Hardware Oracle

Hardware Oracle zahrnuje úplnou sadu škálovatelných optimalizovaných systémů, serverů a úložišť, které podnikům umožňují optimalizovat výkon aplikací a databází, chránit důležitá data a snižovat náklady. Organizace zlepšují výkon databází, zjednodušují jejich správu a snižují náklady díky exkluzivním funkcím a automatizovaným činnostem, které nejsou dostupné v jiných řešeních.

Hardware Oracle
Modernizujte prostředí Oracle Database

Zjistěte, jak telekomunikační společnosti modernizují kritické systémy, aby zlepšily provozní efektivitu.

Urychlení nasazení infrastruktury pomocí systému Oracle Private Cloud Appliance

Pochopte, jak používat spotřebiče k urychlení inovací.

Výhody hardwaru Oracle

Oracle Database běží rychleji a efektivněji

Hardware Oracle umožňuje IT týmům nasazovat optimalizovaná řešení v datových centrech zákazníků a snadno spravovatelná zařízení ve vzdálených kancelářích a hraničních prostředích. Řešení s plnou integrací a optimalizacemi umožňují zákazníkům provozovat databázi Oracle Database až 10× rychleji díky odklonění zátěže dotazů pomocí Oracle Exadata Smart Scan.

Sledujte příběh NTT DOCOMO (0:48)

Snadná integrace s veřejným cloudem Oracle

Vestavěné integrace řešení Oracle Cloud Infrastructure (OCI) usnadňují organizacím vývoj a nasazení nativních cloudových aplikací v rámci OCI a datových center zákazníků, ukládání dat ve veřejném cloudu a zjednodušují ochranu dat i migraci do cloudu. Platforma Oracle Cloud Observability and Management Platform poskytuje IT týmům informace, které potřebují k pochopení a správě všech vrstev své IT sestavy bez ohledu na to, kde se nachází.

Vylepšená dostupnost a ochrana dat

IT infrastruktura společnosti Oracle pomáhá organizacím zvýšit dostupnost kritických databází a aplikací Oracle. Odolnost proti chybám, škálovatelná architektura a integrované funkce zjednodušují implementaci osvědčených postupů Oracle Maximum Availability Architecture (MAA) a umožňují zákazníkům dosáhnout až 99,999% dostupnosti s Oracle Exadata v konfiguracích MAA, jak je popsáno v analýze společnosti IDC (PDF)..

Podívejte se na příběh společnosti Exelon (1:28)

Nižší náklady díky konsolidaci s vysokým výkonem

Hardware Oracle snižuje náklady na provoz místních pracovních úloh tím, že snižuje počet potřebných systémů, zajišťuje vyšší výkon na softwarovou licenci a snižuje pracovní zátěž IT odborníků. Řešení Oracle Private Cloud Appliance umožňuje zákazníkům konsolidovat kontejnerové, nativní cloudové aplikace – i ty, které běží nativně na více operačních systémech – na jediné platformě, zatímco služba Cloud@Customer umožňuje organizacím využívat ve vlastních datových centrech ekonomiku zohledňující spotřebu.

Podívejte se na příběh společnosti Hyundai Home Shopping Group (1:48)

Hardware Oracle

Nejlepší platforma pro Oracle Database

Ucelená architektura Oracle Exadata zlepšuje výkon, škálování, zabezpečení a dostupnost podnikových databází Oracle. Je k dispozici v rámci řešení Oracle Cloud Infrastructure, místně a se službou Exadata Cloud@Customer a obsahuje více než 60 jedinečných funkcí, které jsou vyvíjeny společně s databází Oracle Database za účelem urychlení modulu OLTP, analytiky a aplikací strojového učení. Exadata snižuje investiční náklady a výdaje na správu tím, že IT oddělením umožňuje konsolidovat stovky databází do jediného systému, včetně společného provozu Oracle Autonomous Database a Oracle Exadata Database Service na infrastruktuře Cloud@Customer nasazené v jejich datových centrech.

Funkce
 • Ucelené, integrované řešení omezuje požadavky na integraci.
 • Vysoce dostupná infrastruktura maximalizuje dobu provozuschopnosti databáze.
 • Škálovatelné provedení umožňuje konsolidaci databází pro organizace libovolné velikosti.
 • Plně kompatibilní místní a cloudové nasazení řešení Oracle Cloud zjednodušuje přechod do cloudu.
 • Inteligentní úložiště zvyšuje výkon databáze a udržuje náklady pod kontrolou.
 • Prodleva vstupu/výstupu SQL menší než 17 sekund zlepšuje odezvu modulu OLTP.
 • Propustnost SQL až 1 TB/s urychluje datově náročné analytické aplikace.
 • Až 22,4 milionu vstupních/výstupních operací SQL za sekundu na stojan zvyšuje propustnost pro konsolidované pracovní úlohy.

Předpřipraveno a optimalizováno pro klíčové podnikové úlohy

Optimalizované systémy Oracle jsou komplexní integrovaná řešení vyvinutá s ohledem na řešení Oracle Database a aplikace, jejichž cílem je rychlejší spouštění úloh zákazníků, snížení nákladů a vyšší bezpečnost v porovnání s místními řešeními od více dodavatelů. Škálovatelné návrhy umožňují podnikům konsolidovat stávající infrastrukturu IT a rychle se přizpůsobit výkyvům poptávky, zatímco automatizace správy snižuje administrativní zátěž a pomáhá kontrolovat náklady.

Funkce
 • Kompletní řešení eliminuje nutnost integrace infrastruktury více dodavatelů
 • Pravidelné čtvrtletní full-stack patch snižují nároky na patchování o více než 80 % (PDF)
 • Spolehlivá zařízení na pobočkách snižují prostoje až o 99 %, jak popisuje zpráva IDC
 • Cloudové funkce ochrany dat a migrace usnadňují ochranu dat a přesun do cloudu.
 • Inkrementální škálování snadno podporuje rostoucí požadavky na aplikace a databáze
 • Technologie Trusted Partition snižuje náklady na software až o 85 %
 • Nepřetržitá ochrana klíčových databází Oracle

Bezpečná infrastruktura pro aplikace

Na serverech x86 a SPARC Oracle fungují podnikové aplikace v datových centrech on-premises a na pobočkách s vysokým výkonem, bezpečností, spolehlivostí a účinností. Podnikové aplikace Java, Oracle Database jsou provozovány se špičkovým výkonem a s efektivní virtualizací, bez dalších nákladů na licence pro operační systém a virtualizaci což snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO).

Funkce
 • Servery od základní až po špičkovou úroveň umožní vertikální i horizontální škálování a nasazení na pobočkách
 • Servery SPARC splňují podnikové potřeby na spolehlivá a nákladově efektivní UNIX řešení
 • Oracle Linux nebo Oracle Solaris a Oracle VM jsou zahrnuty bezplatně v rámci každého serveru Oracle x86
 • Osvědčený operační systém Solaris je zárukou provozu stávajících aplikací SPARC/Solaris v budoucnu
 • Redundantní návrhy s komponentami vyměnitelnými za provozu zvyšují dostupnost Oracle Database a aplikací
 • Integrované šifrování, unikátní ochrana paměti a kontrola vyhovění předpisům zlepšují zabezpečení dat a systému
 • Součástí každého serveru Oracle SPARC je operační systém Oracle Solaris a další nástroje pro virtualizaci bez dalších poplatků

Vysoce výkonné úložiště

Vysoce výkonné podnikové úložiště Oracle je optimalizováno pro pracovní úlohy a cloud Oracle s bezkonkurenčními celkovými náklady na vlastnictví pro aktivní úložiště, ochranu dat a archivaci. Přední velké podniky si i nadále vybírají úložiště Oracle, které umožňuje rychlejší provoz aplikací, poskytuje vynikající ochranu proti kybernetickým útokům a bezpečně uchovává jejich dlouhodobá data. Jedinečná integrace s databází Oracle Database a řešením Oracle Cloud Infrastructure zajišťuje bezkonkurenční efektivitu, jednoduchost a výkon.

Funkce
 • Unifikované úložiště pro soubory, bloková data a objekty splňuje aktuální požadavky zákazníků na úložiště
 • Až 8PB úložiště flash pro aplikace citlivé na latenci
 • Propustnost až 18 GB/s urychluje pracovní zátěž datového skladu a ochrany dat
 • Stanovení priorit IO optimalizuje výkon úložiště Oracle Database
 • Řešení pro ochranu dat s unikátními integracemi pro Oracle Database zrychluje obnovu důležitých informací
 • Automatizace páskových úložišť snižuje náklady na správu archivů až o 95 % (PDF) podle zprávy ESG
 • Až 57 EB nekomprimované kapacity a propustnost 29 PB/hodinu pod centralizovanou správou zajišťuje téměř neomezenou škálovatelnost.

Zobrazit všechny úspěchy zákazníků

Úspěchy zákazníků hardwaru Oracle

Tisíce organizací po celém světě využívají hardware Oracle k provozování a ochraně kritických podnikových databází a aplikací s vysokým výkonem, škálováním a zabezpečením při současném snížení administrativní zátěže a celkových nákladů na vlastnictví.

Logo společnosti Equinix
Logo společnosti KCB
Exelon
ICBC
Tractor Supply
Halliburton
Toyo Engineering
Logo společnosti Evergy

Případy použití hardwaru Oracle

 • Zjednodušení správy pomocí cloudových funkcí

  Zrychlete podnikové aplikace a databáze a zároveň omezte pracovní úlohy správy IT pomocí stejné technologie databází a systémů jako používá Oracle Cloud Infrastructure.

  Přečtěte si příběh společnosti Deutsche Bank

 • Implementace privátního cloudu s databází Oracle Database

  Omezte složitost datového centra konsolidací více databázových úloh na stejné infrastruktuře Exadata Cloud@Customer.

  Přečtěte si příběh MONETA Money Bank

 • Konsolidujte aplikační infrastrukturu

  Snižte počet serverů a storage systémů potřebných k provozu aplikací, snižte nároky na správu IT pomocí automatizace a dále snižte celkové náklady na vlastnictví komplexní konsolidací svého IT prostředí s hardwarem Oracle.

  Přečtěte si příběh společnosti Zonamerica

 • Modernizujte aplikace pomocí databází s integrovanou analytikou a strojovým učením

  Integrujte funkce Oracle Machine Learning do aplikací, vytvářejte modely strojového učení rychleji díky zrušení přesouvání dat a urychlete podnikovou analytiku pomocí optimalizovaných funkcí Oracle Exadata v databázi.

  Přečtěte si příběh Yapi Kredi Bank

 • Ochrana aplikačních a databázových informací v celém podniku

  Chraňte databáze až 50× rychlejším zálohováním a 8× rychlejšími obnovami při současném zrychlení ochrany všech ostatních dat pomocí vysoce výkonného hardwaru Oracle.

  Podívejte se na příběh společnosti Energy Transfer (1:24)

22. června 2023

Představujeme Exadata Cloud@Customer X10M

Bob Thome, Viceprezident pro správu produktů Exadata Cloud@Customer

Exadata Cloud@Customer X10M poskytuje mimořádnou škálovatelnost, výkon a ekonomiku, což vám umožní provozovat více transakcí OLTP, provádět složitější analýzy a konsolidovat větší pracovní úlohy. Pomocí 190 použitelných procesorových jader na databázový server a 64 jader na úložný server můžete vykonávat více práce s menším počtem serverů a snížit tak celkové předplatné infrastruktury.

Začněte


Kontaktujte odborníka společnosti Oracle

Zjistěte, jak mohou hardwarová řešení Oracle pomoci vašim konkrétním obchodním potřebám.