Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Rozwiązania kadrowe na dziś i na jutro

Oracle łączy najlepsze funkcje analityczne z zaawansowanymi funkcjami autonomicznego zarządzania danymi w celu stworzenia nowoczesnego rozwiązania dla działów kadr, które działa w nieskomplikowany sposób, powtarzalnie i szybko. Dzięki technologii Oracle eliminowane są przeszkody, kluczowe dane są łączone w jedno źródło wiarygodnej wiedzy, a wyciąganie przydatnych, praktycznych wniosków jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlaczego warto wybrać Oracle Analytics dla działów kadr?

Działy kadr koncentrują się na zachowaniach pracowników, ale co jest przyczyną dokonywanych przez nich wyborów? Dysponując wystarczającą ilością danych i odpowiednimi narzędziami, można zrozumieć powody decyzji pracowników, a także dynamikę ich wydajności. Dzięki funkcjom analizy i zarządzania danymi zawartym w rozwiązaniach Oracle działy kadr mają te informacje na wyciągnięcie ręki. W szczególności dotyczy to następujących obszarów zagadnień:

  • Rekrutacja: uzyskaj obiektywny wgląd w sytuację, aby dowiedzieć się, co działa, a co nie
  • Zwolnienia z pracy: przeanalizuj dogłębnie szczegółowe dane, aby poznać przyczyny decyzji o odejściu z pracy
  • Płace: przeanalizuj szczegółowo wskaźniki płacowe w celu uzyskania wglądu w takie elementy, jak świadczenia, nadgodziny i absencje

Rozwiązanie Oracle pozwala na znacznie więcej niż tylko wykonywanie obliczeń. Wizualizacje przekształcają statystyki w czytelne wykresy i diagramy, a w połączeniu z wbudowanymi modelami samouczenia się maszyn można szybko wychwytywać trendy i generować prognozy ułatwiające podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych. Oracle oferuje specjalistom ds. kadrowych następujące możliwości:

  • Wykorzystywanie i łatwe zarządzanie wszystkimi danymi, w tym danymi kadrowymi otrzymywanymi w czasie rzeczywistym połączonymi z innymi danymi przedsiębiorstwa lub zewnętrznymi, w jednym źródle wiarygodnej wiedzy
  • Szybsze wyciąganie nowych wniosków poprzez wykorzystanie funkcji samouczenia się maszyn do tworzenia modeli predykcyjnych
  • Podejmowanie natychmiastowych działań dzięki dostępowi do aktualnych danych i wniosków na dowolnym urządzeniu

W branży zajmującej się maksymalnym wykorzystaniem możliwości pracowników dane i wskaźniki mogą zapewnić najlepszy wgląd w to, co zachęca ludzi do efektywnej pracy. Oracle oferuje działom kadr właściwe narzędzia do najnowocześniejszego zarządzania personelem, umożliwiając im zwiększanie satysfakcji pracowników, ograniczenie zjawiska odchodzenia z pracy i optymalizację budżetów.

Oracle Analytics i Oracle Autonomous Database dla specjalistów ds. kadrowych

 

Wykorzystywanie wszystkich danych

Dane pochodzą z różnych źródeł, nie tylko z systemów kadrowych. Napływają z różnych działów, z informacji od stron trzecich, z aplikacji Internetu rzeczy (IoT) i wielu innych źródeł. Rozwiązanie to usprawnia przetwarzanie danych w celu czerpania korzyści z analizy wszystkich danych, wyciągając trafne wnioski w celu podejmowania świadomych decyzji opartych na danych.

 

Dokładność i zaufanie

Dzięki temu rozwiązaniu dane są konsolidowane w jedno źródło wiarygodnej wiedzy, co pozwala uzyskać wiarygodne wnioski i wyniki analityczne. Przekazując takie wiarygodne wyniki analiz do innych działów, stron lub aplikacji, Oracle Analytics zapewnia spójność i dokładność dzięki ujednoliconemu widokowi danych, wskaźników i informacji.

 

Większa produktywność

Wszystkie etapy przepływu danych w firmie są zoptymalizowane. Procesy dotyczące danych i analiz są szybsze. Wbudowane funkcje, takie jak samouczenie się maszyn, przyspieszają budowanie modeli. Dzięki kompleksowemu usprawnieniu procesów — od danych, poprzez wnioski, aż po decyzje — uzyskuje się maksymalną efektywność.

 

Szybsze wyciąganie wniosków

Polegając na rozwiązaniu Oracle, specjaliści ds. kadrowych mogą automatycznie znajdować wzorce i trendy w danych, przeprowadzać analizy w celu znalezienia głównych przyczyn oraz modelować scenariusze „co-jeżeli” przy wsparciu funkcji uczenia maszynowego. Mogą w czasie rzeczywistym dostarczać kadrze kierowniczej i innym działom użyteczne wnioski na dowolne urządzenia oraz inicjować nowe projekty w kilka godzin, wraz z pojawiającymi się nagle potrzebami.

Oprzyj swoje rozwiązania kadrowe na rozwiązaniu Oracle Analytics.