálováním spotřeby vám umožní kontrolovat náklady a plnit špičkové požadavky bez přerušení provozu.

-Vyhrazená infrastruktura spravovaná společností Oracle zvyšuje izolaci a zabezpečení pracovních úloh.

Automatizované a plně spravované databáze na platformě hybridní cloudové databáze

Oracle Exadata Cloud@Customer zákazníkům umožňuje přesunout kritické pracovní úlohy Oracle Database do cloudu pomocí automatizované služby Exadata Database Service a plně spravované databáze Autonomous Database. Řešení je postavené na nejnovější technologii Exadata a zajišťuje automatizaci a ekonomii cloudu v datových centrech zákazníků a současně organizacím pomáhá řešit požadavky na místo uložení dat.

Funkce

-Vneste umělou inteligenci do svých dat pomocí Oracle Database 23ai na architektuře Exadata Cloud@Customer se softwarem Exadata System Software 24ai. Nové vektorové vyhledávání s umělou inteligencí, relační dualita JSON a další inovace usnadňují přidávání inovativních funkcí do stávajících aplikací a vývoj nových.

-Nasazení za firewally datových center zákazníků pomáhá podnikům řešit požadavky na místo uložení, zabezpečení a latenci dat.

-Spouštějte databáze Autonomous Database a služby Exadata Database Service souběžně na stejné infrastruktuře Exadata Cloud@Customer pro efektivní konsolidaci cloudových databázových úloh.

- Infrastruktura, která je vlastněna, udržována a spravována společnost Oracle, umožňuje zákazníkům eliminovat kapitálové výdaje a výdaje na správu, zatímco provozování Autonomous Database zásadně zmenšuje úkoly správy databáze.

 

- Spuštění konfigurací se dvěma databázovými servery a třemi úložnými servery poskytuje 380 dostupných procesních jader databáze, 192 procesních jader SQL na úložných serverech, propustnost analýzy 135 GB/s a 240 TB využitelné skladovací kapacity, což splňuje kombinované potřeby zpracování Oracle Database mnoha organizací.

- Nezávislé 16násobné škálování databázových serverů a 21násobné škálování úložných zdrojů umožňují zákazníkům přizpůsobit řešení tak, aby vyhovovala jejich aktuálním potřebám, a později přidat další funkce podle změn požadavků.

- Vysoká míra paralelního zpracování, nízké latence čtení SQL a až 2880 GB/s analytické propustnosti se 40 PB komprimovaných databází HCC umožňují organizacím provozovat zpracování transakcí, analytiku, strojové učení a další databázové úlohy rychle, efektivně a s nižšími náklady.

- Flexibilní ceny předplatného s online škálováním spotřeby umožňují zákazníkům přísně kontrolovat náklady a plnit špičkové požadavky bez přerušení provozu.

- Řízení přístupu operátora Oracle umožňuje IT týmům zákazníků řešit problémy týkající se vzdálené správy pomocí autorizace, omezení, monitorování a řízení veškeré vzdálené správy infrastruktury.


Místní výkon, škálování a dostupnost pro Oracle Database

Oracle Exadata Database Machine umožňuje zákazníkům plnit potřeby rostoucích místních úloh s nejvyšším výkonem, rozsahem a dostupností pro zpracování transakcí, analytiku, vektorové vyhledávání s umělou inteligencí a úlohy strojového učení v databázi. Konsolidací databázových úloh všeho rozsahu a důležitosti v jediném systému zákazníci omezují množství infrastruktury, kterou potřebují, zjednodušují správu a snižují náklady.

Funkce

-Vneste umělou inteligence do svých dat pomocí Oracle Database 23ai v řešení Exadata Database Machine pomocí Exadata System Software 24ai. Nové vektorové vyhledávání s umělou inteligencí, relační dualita JSON a další inovace usnadňují přidávání inovativních funkcí do stávajících aplikací a vývoj nových.

- Integrované ucelené řešení s integrovanou vysokou dostupností a měsíčními opravami umožňuje IT týmům zjednodušit správu systému a současně zlepšit zabezpečení.

- Spouštění konfigurací s 384 databázovými procesními jádry, 192 procesními jádry SQL na serverech úložišť, 135 GB/s analytické propustnosti a 30,72 TB kapacitně optimalizovanými flash disky splňuje kombinované potřeby zpracování Oracle Database mnoha organizací.

 

- Škálování až do systémů s jedním rackem nebo více racky s flexibilním počtem databázových a úložných serverů na jeden rack splňuje potřeby konsolidace databází prakticky jakékoli organizace.

- Jedinečné funkce, jako je snižování zatížení SQL dotazů na inteligentní servery úložišť a automatické indexování, umožňují zákazníkům škálovat výkon aplikací s minimální potřebou ladění ze strany správců databáze.

-Podpora prakticky jakéhokoli typu dat, úloh a stylu vývoje umožňuje vývojářům soustředit se na inovace namísto integrace, vytvářet nová data a aplikace řízené událostmi nebo přidávat funkce k současným bez potřeby rozsáhlých externích schopností.

Plný výkon databáze Oracle Exadata Database ve službě Microsoft Azure

Oracle Database@Azure organizacím umožňuje provozovat pracovní zátěže tam, kde si zvolí, modernizovat a inovovat služby Oracle a Azure a zjednodušit nákup a správu cloudu. Zákazníci kombinují služby Azure podle svého výběru se službami Oracle Autonomous Database a Oracle Exadata Database Service, což jsou služby OCI, které jsou hluboce integrovány s datovými centry Azure a jsou v nich umístěny, čímž dosahují vysokého výkonu, škálování a dostupnosti pro své pracovní úlohy Oracle Database.

Funkce

-Stejný výkon a škálování databáze Oracle Database jako v prostředí OCI s využitím infrastruktury Oracle Exadata.

-Cenová a funkční parita s OCI, včetně Oracle Real Application Clusters, Oracle Database 23ai a vektorového vyhledávání s umělou inteligencí.

-Dosáhněte vysoké dostupnosti pomocí ověřování architektury Gold Maximum Availability Architecture mezi více zónami dostupnosti v rámci stejného datového centra Azure.

-Vneste umělou inteligence do svých dat pomocí Oracle Database 23ai ve službě Exadata Database Service pomocí Exadata System Software 24ai. Nové vektorové vyhledávání s umělou inteligencí, relační dualita JSON a další inovace usnadňují přidávání inovativních funkcí do stávajících aplikací a vývoj nových.

 

Jednoduchost, bezpečnost a latence jednotného provozního prostředí v rámci služby Azure, včetně federativní správy identit a přístupu k databázovým službám pomocí Microsoft Entra ID.

- Protokoly, metriky a události služeb Oracle Database jsou k dispozici přímo ve službě Azure, což zjednodušuje sledování a řešení problémů.

- Možnost nákupu prostřednictvím služby Azure Marketplace se současnými závazky vůči Azure a použití současných licencí Oracle Database a neomezených licenčních smluv

 

Příběhy zákazníků řešení Exadata Cloud v cloudovém a místním provedení

Seznamte se s dalšími úspěchy zákazníků řešení Exadata
Deutsche Bank využívá Exadata Cloud@Customer pro velké úspory nákladů

„Společnost Oracle zapadá do naší strategie a doplňuje naše stávající postupy. Některé aplikace zůstanou nainstalované místně a my musíme investovat do jejich zjednodušení. Plně podporuje naši cloudovou strategii, podporuje využívání technologií jako služby a přináší významné finanční výhody.“

Bernd Leukert
Vedoucí oddělení technologií, dat a inovací, Deutsche Bank

Guitar Center zvyšuje výkon o více než 30 % a využívá větší přizpůsobivost pomocí služby Exadata Database Service

Díky OCI a její službě Exadata Database Service jsme schopni provozovat vysoce propojené, distribuované cloudové prostředí, aniž bychom museli měnit platformy našich hlavních systémů. Zlepšili jsme efektivitu našich systémů a očekáváme, že budeme schopni dosáhnout úspory nákladů ve výši více než 40 % – a zároveň budeme našim zákazníkům poskytovat nové služby a prostředí.“

Ravi Balwada,
Technický ředitel, Guitar Center

Samsung SDS inovuje pomocí 300 systémů Oracle Exadata

„Zavedli jsme téměř 300 systémů Exadata pro naše zákazníky v oblasti výroby, finančních služeb, stavebnictví a strojírenství a služeb veřejného i soukromého sektoru. V souladu s naší strategií digitálních inovací a naší cestou k podnikovému cloudu jsme nyní nasadili první Exadata Cloud@Customer v jednom z našich datových center a těšíme se na nasazení Oracle Autonomous Database.“

Dr. WP Hong
Výkonný ředitel, Samsung SDS

FedEx přesouvá systém pohledávek do řešení Oracle Cloud a služby Exadata Database Service

„Jsem rád, že jsme se rozhodli přesunout instanci Oracle E-Business Suite na platformu OCI. Je to jedno z nejlepších rozhodnutí, na kterém jsem se za 23 let svého působení ve společnosti FedEx podílel.“

Rajesh Singh
Viceprezident IT, FedEx

TIM Brasil zavádí vícecloudovou architekturu s databázemi běžícími ve službě Oracle Exadata Database Service

„Procházíme důležitou cloudovou proměnou s cílem zlepšit naše ekologické, sociální a řídicí postupy. Díky vícecloudové strategii jsme jako první operátor v Brazílii přesunuli 100 % pracovních úloh do cloudu. To zahrnuje přesunutí našeho systému pro fakturaci zákazníkům, CRM a pracovních úloh VMware na platformu Oracle Cloud Infrastructure.“

Pietro Labriola
Výkonný ředitel, TIM Brasil

LALUX inovuje a udržuje si datovou suverenitu pomocí Oracle Exadata Cloud@Customer

„Řešili jsme Solvency II, cloudové směrnice pro řízení IT, GDPR a další. Dodržování těchto pravidel spotřebovává významnou část rozpočtu a pracovních úloh na úkor inovačních projektů. Generace nových technologií, zejména v oblasti dat, však představuje obrovskou příležitost pro společnost LALUX jako nositele inovací.“

Vincent Arnal
Vedoucí IT oddělení, LALUX

Příklady použití řešení Exadata

 • Zlepšení prostředí pro zákazníky pomocí sémantického vyhledávání

  Přidejte vyhledávání podobností strukturovaných a nestrukturovaných dat do stávajících aplikací a pomozte systémům LLM poskytovat přesnější a kontextově relevantní výsledky pomocí generování s rozšířeným vyhledáváním (RAG).

  Navštivte web vektorového vyhledávání s umělou inteligencí

 • Poskytování databázového cloudu v podnikových datových centrech

  Zjednodušte privátní databázové cloudy a zvyšte produktivitu vývojářů pomocí Exadata Database Service a Autonomous Database ve službě Exadata Cloud@Customer.

  Přečtěte si příběh společnosti Fibabanka

 • Provozujte kritické aplikace nezměněnou rychlostí

  Spouštějte balíčky aplikací Oracle i třetích stran rychleji a s nižšími náklady díky vyššímu výkonu zpracování transakcí a výkazů.

  Přečtěte si příběh společnosti Equinix

 • Generování nových přehledů

  Provozujte datové sklady rychleji a získejte nové poznatky pomocí řešení Oracle Exadata – místně nebo na platformě OCI.

  Přečtěte si příběh společnosti Bofrost

 • Konsolidace databází pro vyšší efektivitu a nižší náklady

  Spusťte automatizovanou službu Exadata Database Service a plně spravovanou databázi Autonomous Database na stejném systému Oracle Exadata Cloud@Customer, čímž zvýšíte efektivitu konsolidace a zároveň snížíte náklady na správu i spotřebu.

  Přečtěte si příběh společnosti Talcott Resolution

 • Urychlení vícecloudových architektur

  Využijte to nejlepší z více cloudů tím, že zkombinujete služby Microsoft Azure s vysoce výkonnými službami Oracle Database od OCI s využitím řešení Oracle Database@Azure.

  Další informace o řešení Oracle Database@Azure

2. května 2024

Oznamujeme všeobecnou dostupnost Oracle Database 23ai

Dom Giles, význačný produktový manažer společnosti Oracle

Oracle Database 23ai představuje další verzi databáze Oracle Database s dlouhodobou podporou, která se výrazně zaměřuje na umělou inteligenci, produktivitu vývojářů a nezbytnou spolehlivost. Prozkoumejte technické podrobnosti klíčových funkcí, jako je vektorové vyhledávání s umělou inteligencí, relační dualita JSON, graf vlastností, globálně distribuovaná databáze a True Cache.

Začínáme s řešeními Exadata


Kontaktujte odborníka společnosti Oracle

Zjistěte, jak mohou řešení Oracle Exadata pomoci vašim konkrétním obchodním potřebám.