Oracle Touchpoints

Medewerkers willen zich elke dag gehoord en gewaardeerd voelen. Oracle Touchpoints biedt een permanent luister- en actiekanaal voor medewerkers en managers. Hier vinden betekenisvolle interacties plaats, zodat er een vertrouwensband wordt opgebouwd, personeelsbinding wordt gestimuleerd en groei wordt bevorderd.

Miniatuurweergave video HCM Touchpoints
Onderling erkenning krijgen en culturele verandering stimuleren met Oracle Celebrate

Functies van Oracle Touchpoints

Korte ontwikkelingsenquêtes onder medewerkers

Houd regelmatig korte enquêtes om werknemers te polsen en moedig ze aan om hun behoeften en gedachten kenbaar te maken.

Ontwikkeling op individueel en teamniveau

Vastleggen en weergeven van geaggregeerde resultaten voor individuele en teamreacties.

Het gevoel van het moment

Bied medewerkers en managers de mogelijkheid om gesprekken te initiëren en gevoelens te delen, zodat zorgen direct kunnen worden aangepakt.

Voortgangsgesprekken op regelmatige basis

Geef medewerkers en managers de mogelijkheid om regelmatig een-op-eengesprekken te voeren over onderwerpen als de voortgang van doelen of hun behoeften.


Meet de betrokkenheid van het team

Geef managers realtime inzicht in de ontwikkelingstrend van hun team en vergelijk deze trends met die van de organisatie.

Individuele ontwikkelingstrends

Geef managers een overzicht van de sentimenten en interacties van elke medewerker om veranderingen in hun betrokkenheidsscores te kunnen doorgronden.

Trends in persoonlijke sentimenten

Geef medewerkers een overzicht van hun eigen betrokkenheidsactiviteiten, zoals hun ontwikkelingstrend, interacties en voltooide enquêtes.


Organizer voor voortgangsgesprekken van medewerkers

Help medewerkers en managers om regelmatig voortgangsgesprekken te voeren door hen één locatie te bieden waar ze eerdere en geplande voortgangsgesprekken kunnen bekijken en nieuwe gesprekken kunnen plannen.

Opgeslagen gespreksonderwerpen

Breng structuur aan in voortgangsgesprekken met behulp van aanbevolen en op de persoon afgestemde gespreksonderwerpen om gesprekken en acties effectiever en zinvoller te maken.

Feestelijke momenten

Leef als manager met medewerkers mee door hen een bericht te sturen bij belangrijke gebeurtenissen, zoals een geleverde bijdrage of een persoonlijke mijlpaal.

Vriendelijke aansporingen

Bied rechtstreekse koppelingen naar aanbevolen betrokkenheidsacties op basis van interacties (zoals het geven van feedback) en gegevens van medewerkers.


Verbeter de betrokkenheid met nieuwe acceptatieversnellers.

Belangrijkste voordelen van Touchpoints

Versterk de relatie tussen medewerker en manager

Kweek zelfvertrouwen bij managers en help hen de juiste stappen te zetten om een vertrouwensband op te bouwen met hun team door sentiment te koppelen aan acties.

Geef medewerkers een actieve rol in het delen van en reageren op sentimenten.

Bied medewerkers één plek waar ze hun ontwikkelingstrend kunnen bekijken, voorgestelde acties kunnen uitvoeren en voortgangsgesprekken met hun managers kunnen plannen.

Stimuleer een proactieve cultuur met het oog op een hogere productiviteit en meer betrokkenheid

Stimuleer het regelmatig voeren van zinvolle voortgangsgesprekken met aanbevolen en op de persoon afgestemde gespreksonderwerpen.

Aan Oracle Touchpoints verwante oplossingen

Oracle ME

Gepersonaliseerde werknemerservaringen bieden

Human Resources

Beheer effectief een wereldwijde workforce

Talentmanagement

Beheers elke fase van de levenscyclus van talenten

Werving

Talent aantrekken en interne mobiliteit stimuleren

Disclaimer: The preceding is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, timing, and pricing of any features or functionality described for Oracle’s products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.