Oracle Talent Management

Převezměte kontrolu nad každou fází životního cyklu talentů. Přilákejte ty nejlepší kandidáty, zvyšte produktivitu a zlepšujte rozhodování pomocí komplexního talent managementu. Poptávejte, nabírejte, začleňujte, spravujte výkonnost, rozvíjejte kariéru a plánujte nástupnictví – vše na jednom místě.

HCM TM – náhled videa

Prozkoumat řešení Talent Management

Systém Recruiting

Prostředí zaměřené na kandidáty

Zjednodušte prostředí pro kandidáty, aby si nemuseli vytvářet účet. Umožněte digitálnímu asistentovi okamžitě odpovídat na otázky.

Náborový marketing

Využívejte nativní nástroje CRM k přilákání cílových talentů pomocí personalizovaných cílových stránek a zpráv.

Efektivita náboru

Zlepšete a urychlete nábor zaměstnanců pomocí doporučení využívajících umělou inteligencí, samostatně naplánovaných pohovorů a nabídek založených na datech.

Interní mobilita

Poznejte talenty ve vaší firmě a doporučte zaměstnancům ideální role, které podpoří jejich kariérní růst a rozhodnutí zůstat u vás.

Větší dosah prostřednictvím sítě LinkedIn

Snadno si prohlédněte potenciální kandidáty a spojte se s nimi pomocí sítě LinkedIn, aniž byste museli opustit řešení Oracle HCM.Systém Onboarding

Bezproblémové začlenění do týmu

Poskytněte intuitivní a přehledné začlenění do týmu s konzistentním prostředím, a to vše v rámci jednoho řešení HCM.

Asistované prostředí pro začlenění do týmu

Zvyšte produktivitu poskytnutím digitálního asistenta, který umožňuje snadné a podrobné dokončení úloh z libovolného zařízení.

Personalizovaná správa úloh

Sdílejte úlohy v personalizovaném seznamu úkolů, aby noví zaměstnanci mohli na jednom místě najít vše, co potřebují k podniknutí dalších kroků.


Systém Learning

Personalizované vzdělávání

Poskněte personalizovaná vzdělávací doporučení založená na rolích, která vycházejí z profilu talentů a dat sady HCM.

Vzdělávání založené na dovednostech

Pomozte zaměstnancům s lepší kvalifikací pro zajímavou kariéru a zvyšte dovednosti pracovní síly pomocí doporučeného vzdělávání a vzdělávacích kampaní na míru.

Jedno místo pro veškeré vzdělávání

Kombinujte a dohlížejte na vnitřní, formální a neformální obsah s externími zdroji na jednom místě.

Integrováno do životního cyklu talentů

Zařaďte vzdělávání do postupu zaměstnanců nebo jednotlivcům umožněte objevovat nové kurzy na personalizované domovské stránce.

Dodržování předpisů a výkazy

Omezte porušování předpisů a udržujte certifikáty v aktuálním stavu vytvářením, přiřazováním a sledováním plánů školení a dodržování předpisů.Systém Career Development

Kariérní dráhy

Umožněte kariérní průzkum se schopností hodnotit role v organizaci a objevovat zajímavé příležitosti.

Plány rozvoje

Sestavte si smysluplné plány rozvoje s cíli, úkoly a cílovými výsledky, které se vztahují k rolím, která vás zajímají.

Vzdělávací doporučení

Nabídněte vzdělávací doporučení v souladu s rozvojovými cíli a kariérními zájmy zaměstnance.


Trh příležitostí

Centrální místo pro kariérní růst

Nabídněte více možností k růstu kombinací pracovních nabídek, možností dobrovolnictví a interních stáží (krátkodobých příležitostí) na jednom místě.

Krátkodobé stáže

Poskytněte zaměstnancům nové způsoby, jak se naučit dovednosti prostřednictvím interních stáží u různých týmů a projektů v celé organizaci.


Systém Performance Management

Plánování cílů s pomocí generativní umělé inteligence

Začleňte generativní umělou inteligenci do plánování cílů a pomozte zaměstnancům s vytvořením personalizovaného akčního plánu na dosažení cílů, které si stanovili.

Hodnocení výkonnosti manažerů s podporou generativní umělé inteligence

Umožněte manažerům rychle provádět celistvější a více na míru přizpůsobená hodnocení výkonu pomocí integrované generativní umělé inteligence.

Nastavení a sledování cílů

Nastavte a sledujte cíle přizpůsobené různým úrovním organizace za účelem podpory probíhající konverzace o výkonnosti.

Spolupráce

Pomozte týmům pracovat na společném účelu sdílením a spoluprací na cílech.

Zpětná vazba kdykoli

Poskytujte, přijímejte a požadujte zpětnou vazbu v rámci celé organizace kdykoli a pomocí jakéhokoli zařízení.

Nepřetržitá správa výkonu

Využijte průběžné kontroly a automatická připomenutí k podpoře nepřetržitého koučování mezi dvěma uživateli.

Hodnocení typu vše v jednom

Poskytněte svým manažerům jednotný, konsolidovaný pohled na kritéria, která potřebují ke srovnávacímu a spravedlivému hodnocení svého týmu.


Systém Compensation

Globální škálovatelnost

Analyzujte, modelujte, rozpočtujte a spravujte neomezený počet plánů odměňování na místní i globální úrovni.

Celkové kompenzace

Konfigurujte návrh, obsah a poskytování celkového výkazu odměňování, včetně základní mzdy a pobídek.

Platba za výkon

Zahrňte opatření pro správu výkonu do plánování, sestavování rozpočtu a schvalování přidělení odměn.

Úplná konfigurace

Proměňte strategii v realizaci pomocí pružného plánování a modelování odměn, abyste vyhověli měnícím se obchodním požadavkům.Succession Planning

Přehled o talentech s vysokým potenciálem

Identifikujte své nejlepší talenty, abyste podpořili jejich růst, vybudovali novou generaci vedoucích pracovníků a minimalizovali riziko odchodů.

Panel talentů

Využijte dynamický, vysoce vizuální panel k vedení diskusí a maximalizaci hodnoty hodnocení talentů.

Správa seznamu prodejních příležitostí pro vedení

Využívejte flexibilní fondy talentů, plány nástupnictví a analytiku ke zlepšení vedení a měření stability místa ve veřejné správě.


Dynamic Skills

Modul dovedností řízený umělou inteligencí

Využijte umělou inteligenci a automatizaci k neustálému aktualizování dovedností vaší organizace a k podpoře rozhodování při plánování talentů.

Správa talentů založená na dovednostech

Zlepšete procesy náboru, kariérního rozvoje a vzdělávání pomocí systému pro správu talentů, který se přizpůsobuje a reaguje na vývoj dovedností ve vaší organizaci.

Personalizovaný portál

Poskytněte zaměstnancům a manažerům centralizované místo pro správu dovedností a doporučování opatření na podporu osobního a organizačního růstu.

Analýza dovedností

Identifikujte mezery v dovednostech a zahajte důležité činnosti v oblasti rozšiřování kvalifikace, které podpoří vaše strategické cíle.

Centrum dovedností týmu

Poskytněte svým manažerům centrální místo pro kontrolu, přiřazování a správu rozvoje dovedností v jejich týmu.


 • Oracle Grow byl vyhlášen nejlepším produktem roku v oblasti personalistiky

  Z více než 120 přihlášek byla letos jako vítěz vybrán produkt Oracle Grow.

 • Rychlejší cesta k úspěchu s řešením HCM

  Seznamte se s řešením Oracle HCM Now v akci a zjistěte, jak mohou společnosti, jako je ta vaše, implementovat kompletní propojenou sadu HCM za pouhé čtyři měsíce.

Klíčové výhody řešení Talent Management

 • Přilákat a udržet si ty správné talenty

  Zajistěte pozoruhodné prostředí pro kandidáty, podporujte interní mobilitu a přijímejte chytřejší rozhodnutí v oblasti náboru.

 • Zvyšte zapojení a produktivitu zaměstnanců

  Zapojte svou pracovní sílu a zvyšte produktivitu pomocí moderních, snadno použitelných nástrojů v jednotném prostředí na všech zařízeních.

 • Zlepšení přehledu a rozhodování o talentech

  Získejte přehled o talentech v reálném čase pro lepší rozhodování pomocí uceleného a jednotného řešení pro talenty a personalistiku.

 • Využijte dosah a záběr sítě LinkedIn

  Rozšiřte povědomí o talentech a podpořte rozvoj pomocí integrace sítě LinkedIn do všech náborových, vzdělávacích a profilových dat.

Společnost Gartner® jmenuje společnost Oracle špičkou v oblasti cloudového HCM již osmým rokem v řadě.

Přečtěte si, proč byla společnost Oracle v roce 2023 ve zprávě Magic Quadrant označena za špičku v oblasti sad řešení HCM Cloud pro podniky s více než 1 000 zaměstnanci a již šestým rokem se umístila úplně napravo v kategorii „Úplnost vize“.*

Úspěchy zákazníků využívajících řešení Talent Management

Společnost Co-op modernizuje nábor pomocí řešení Oracle Cloud

S více než 63 000 zaměstnanců a rozmanitou rodinou maloobchodních podniků potřebovala společnost Co-op rychleji přilákat a najmout talenty. Britská společnost si ke zrychlení svého digitálního upgradu vybrala řešení Oracle HCM Cloud a Oracle Integration Cloud.

Související řešení Talent Management

Oracle ME

Poskytněte svým talentům nástroje na propojení, růst a prosperitu

Personalistika

Efektivní řízení globální pracovní síly

Mzdový systém

Spravujte komplexní potřeby v oblasti mezd pro globální pracovní síly

Řízení pracovních sil

Koordinujte řízení pracovních sil s podnikovou strategií

Zdroje řešení Talent Management

Řada Oracle Playbook

Sestavili jsme tajemství naší strategie v oblasti lidí, procesů a systémů. A chceme se o ně s vámi podělit.

Začínáme s řešením Oracle Talent Management

* Společnost Gartner neschvaluje žádné prodejce, produkty ani služby vyobrazené v publikovaných výzkumech, ani nedoporučuje uživatelům technologií vybírat pouze prodejce s nejvyšším hodnocením nebo jinými parametry. Publikace výzkumů společnosti Gartner obsahují pouze názory výzkumné organizace Gartner a neměly by být konstruovány jako faktická tvrzení. Gartner, zpráva Magic Quadrant zaměřená na sady řešení Cloud HCM pro podniky s více než 1000 zaměstnanci, Ranadip Chandra, Sam Grinter, Ron Hanscome, Chris Pang, Anand Chouksey, Josie Xing, Harsh Kundulli, David Bobo, Laura Gardiner, Hiten Sheth, Jackie Watrous, Travis Wickesberg, 18. října 2023.

GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisní značka a MAGIC QUADRANT je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc. nebo jejích přidružených společností v USA a na mezinárodní úrovni a jsou zde použity se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Tato grafika byla publikována společností Gartner, Inc. jako součást rozsáhlejšího výzkumného dokumentu a měla by být posuzována v kontextu celého dokumentu. Dokument společnosti Gartner je k dispozici na vyžádání od společnosti Oracle.

Vyloučení odpovědnosti: Cílem výše uvedených informací je představit obecné směřování produktů. Slouží pouze pro informační účely a nesmí být začleněny do žádné smlouvy. Nejedná se o příslib jakéhokoli materiálu, kódu či služby a informace nejsou spolehlivé pro uskutečňování rozhodnutí o nákupu. Vývoj, vydání, načasování nebo stanovení cen kterýchkoli popsaných prvků nebo funkcí pro produkty Oracle se může změnit a zůstává na výhradním uvážení společnosti Oracle Corporation.