Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Oracle Enterprise Performance Management

Získejte pružnost a přehledy, které potřebujete, abyste podali skvělý výkon v jakýchkoli podmínkách trhu. Řešení Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) pomáhá modelovat a plánovat napříč finančním a personálním oddělením, dodavatelským řetězcem a prodejem, zjednodušit proces finanční uzávěrky a činit lepší rozhodnutí.

Oracle Enterprise Performance Management
miniaturní obrázek finanční strategie Co je potřeba k velkému kroku v oblasti financí?

Poslechněte si, co Larry Ellison ze společnosti Oracle a vedoucí pracovníci firem goPuff, Lyft, Square, Williams-Sonoma a PwC řekli o velkých krocích, které lze pro urychlení růstu učinit v oblasti financí.

Ukázka nejlepšího řízení chodu podniku Seriál ukázek: Posuňte se s financemi vpřed

V těchto 30minutových ukázkách si blíže prohlédnete technologie, které stojí za příštími velkými kroky v oblasti financí. Kliknutím níže zobrazíte podrobnosti o přednáškách, které probíhají živě nebo jsou na požádání.

Připravte firmu na budoucnost pomocí aplikací Oracle Cloud

Navzdory roku plnému nejistoty našlo mnoho zákazníků Oracle cestu vpřed. Drželi krok s technologickými změnami, dosáhli pozitivních obchodních výsledků a jsou připraveni na budoucí růst. Podívejte se, jak Steve Miranda a vedoucí vývoje hovoří o tom, jak řešení Oracle přinášejí neustálé inovace, vyšší produktivitu a prvotřídní zabezpečení v oboru.

Jak vám řešení Oracle Enterprise Performance Management pomůže pružně dosahovat vynikajících výsledků

Získejte přidanou hodnotu s nejkompletnějším cloudem

Komplexně řeší vaše potřeby s funkční šířkou a hloubkou v rámci finančního a provozního plánování, konsolidace a uzávěrek, správy kmenových dat a dalších možností.

Využijte vestavěnou inteligenci k lepšímu rozhodování

Usnadněte si lepší rozhodování pomocí modelování scénářů a vestavěné pokročilé analytiky. Umělá inteligence a strojové učení vám na základě dat poskytnou poznatky, které vám pomohou rychleji jednat.

Plánujte při svém podnikání průběžně

Propojte data v celé své organizaci, abyste mohli vytvářet předpovědi a scénáře, které se automaticky aktualizují podle dosažených výsledků.

Věřte uznávanému lídrovi v oblasti řízení chodu podniku

Řešení Oracle EPM trvale zaujímá přední příčky v hodnoceních analytiků, tisíce zákazníků získávají přidanou hodnotu, když ke svým procesům EPM využívají cloudová řešení Oracle.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management

Skutečné propojení veškerého plánování

Generujte pružné, propojené plány – od modelování scénářů a plánování v dlouhém dosahu až po tvorbu rozpočtů a plánování předmětu podnikání – které jsou založeny na osvědčených postupech a pokročilých technologiích.


Získejte hlubší pochopení nákladů a ziskovosti

Určete své nejziskovější produkty nebo oblasti podnikání a naopak své největší náklady, abyste mohli přijímat informovanější rozhodnutí o tom, v čem podnikat. Vytvářejte transparentní alokační modely pro analýzu ziskovosti, náklady na sdílené služby, finanční správu IT, ceny daňových převodů.


Rychlejší realizace účetních uzávěrek

Rychle se přizpůsobujte měnícím se požadavkům firmy a požadavkům na vyhovění předpisům a přitom rychleji, přesněji a transparentněji vytvářejte výkazy. Využijte integrovanou funkčnost, která pokrývá celé spektrum úkolů uzávěrky od začátku až do konce.


Zjednodušení sesouhlasení účtů

Automatizujte sesouhlasení účtů a párování transakcí. Zlepšete efektivitu a přesnost svých finančních výkazů a současně řešte zabezpečení a rizika typicky spojená s procesem.

Propojte daňovou a finanční agendu

Harmonizujte daňové výkaznictví s podnikovou účetní závěrkou pro lepší viditelnost a soulad s předpisy. Zajistěte transparentní procesy daně z příjmu právnických osob včetně daňové agendy a hlášení podle jednotlivých zemí (CbCR).

Znovuobjevená analytika a výkaznictví

Získejte náskok nad interními a externími požadavky na výkaznictví s vykazováním s komentáři pro společnou tvorbu a publikování balíčků výkazů s vyhověním finančním požadavkům, požadavkům na správu a předpisům.

Převezměte kontrolu nad svými podnikovými daty

Zvládejte podnikové změny se správou podnikových dat, včetně řízení podnikových dat, změn vizualizace dat a správy hierarchií.

Řešení pro řízení chodu podniku

 • 4 velké kroky strategie podnikového financování, které byste měli učinit ihned

  Finanční ředitelé a jejich týmy hledají inovativní způsoby, jak podnítit růst podnikání v rychle se měnícím prostředí, přičemž odborníci se shodují na tom, že jejich příští kroky by měly být velké. Znamená to implementovat nové obchodní modely, kapitalizovat fúze a akvizice nebo odprodat aktiva s nízkou výkonností, automatizovat procesy, případně učinit přítrž manuálnímu řízení rizik, jež může ohrozit zabezpečení a dodržování předpisů. Podívejte se, jak digitální strategie a cloudová řešení mohou připravit finanční týmy a jejich firmy na vše, co teprve přijde.

  Jak podniknout potřebné kroky

 • Plánování scénářů – předpověď, co přijde po krizi

  Jak společnosti řeší pokračující změny, čelí obrovské nejistotě. Průkopnicky smýšlející finanční ředitelé a jejich týmy používají plánování scénářů k odstranění některých dohadů. Tento typ plánování jim umožňuje spouštět scénáře rychleji a častěji a zkoumat potenciální dopady na podnikání.

  Najděte si cestu vpřed

 • Plánování pracovní síly – Máte ty správné lidi do budoucna?

  Zkoordinujte své zaměstnance a strategické priority. Řešení Oracle Cloud EPM se integruje se strategickým plánováním pracovních sil a vytváří kompletní řešení pro správu rozpočtů na zaměstnance, dovednosti a nadání – nyní i do budoucna.

  Více informací o strategickém plánování pracovní síly

 • Je vaše IT organizace aktivním partnerem vaší firmy?

  Cloudové IT řešení pro finanční správu od společnosti Oracle umožňuje ředitelům informačních technologií efektivně využívat IT jako byznys se schopnostmi, které umožňují vyšší transparentnost sdílených služeb IT a větší přehled na podporu rozhodnutí o investicích do IT.

  Přečtěte si stručné informace o řešení (PDF)

 • Přesunutím řešení Hyperion do cloudu získáte větší pružnost

  Aby si zákazníci řešení Oracle Hyperion udržovali přehled o inovacích a zachovali pružnost, přecházejí na cloudové řešení EPM.

  Přechod na Cloud EPM

 • Co znamená řízení chodu podniku?

  Software EPM vám pomůže s analýzou, správným pochopením a výkaznictvím vašeho podnikání. Poskytuje vedení přehled o provozních a transakčních datech.

  Co je EPM?

Zobrazit další úspěchy zákazníků

Úspěchy zákazníků řešení Enterprise Performance Management

Zákazníci z celé řady odvětví ve svých firmách využívají řešení Oracle Cloud EPM.

Logo Adventist Health
Logo SRAM
Logo Stallion
Logo TaylorMade
Logo TrueBlue
Logo Western Digital
Logo společnosti Southern Company

Energetická firma Southern Company modernizovala své finance s řešením Oracle Enterprise Performance Management

13. května 2020

Oracle nabízí bezplatné finanční plánování a nástroje pro modelování scénářů, které zákazníkům pomohou přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám

Hari Sankar, viceprezident skupiny, Oracle

Nikdo neví, jak bude vypadat svět po pandemii COVID-19, zůstává však jediná jistota je, že každá firma potřebuje vyrovnat naléhavé a kritické krátkodobé potřeby s dlouhodobými strategickými prioritami.

Zdroje informací

Připravenost na cloud

Zjistěte, co je nového, v nejnovějším vydání EPM

Přečtěte si materiál o připravenosti, abyste zjistili, co je nového ve vaší cloudové službě EPM, a naplánujte čtvrtletní aktualizace.

Dokumentace

Přístup do knihovny dokumentace

Centrum nápovědy společnosti Oracle poskytuje podrobné informace o našich produktech a službách s cílenými řešeními, úvodními příručkami a obsahem pro pokročilé případy použití.

Komunita

Připojte se ke komunitě svých kolegů

Cloud Customer Connect je špičková online komunita cloudu Oracle. S více než 200 000 členy dokáže podporovat vzájemnou spolupráci a sdílení osvědčených postupů, produktových updatech a poskytovat zpětnou vazbu.

Školení Cloud

Rozvíjejte své dovednosti s řešením Oracle Cloud EPM

Oracle University poskytuje vzdělávání pro zlepšení dovedností v cloudovém prostředí, k ověřování odborných znalostí a rychlejšímu osvojení cloudu při jeho zavádění. Získejte přístup k bezplatnému základnímu školení a akreditaci v programu Oracle Learning Explorer.

Místně instalované produkty

Oracle Hyperion Planning, pružné řešení pro plánování, které podporuje plánování, tvorbu rozpočtu a prognózy na úrovni celého podniku, poskytuje robustní platformu pro modelování, která firmám pomůže vyvíjet spolehlivé finanční předpovědi a vytvořit nenákladné podnikové vyrovnání.

Začínáme


Vyžádejte si živou ukázku

Získejte živou ukázku s odborníkem na Oracle Cloud EPM.


Spustit prohlídku

Vydejte se na prohlídku cloudového EPM.


Kontakt na obchodní oddělení

Promluvte si s členem našeho týmu o řešení Oracle Cloud EPM.