Oracle OnRamp Data Onboarding


Komunikuj się online i offline

Połącz zbiory danych online i offline w jedno, dzięki czemu dowiesz się więcej o swoich klientach i dotrzesz do nich w każdym miejscu.


Dotrzyj do odbiorców w odpowiednim miejscu

Wdrażanie danych do Internetu (data onboarding) ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej internetowej kampanii marketingowej. Globalnie tylko niecałe 20 procent aktywnych klientów regularnie odwiedza witryny internetowe swoich sklepów/dostawców. Dlatego bardzo ważne jest trwałe usadowienie się w sercach — i umysłach — pozostałych 80 procent. Rozwiązanie Oracle OnRamp Data Onboarding umożliwia przeniesienie własnych danych offline do Internetu, co pozwoli docierać do klientów przez różne kanały, dostarczając im odpowiednie komunikaty we właściwym czasie.

Jak skomunikujemy Twoją firmę

Oracle OnRamp Data Onboarding to czołowe branżowe rozwiązanie służące wdrażaniu danych do Internetu.

  • Przeniesienie firmowych zasobów danych do Internetu, co powiększy grupę docelowych odbiorców
  • Skojarzenie użytkowników offline z 240 milionami użytkowników online rozproszonymi między 115 milionów gospodarstw domowych
  • Aktywowanie danych poprzez setki bezpośrednich integracji ze wszystkimi najważniejszymi środowiskami mediowymi
  • Zbudowanie skutecznych modeli najlepszych klientów przy wsparciu zewnętrznych danych

W centrum uwagi

Wdrażanie danych CRM do Internetu: aspekt wydajnościowy

Blog

Wdrażanie danych CRM do Internetu: aspekt wydajnościowy
Nie ignoruj kwestii poprawności i wydajności.

Porównując różne rozwiązania do wdrażania danych, koniecznie sprawdzaj kryteria dokładności informacji i wydajności działania.

Wdrażanie danych do Internetu: ogólnobranżowy problem z wydajnością

Blog

Wdrażanie danych do Internetu: ogólnobranżowy problem z wydajnością
Skoncentruj się na zasięgu i poprawności danych.

W rozwiązaniach służących wdrażaniu danych do Internetu poprawność jest tak samo ważna, jak zasięg. Oceń oba kryteria.

DMA 13-krotnie zwiększa ROI i osiąga 169 tys. zysku

Studium przypadku

DMA 13-krotnie zwiększa ROI i osiąga 169 tys. zysku
Szybkie korzyści przez lepsze wykorzystanie istniejących danych.

Za pomocą rozwiązania Oracle OnRamp Data Onboarding organizacja Data & Marketing Association (DMA) tworzy grupy docelowych odbiorców internetowych na podstawie list członków i uczestników poprzednich spotkań.

 

Masz pytania dotyczące DMP? Zadaj je personelowi wsparcia technicznego online dotyczącego danych.