Je nám líto. Nenašli jsme shodu pro vaše vyhledávání.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Zahajte nové hledání.

Exadata Cloud@Customer

Oracle Exadata Cloud@Customer is the simplest way to move an organization’s business-critical Oracle Database workloads to the cloud. It simultaneously runs Oracle Exadata Database Service and the fully managed Oracle Autonomous Database Service inside customers’ data centers and behind their firewalls to help meet strict data residency and security requirements. Built using the latest Exadata technology, Exadata Cloud@Customer delivers the highest cloud database performance, scale, and availability, enabling organizations to run all types of database workloads faster and with up to 69% less management, according to IDC’s Business Value Analysis. Now Oracle makes it easier and less expensive for customers to adopt Autonomous Database by running it on VMs in Exadata Cloud@Customer.

 Exadata Cloud@Customer video thumbnail

Watch the Exadata Cloud@Customer video (2:06)

Juan Loaiza, executive vice president for mission-critical database technologies, introduces a new, low-cost entry point for Autonomous Database in customer data centers.

Oracle Database World now on demand

Find out how running autonomous and non-autonomous databases on the same Oracle Exadata Cloud@Customer increases operational efficiency and provides developers with a fully managed, self-service database cloud.

Oracle’s next-gen Exadata X9M crushes the competition—in the cloud and on-premises

Cloud Wars concludes that for on-premises hardware vendors touting their abilities to run Oracle databases—companies such as HPE, Dell, and others—the Exadata X9M represents an extraordinary competitive challenge.

Reimagining the data-driven bank

OMDIA highlights the fact that for financial services institutions, the Oracle Cloud@Customer portfolio is the leading choice to meet all of their business and technology objectives for an on-premises database cloud deployment.

Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer cuts costs up to 40%

Find out why Wikibon says that Exadata Cloud@Customer is “redefining the cloud experience and breaking new ground.”

Schopnosti Exadata Cloud@Customer

Klíčové odlišující faktory

Jednoduchost databázového cloudu

Vaši uživatelé, vývojáři a zaměstnanci IT pracují efektivněji se samoobslužným a vysoce výkonným řešením Oracle Database Cloud bez správy infrastruktury.

Nezávislost dat

Vaše databáze jsou zabezpečeny za bránami firewall vašeho datového centra, aby splňovaly požadavky na nezávislost, bezpečnost a správu dat.

Automatizované řízení

Experti Oracle používají strojové učení ke správě Exadata Cloud@Customer ve vašem datovém centru a poskytují vám výběr správy vlastních databází, případně vám umožní jejich správu vlastními silami pomocí Autonomous Database.

Výkon databáze

Váš databázový cloud běží rychleji a s vyšší mírou konsolidace díky více než 60 jedinečným funkcím Oracle Database a až 12krát vyššímu IOPS při čtení SQL, 10krát vyšší propustnosti SQL a o 98 % nižší latenci SQL než Amazon Relational Database Service (RDS) na AWS Outposts.

Cenově výhodná řešení cloudu

Exadata Cloud@Customer snižuje náklady na správu systému a Autonomous Database optimalizuje náklady na spotřebu tím, že v reálném čase zvyšuje a snižuje zdroje za ceny předplatného za skutečné použití.

Více informací

Výkon, rozsah a dostupnost Exadata

Kompletní řešení Oracle Database

Provozování databází Oracle Database s optimalizovaným výkonem, efektivitou a škálováním je snazší díky kompletnímu integrovanému řešení, které spravují a opravují experti Oracle Cloud.

Vysoký výkon

Vaše životně důležité OLTP a analytické aplikace běží rychleji, protože dotazy SQL a analýzy Oracle Machine Learning jsou nahrané až na 12 inteligentních úložných serverech se zrychlením I/O operací pomocí trvalé paměti.

Zjednodušená konsolidace databáze

Omezte složitost IT on-premises konsolidací více databází pomocí řešení Oracle Multitenant a 7krát větších databází než RDS na AWS Outposts a dále kombinováním různých typů databází s využitím možností konvergovaných databází Oracle Database.

Nulová ztráta dat a prostoje

Vestavěná odolnost proti chybám a možnosti pro místní a vzdálené zotavení po havárii vám umožňují dosáhnout vyšší dostupnosti pro vaše životně důležité databáze Oracle Database.

Více informací

Autonomous Database

Automatické škálování

Automaticky škálujte spotřebu prostředků nahoru a dolů bez přerušení databázových operací na základě požadavků pracovní zátěže vaší aplikace v reálném čase.

Automatické ladění

Spouštění vašich databází Oracle Database je průběžně analyzováno a vyladěno, aby se optimalizoval výkon databáze pro vývoj aplikací, zpracování výrobních transakcí a pracovní zatížení datového skladu, která se v průběhu času mění.

Automatizované zřizování

Vaše vývojové týmy jsou produktivnější díky cloudu samoobslužných databází, který poskytuje nové datové sklady a vývojové databáze během několika sekund.

Automatická správa chyb a opravy

Chraňte své databáze před výpadky způsobené poruchami, údržbou, uživatelskými chybami a kybernetickými útoky pomocí automatické instalace nejnovějších aktualizací softwaru a bezpečnostních oprav.

Ekonomika plateb za použití

Autonomous Database pomáhá snížit vaše náklady na databázi až o 90 % tím, že vám účtuje pouze skutečnou spotřebu OCPU.

Více informací

Oracle Database Cloud

Konvergovaná databáze

Inovativní aplikace můžete vytvářet pomocí více databázových modelů v Oracle Database bez správy a fragmentace zabezpečení způsobené více jednoúčelovými databázemi.

Konsolidovaná správa databází

Vaše týmy IT pracují efektivněji, protože mohou spravovat až 4 096 databází najednou pomocí Oracle Multitenant, místo správy jednotlivých systémů nebo instancí databáze.

Všechny verze databáze

Zjednodušte svou digitální transformaci sloučením databází pomocí více verzí Oracle Database v jednom systému nebo spuštěním Autonomous Database.

Rychlé zřizování databází

Vaši vývojáři mají přístup k vysoce výkonnému, samoobslužnému databázovému cloudu s rychlým poskytováním plnohodnotných databází, takže už nikdy nebudou muset čekat.

Oracle Machine Learning

Vaši vývojáři mohou do databázových aplikací snadno přidávat funkce machine learning (ML) a vytvářet modely ML až 10krát rychleji bez přesouvání dat.

Více informací

Silné zabezpečení

Obrana do hloubky

Oracle Cloud pomáhá chránit vaše klíčové databáze Oracle Database s více úrovněmi zabezpečení založenými na ML, aby bylo možné identifikovat hrozby v reálném čase a reagovat na ně.

Ucelené šifrování

Privátní data ve vašich databázích Oracle Database jsou chráněna stále zapnutým šifrováním pro data uložená, v pohybu a zálohovaná šifrovacími klíči, které vlastní zákazník.

Požadavky na místo a zabezpečení dat

Řešení Exadata Cloud@Customer vám pomůže splnit požadavky na místo a zabezpečení dat tím, že uchovává všechny informace o databázi v datovém centru.

Kompletní sady oprav od společnosti Oracle

Oracle vytváří kompletní sady oprav a koordinuje jejich rychlé nasazení s vašimi týmy IT tak, abyste snižovali hrozby a rizika bez přerušení podnikání.

Více informací

Vysoká dostupnost

Oracle Maximum Availability Architecture

Maximalizujte dostupnost a ochranu svých dat Oracle Database pomocí osvědčených postupů Oracle Maximum Availability Architecture.

Bez jediného bodu selhání

Umožněte klíčovým databázím Oracle Database pracovat nepřetržitě bez selhání s plnou redundancí serveru, úložiště a sítě Exadata.

Aktivní správa chyb

Autonomous Database na Exadata Cloud@Customer pomáhá zvyšovat dostupnost Oracle Database pomocí umělé inteligence k detekci a nápravě potenciálních problémů, než si toho uživatelé všimnou.

Oracle Real Application Clusters (RAC)

Oracle Exadata Cloud@Customer umožňuje lokální škálování výkonu a vysokou dostupnost vašich databází Oracle Database pomocí Oracle RAC.

Oracle Active Data Guard

Pro zajištění kontinuity činnosti a obnovy po havárii udržuje Active Data Guard synchronizované pohotovostní a replikační databáze Oracle Database ve vašem datovém centru nebo mimo něj.

Více informací

Nižší náklady

Vyšší výkon za OCPU

OCPU na Oracle Exadata Cloud@Customer zajišťuje fyzické jádro CPU místo virtuálních jader jako u jiných služeb, což vám dává až 2krát vyšší výkon na každou databázovou licenci.

Je vyžadováno méně OCPU

Vaše náklady na provozování databází Oracle Database jsou až o 26 % nižší než u jiných cloudových databází on-premises, protože přesouvání zátěže dotazů SQL a dalších operací na úložné servery snižuje množství účtovaných prostředků, které potřebujete.

Flexibilní ceny za předplatné

Optimalizujte inovace a náklady podle vlastního výběru cen licencí typu all-inclusive nebo vlastních licencí a schopnost škálovat spotřebu oběma směry bez přerušení databázových operací.

Méně místní správy

Díky Exadata Cloud@Customer snížíte náklady na správu své databázové infrastruktury až o 69 % nebo s Autonomous Database o 80 % a více.

Více informací

Softwarové funkce

Kontrolní úroveň cloudu

Vaši uživatelé bezpečně poskytují a spravují databáze připojením ke kontrolní úrovni Oracle Cloud Infrastructure pomocí šifrovaného webového prohlížeče, rozhraní příkazového řádku nebo rozhraní REST API.

Smart Scan

Vaše dotazy a analytika SQL náročná na data běží rychleji s inteligentními úložnými servery, které vykládají zpracování z databázových serverů a minimalizují přenosy dat.

Trvalé optimalizace paměti

Latence SQL pro vaše transakční aplikace jsou sníženy až o 90 % díky přímému přístupu k až 18 TB trvalé paměti (PMEM) na serverech sdíleného úložiště bez OS nebo síťových režijních nákladů.

Automatizovaná Resource Management

Vaše databáze neustále běží rychle díky integrované správě I/O prostředků a automatizovanému indexování a ladění Autonomous Database na základě ML.

Hybridní sloupcová komprese

Snižte objem úložiště, které potřebujete k ukládání a načítání datových skladů a archivů databází, až 12x, což je čtyřikrát více než komprese na úrovni úložiště.

Integrovaná ochrana dat

Chraňte své databáze pomocí integrace cloudového ovládacího prvku se Zero Data Loss Recovery Appliance a Database Backup Cloud Service společnosti Oracle.


Formy Exadata Cloud@Customer X8M

Základní systém Exadata X8M

Umožňuje 0 až 48 OCPU s 38TB flash cache NVMe, 74 TB použitelného úložiště a až 1,5 miliony SQL IOPS.

Čtvrtinový rack Exadata X8M

Umožňuje 0 až 100 OCPU s 4,5 TB PMEM, 76 TB flash cache NVMe, 149 TB použitelného úložiště a až 3 miliony SQL IOPS.

Poloviční rack Exadata X8M

Umožňuje 0 až 200 OCPU s 9 TB PMEM, 153 TB flash cache NVMe, 298 TB použitelného úložiště a až 6 miliony SQL IOPS.

Plný rack Exadata X8M

Umožňuje 0 až 400 OCPU s 18 TB PMEM, 307 TB flash cache NVMe, 596 TB použitelného úložiště a až 12 miliony SQL IOPS.

Vysoce výkonná síť

Zrychlete databázové dotazy pomocí interní sítě RDMA s rychlostí 100 Gb/s přes konvergovaný Ethernet a využijte až šestnáct ethernetových připojení 25 Gb/s k aplikačním serverům a vícekanálovým prostředím.

Cloudové servery kontrolní úrovně

Dva lokální servery umožňují vzdálenou správu infrastruktury Oracle a lokální operace, pokud nejsou sítě dostupné.


Oracle Database Cloud

Converged database

Organizations use Autonomous Database Service and Exadata Database Service running on the same Cloud@Customer infrastructure with any type of data for any workload and any development style, eliminating data silos as well as management and security fragmentation caused by multiple, single-purpose databases.

Higher density consolidation

By moving Oracle databases deployed on traditional on-premises environments to Autonomous Database and Exadata Database running together on the same set of Exadata Cloud@Customer Infrastructure, organizations can reduce the number of database systems and services they pay for and manage.

Consolidated database management

IT teams operate more efficiently because they can manage hundreds of databases at the same time using Oracle Multitenant capabilities and consolidate thousands of OLTP, analytics, and mixed database workloads on a single set of Exadata Cloud@Customer infrastructure.

Multiple database versions

Organizations simplify moving to the cloud by using multiple Oracle Database versions and Autonomous Database on the same Exadata Cloud@Customer.

In-database machine learning

Organizations can easily add machine learning (ML) capabilities to Oracle Database applications by eliminating the data extraction, reformatting, and movement required by stand-alone ML services.

Learn more

Security and data residency

Defense in-depth

Oracle Cloud helps protect critical Oracle databases with multiple levels of ML-based security to identify and respond to threats in real time.

Operational isolation

Autonomous Database Service running on Exadata Cloud@Customer infrastructure uses isolated VMs and separate network configurations to increase security in customer data centers.

End-to-end encryption

Private data in Oracle databases is protected with always-on encryption for data at rest, in motion, and backed up with customer-owned encryption keys.

Data residency and security

Exadata Cloud@Customer infrastructure helps organizations meet data residency and security requirements by keeping all database information in their data centers.

Full-stack patching by Oracle

Oracle creates full-stack patch sets and coordinates their rapid deployment with enterprises’ IT teams to reduce threats and risks without interrupting business.

Zero data loss and downtime

Built-in fault tolerance, automated detection and remediation of problems, and integration with Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance, as well as options for local and remote disaster recovery, enable organizations to achieve higher availability for critical Oracle databases.

Learn more

High availability

Oracle Maximum Availability Architecture

Maximize the availability and protection of vitally important Oracle databases using proven Oracle Maximum Availability Architecture best practices.

No single point of failure

Enable crucial customer Oracle databases to operate 24/7 across failures with Exadata’s full server, storage, and networking redundancy.

Proactive fault management

Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer helps increase availability for customers’ Oracle databases by using AI to detect and remediate potential problems before users notice.

Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)

Oracle Exadata Cloud@Customer enables local performance scaling and high availability for important customer databases with Oracle RAC.

Oracle Active Data Guard

For business continuity and disaster recovery, Active Data Guard maintains both synchronized standby and replica Oracle databases in customers’ data centers or the cloud.

Learn more

Lower costs

Lower vCPU costs

Oracle Database vCPUs run faster on Oracle Exadata Cloud@Customer than on other local cloud database services because they use intelligent storage servers to offload SQL operations, reducing run times and costs up to 40%, as described in Wikibon’s analysis (PDF).

Pay-per-use subscription pricing

Scale cloud resource consumption to business needs, or let Autonomous Database automatically scale resources so organizations only pay for the resources used.

Zero consumption databases

Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer enables organizations to create persistent databases with zero consumption costs at the time of creation or when consumption is set to zero.

Elastic storage expansion

Organizations with data-intensive workloads can configure up to 12 intelligent storage servers with any Exadata Cloud@Customer X9M configuration, reducing the cost of deploying solutions with petabytes-worth of data warehouses by up to 45% when compared to previous generations.

More efficient consolidation

By running Autonomous Database Service and Exadata Database Service on the same Cloud@Customer infrastructure, organizations can reduce the number of database systems and services they pay for and manage.

Less management

Resource consolidation and management by Oracle Cloud operators allow organizations to reduce the cost of managing database infrastructure by up to 69% as described in IDC’s analysis of Exadata Cloud@Customer.

Learn more

Software features

Concurrently run multiple database services

Autonomous Database Service and Exadata Database Service concurrently run in isolated VM clusters on the same Cloud@Customer infrastructure, making it easy for customers to start using a fully autonomous database service with no up-front costs.

Persistent memory optimizations

An organization’s critical transactional applications run faster because database servers directly access up to 18 TB of persistent memory in shared storage servers with no OS or networking overhead, reducing read latencies by up to 90%, to less than 19 microseconds.

Smart Scan

Applications processing large amounts of data run faster because SQL queries, analytics, and ML algorithms are offloaded to intelligent storage servers, minimizing data transfers and freeing database server resources for other workloads.

Automated resource management

Built-in IO resource management and the ML-based automated indexing and tuning of Autonomous Database allow databases to run at peak speed without DBA management.

VM cluster customization

VM clusters for Autonomous Database can be created with customized mixtures of compute and storage resources to support different workloads and operational isolation requirements for critical workloads.

Cloud control plane

Users securely provision and manage databases through a secure connection to the Oracle Cloud Infrastructure control plane using an encrypted web browser, command line interface, or REST API.


Exadata Cloud@Customer Shapes

Exadata Cloud@Customer Base System

Enable 0 to 48 OCPUs with 38 TB of NVMe flash cache, 73 TB of usable storage, and up to 562,500 SQL IOPS.

Exadata Cloud@Customer X9M Quarter Rack

Enable 0 to 124 OCPUs with 4.5 TB of PMEM, 76 TB of NVMe flash cache, and 190 TB of usable storage with up to 5.6 million SQL IOPS and 144 cores of SQL processing power in intelligent storage servers.

Exadata Cloud@Customer X9M Half Rack

Enable 0 to 248 OCPUs with 9 TB of PMEM, 153TB of PCIe 4.0 NVMe flash cache, and 381 TB of usable storage with up to 11.2 million SQL IOPS and 288 cores of SQL processing power in intelligent storage servers.

Exadata Cloud@Customer X9M Full Rack

Enable 0 to 496 OCPUs with 18 TB of PMEM, 307 TB of PCIe 4.0 NVMe flash cache, and 763 TB of usable storage, as well as up to 22.4 million SQL IOPS and 576 cores of SQL processing power in intelligent storage servers.

Exadata Cloud@Customer Storage Servers

Customers may use Exadata Cloud@Customer elastic storage expansion to increase storage capacity and intelligent storage processing capabilities without adding additional compute servers. Organizations with base, quarter, and half-rack systems can expand them up to a total of 12 storage servers.

High-performance networking

PCIe 4.0 dual-port active-active 100Gb/sec RDMA over Converged Ethernet (RoCE) networking provides 80% more throughput between storage and compute servers than to X8M systems, allowing customers’ consolidated workloads to run faster. Communication with application servers and multi-cloud environments is optimized across up to sixteen 25 Gb/sec Ethernet connections.

Cloud control plane servers

Two local servers enable remote Oracle infrastructure management and local operations if networks are unavailable.


Úspěchy řešení Oracle Exadata Cloud@Customer

Stovky zákazníků provozují své zásadně důležité databáze Oracle Database ve svých datových centrech na Oracle Exadata Cloud@Customer s využitím výhod správy Oracle Cloud Infrastructure, předplatného a hloubkové ochrany.

Logo zákazníka AT&T
Logo zákazníka Dialog Semiconductor
Logo zákazníka Energy Transfer
Logo zákazníka Ford Otosan
Logo zákazníka Kingold
Logo zákazníka n11.com
Logo zákazníka Sejel
Logo zákazníka Sentry Data Systems
Logo zákazníka Vale

Společnost Vale inovuje, zjednodušuje operace a snižuje náklady pomocí Exadata Cloud@Customer

Příklady použití Oracle Exadata Cloud@Customer

Ceny

Infrastruktura Gen 2 Exadata Cloud@Customer

Produkt
 
Cena USD za měsíc
Gen 2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure – XM – základní systém
 

Gen 2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure – X8M – čtvrtinový rack
 

Gen 2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure – X8M – poloviční rack
 

Gen 2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure – X8M – plný rack
 


  • Oracle Gen 2 Exadata Cloud@Customer Infrastructure je třeba předplatit na období 4 let.
  • OCPU se prodávají samostatně. Minimální nákup OCPU je 2 OCPU za databázový uzel a až do maximálního počtu OCPU na rack.

OCPU databáze

Produkt
Jednotková cena
Metrika
Oracle Database Exadata Cloud Service – OCPU databáze

OCPU za hodinu
Oracle Database Exadata Cloud Service – OCPU databáze – BYOL

OCPU za hodinu
Exadata Cloud at Customer – Autonomní zpracování transakcí – OCPU databáze

OCPU za hodinu
Exadata Cloud at Customer – Autonomní zpracování transakcí – OCPU databáze – BYOL

OCPU za hodinu
Exadata Cloud at Customer – Autonomous Data Warehouse – OCPU databáze

OCPU za hodinu
Exadata Cloud at Customer – Autonomous Data Warehouse – OCPU databáze – BYOL

OCPU za hodinu


8. července 2020

Autonomous Database je nově k dispozici pro použití on-premises prostřednictvím Autonomous Database na Cloud@Customer

Robert Greene, vyšší ředitel, správa produktů Autonomous Database, Oracle

„Autonomous Database na Exadata Cloud@Customer umožňuje nejjednodušší transformaci do databázového cloudu se samoobsluhou a platbou za použití, se stejným hardwarem, softwarem a cenami ve veřejném cloudu i on-premises.“

Přečíst celý příspěvek

Zdroje

Výkon Exadata

Představujeme nové možnosti Exadata Cloud@Customer

Juan Loaiza, výkonný viceprezident společnosti Oracle, představuje nové funkce systému Exadata, které poskytují vyšší výkon a jednoduchost používání Oracle Cloud ve vašem datovém centru.

Dokumentace Exadata Cloud@Customer

Dokumentace Exadata Cloud@Customer

Základní informace o konfiguraci a správě nasazení Exadata Cloud@Customer a dalších funkcí Oracle Cloud Infrastructure vám umožní maximálně využít vaše zdroje.

Související produkty

Řešení Autonomous Database na architektuře Exadata Cloud@Customer

Plně autonomní databáze ve vašem datovém centru

Oracle Exadata X8M

Nejrychlejší a nejvíce škálovatelné prostředí k provozování Oracle Database

Exadata Cloud Service

Nejrychlejší a nejflexibilnější veřejný cloud Oracle Database

Dedicated Region Cloud@Customer

Kompletní Oracle Cloud ve vašem datovém centru
Plan, Adopt, Innovate logo Plan, Adopt, Innovate

Oracle provides both the technology and the guidance you need to succeed at every step of your journey, from planning and adoption through to continuous innovation.

Začínáme


Vyzkoušet Oracle Cloud Free Tier

Vytvářejte, testujte a nasazujte aplikace v prostředí Oracle Cloud bez jakýchkoli poplatků.


Kontaktujte nás

Zjistěte, jak vám může řešení Exadata Database Cloud@Customer pomoci.