Ceny rozwiązania Interconnect for Azure

Ceny usługi FastConnect

Opłaty dla klientów Oracle Interconnect for Azure są określane na podstawie rozmiaru portu sieciowego FastConnect. Obsługiwany rozmiar portu FastConnect różni się w zależności od regionu i może wynosić 1 Gb/s, 2 Gb/s, 5 Gb/s lub 10 Gb/s i więcej. Oracle nie pobiera opłat za połączenia przychodzące i wychodzące w ramach subskrypcji Oracle Interconnect for Azure. Platforma Azure nie pobiera opłaty za połączenia wychodzące. Jeśli klient korzysta z lokalnej jednostki SKU obwodu ExpressRoute, na platformie Azure nie ma kosztów wyjścia.

Przepustowość FastConnect

Produkt
Cena jednostkowa
Jednostka
OCI FastConnect 1 Gb/s
Port na godzinę
OCI FastConnect 10 Gb/s
Port na godzinę