Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Exadata

Architektura Oracle Exadata je nejlepší způsob, jak provozovat databázi Oracle Database. Zjednoduší se tak digitální transformace, zvýší se výkon databáze a sníží se náklady. Jak je popsáno v analýze společnosti Wikibon (PDF), s architekturou Oracle Exadata dosahují zákazníci vyšší dostupnosti, vyššího výkonu a až 40% snížení nákladů. Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Cloud@Customer a možnost on-premises nasazení umožňují zákazníkům modernizovat databázovou infrastrukturu, přesouvat podnikové aplikace do cloudu a rychle provádět digitální transformaci.

Zhlédnout video se shrnutím řešení Exadata (2:07)

Služba Exadata Cloud prohlubuje poznatky a zvyšuje pružnost společností ve finančnictví

Podívejte se, proč devět z deseti největších světových poskytovatelů finančních služeb využívá systém Oracle Exadata pro provoz databází pro základní bankovní aplikace a zákaznickou analýzu.

Systém Oracle Exadata stojí méně než tradiční řešení

Seznamte se s fakty, na jejichž základě společnost IDC uvádí, že organizace využívající službu Exadata Cloud@Customer snížily provozní náklady o 47 % a dosáhly návratnosti investic ve výši 256 %.

Oracle Exadata zjednodušuje migrace do cloudu

Zjistěte, proč podle společnosti Constellation Research zvyšují cloudová a on-premises řešení Oracle Exadata hodnotu pro zákazníka díky bezproblémové mobilitě úloh.

Proč je Oracle Exadata pro Oracle Database to nejlepší

Stejné funkce, on-premises i v cloudu

Řešení Oracle Exadata umožňuje zákazníkům provozovat systém Oracle Database se stejným vysokým výkonem, škálováním a dostupností všude, kde je potřeba. Úlohy je snadné přesouvat mezi on-premises datovými centry, službami Cloud@Customer a službami Oracle Cloud Infrastructure, což umožňuje zákazníkům modernizovat provoz a snižovat náklady.

Analytická zpráva: Implementace technologie Oracle Autonomous Database do datového centra s pomocí služby Oracle Cloud@Customer (PDF)

Zhlédnout příběh společnosti OceanX (1:51)

Větší automatizace a škálovatelnost

Řešení Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer umožňuje organizacím urychlit digitální transformaci v jejich datových centrech pomocí plně automatizovaných databázových služeb k zajištění konzistence, zabezpečení a latence dat. Škálovatelnost umožňuje zákazníkům vytvářet datové sklady s kapacitou až 25 PB a rychle provádět analýzu, a tím také zrychlit získávání poznatků z dat.

Analytická zpráva: Oracle Exadata Cloud Service X8M přináší možnost špičkového pružného řešení podnikových potřeb (PDF)

Zhlédnout příběh společnosti Halliburton (1:32)

Vyšší výkon pro všechny pracovní zátěže

Architektura Oracle Exadata s horizontálním navýšením kapacity umožňuje zákazníkům samostatně konfigurovat výpočetní a úložné kapacity tak, aby splňovaly aktuální požadavky na pracovní zátěž, a umožňovaly tak snížit náklady. Jak vyplývá z analýzy společnosti DSC (PDF), řešení Oracle Exadata urychluje aplikační úlohy zákazníků využívající databázi Oracle Database, protože až o 98 % snižuje latenci čtení při provádění dotazů SQL a ve srovnání se službou AWS Relational Database Service (RDS) více než 10krát zvyšuje propustnost SQL.

Analytická zpráva: Oracle Exadata Cloud Service X8M: Žádná databáze nebo aplikační úloha není příliš velká (PDF)

Zhlédnout příběh společnosti AmerisourceBergen (1:31)

Nižší náklady na infrastrukturu a správu

Architektura Oracle Exadata umožňuje zákazníkům snížit náklady konsolidací úloh do menší infrastruktury a s menším počtem licencí na Oracle Database. Automatizace běžných databázových úloh, jako je indexování a ladění, umožňuje zákazníkům snížit provozní náklady až o 90 %. Vyplývá to ze srovnání řešení Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer se samoobslužnými (DIY) řešeními datových center, které provedla společnost Wikibon (PDF).

Zpráva o průzkumu: Oracle Exadata Cloud Service posouvá pružnost na novou úroveň (PDF)

Zhlédnout příběh Odboru vodohospodářství města Detroit (1:52)

Oracle Exadata

Nejlepší místo pro spuštění systému Oracle Database v cloudu

Služba Oracle Exadata Cloud Service umožňuje zákazníkům snadno přesouvat podnikové aplikace do cloudu díky řešení Oracle Exadata s vysokým výkonem, rozsahem a dostupností a jednoduchosti prostředí Oracle Cloud Infrastructure. Pokročilá cloudová automatizace, dynamické škálování zdrojů a flexibilní ceny předplatného umožňují zákazníkům spouštět databázové úlohy rychleji a s nižšími náklady.

Funkce

– Automatizace služby Oracle Cloud Infrastructure umožňuje zákazníkům rychle poskytovat databáze a spravovat je po celou dobu jejich životního cyklu, čímž se zvyšuje produktivita

– Integrace databázově transparentní trvalé paměti (PMEM) snižuje latenci čtení SQL až na 19 mikrosekund, což umožňuje zákazníkům podporovat více transakcí s nižšími náklady

– Podpora s horizontálním navýšením kapacity 2 až 32 databázových serverů umožňuje zákazníkům konsolidovat více databází pomocí jediné služby, což zvyšuje provozní efektivitu a snižuje náklady

 

– Poskytnutí 3 až 64 inteligentních úložných serverů, což umožňuje zákazníkům generovat hlubší přehledy založené na datech až s 2,5PB nekomprimovanými databázemi a 25PB datovými sklady

– Flexibilní ceny předplatného s dynamickým škálováním nahoru a dolů spotřeby OCPU umožňují zákazníkům přísně kontrolovat náklady a splňovat špičkové požadavky bez přerušení provozu

Síla služby Exadata Cloud Service ve vašem datovém centru

Řešení Oracle Exadata Cloud@Customer umožňuje zákazníkům automatizovat databázové operace pomocí služby Exadata Cloud Service a systému Oracle Autonomous Database ve svých datových centrech. Služba Exadata Cloud@Customer, která je spravována společností Oracle a zabezpečena za firewallem zákazníka, umožňuje díky zajištění validity, bezpečnosti nebo nízké latence začít používat nejpokročilejší cloudovou databázi a technologie automatizace cloudových úložišť od společnosti Oracle.

Funkce

– Bezpečné nasazení za firewallem datových center zákazníků umožňuje podnikům splnit požadavky na validitu, zabezpečení a latenci dat

– Podpora řešení Oracle Database Enterprise Edition a Autonomous Database umožňuje zákazníkům automatizovat provoz a snižovat náklady pomocí cloudové databáze a automatizačních technologií od společnosti Oracle ve svých datových centrech

– Infrastruktura vlastněná, spravovaná a udržovaná společností Oracle umožňuje zákazníkům eliminovat kapitálové výdaje i náklady na správu

– Databázově transparentní integrace PMEM snižuje latence čtení SQL až na 19 mikrosekund, což umožňuje zákazníkům podporovat více transakcí s menší infrastrukturou a nižšími náklady

 

– Škálovatelná kapacita podporující až 479 TB nekomprimovaných databází a 4,8 PB datových skladů umožňuje zákazníkům podporovat větší konsolidované databázové úlohy, čímž se snižuje složitost a náklady

– Vysoký výkon s až 12M databází SQL se čtením IOPS a propustností SQL 300 GB/s umožňuje zákazníkům zrychlit databáze náročné na vstupy a výstupy při konsolidaci různých databázových úloh

– Flexibilní ceny předplatného s dynamickým škálováním nahoru a dolů spotřeby OCPU umožňují zákazníkům přísně kontrolovat náklady a splňovat špičkové požadavky bez přerušení provozu

Nejlepší místní systém pro Oracle Database

Řešení Oracle Exadata X8M umožňuje zákazníkům snížit náklady zmenšením množství zdrojů potřebných pro OLTP, analytiku a konsolidované úlohy systému Oracle Database. Na serveru Exadata X8M běží systém Oracle Database s nejvyšším výkonem, škálovatelností a dostupností, což umožňuje zvýšit provozní efektivitu a zjednodušit správu.

Funkce

– Kompletní integrované řešení s měsíčním patchováním celého systému umožňuje týmům IT zredukovat správu a zlepšit zabezpečení

– Databázově transparentní integrace PMEM snižuje latence čtení SQL na méně než 19 mikrosekund, což umožňuje zákazníkům podporovat více transakcí s menší infrastrukturou a nižšími náklady

– Až 16M databáze SQL se čtením IOPS a 1 TB/s propustnosti analytiky v paměti na rack umožňují zákazníkům zvýšit propustnost OLTP a urychlit přehledy založené na datech při konsolidaci různých úloh

 

– Vysoce konfigurovatelné systémy, které lze škálovat z verze eighth-rack na 18 racků, umožňují zákazníkům minimalizovat náklady na splnění současných potřeb konsolidace databáze a snadno rozšířit zdroje tak, aby splňovaly budoucí požadavky

– Unikátní funkce, jako je snižování zatížení SQL na inteligentní storage servery a automatické indexování, umožňují zákazníkům škálovat výkon aplikací s minimálními nároky ladění

– Vysoce výkonné strojové učení uvnitř databází umožňuje vývojářům přidávat nové funkce do stávajících aplikací bez integrace externích služeb

Úspěchy zákazníků architektury Oracle Exadata v cloudovém a místním provedení

Tisíce zákazníků po celém světě používají řešení Oracle Exadata k provozování kritických databází Oracle, ke konsolidaci databázové infrastruktury a snižování nákladů s pomocí prostředí Oracle Cloud Infrastructure, Cloud@Customer, a on-premises nasazení.

logo AT&T
logo Clubcorp
logo Halliburton
logo icbc
logo Oceanx
logo Sentry
logo Tractor
logo Vale
logo AmerisourceBergen

AmerisourceBergen provozuje největší databázi SAP ECC na světě třikrát rychleji s Exadata

Příklady použití Oracle Exadata

25. března 2020

Oracle Exadata Cloud Service: Přeneste své podnikání do cloudu

Bob Thome, viceprezident pro správu produktů pro databázové optimalizované systémy a cloudové služby, Oracle

Oracle Exadata Cloud Service vám nabízí specializovaný systém Exadata v cloudu, který přináší stejný výkon, škálovatelnost, zabezpečení a dostupnost, jaké si užíváte on-premises. Ale protože se jedná o cloudovou službu, získáte vylepšený provozní model společný pro naše cloudové služby, nižší náklady na licencování a údržbu spojené s cenami plateb za používání...

Přečtěte si celý příspěvek

Začínáme


Kontaktujte odborníka společnosti Oracle

Zjistěte, jak mohou řešení Oracle Exadata pomoci vašim konkrétním obchodním potřebám.