Zarządzanie oprogramowaniem maszyn wirtualnych

Przykłady i przypadki użycia zarządzania oprogramowaniem maszyn wirtualnych (VM)

Korzystając z odpowiednich narzędzi zarządzania oprogrmowaniem maszyny wirtualnej (VM) można usprawnić jej konfigurację, tworząc bardziej skuteczne procesy i rozszerzając możliwości. Przykładem aplikacji do zarządzania VMware jest Rozwiązanie Oracle Cloud VMware, które sprawdza się w różnych zastosowaniach. Poniżej przedstawione zostały przykładowe przypadki użycia, ilustrujące wymagania związane z zarządzaniem maszyną wirtualną.

Przypadek użycia oprogramowania VM nr 1: migracja zadań przetwarzania VMware do chmury

Migracja zadań przetwarzania do publicznej chmury może nieść ze sobą wiele wyzwań i złożoności. Oto kilka najważniejszych problemów, które napotykają firmy rozważające możliwość wykorzystanie technologii chmury:

 • Konieczność uporania się ze złożonymi aplikacjami i infrastrukturą oraz niekompatybilnymi aplikacjami.
 • Wyzwania zabezpieczeń i wykorzystania sieci, które mogą mieć wpływ na sposób wdrożenia platformy chmurowej.
 • Opóźnienia gotowości systemu dla niektórych aplikacji.
 • Utrata czasu i zasobów związanych z utrzymaniem infrastruktury zewnętrznej. Może to często prowadzić do opóźnień i zaburzeń w funkcjonowaniu firmy.

Dzięki korzystaniu z VMware HCX, Oracle Cloud VMware unika wielu z tych i innych problemów, używając warstwy abstrakcji bazującej na Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Dzięki równoważeniu zadań przetwarzania i uproszczeniu migracji aplikacji, HCX może zapewnić ciągłość działalności biznesowej pomiędzy różnymi centrami danych i chmurami.

Przypadek użycia oprogramowania VM nr 2: chmura hybrydowa

Aby zachować niezawodność i spójność operacji dla chmury hybrydowej, trzeba przeprowadzić migracje dwukierunkowe wspomagane HCX między lokalnym centrum danych a rozwiązaniem Oracle Cloud VMware.

Korzystając z rozwiązania przywracania po awarii do ochrony maszyny wirtualnej, uzyskuje się następujące korzyści z chmury hybrydowej:

 • Lepsza wydajność w stosunku do ceny dzięki lokalnej aplikacji i bazie danych w rozwiązaniu Oracle Cloud VMware.
 • Możliwość migracji między różnymi chmurami opartymi na vSphere.
 • Migracje bez przestojów lub konieczności odwzorowania zależności aplikacji.
 • Uproszczenie rozwiązania przywracania po awarii, takiego jak rozwiązanie Oracle Cloud VMware dla lokalnego stosu SDDC.

Przypadek użycia oprogramowania VM nr 3: ciągłość działania i odtwarzanie awaryjne

Aby chronić organizację przed utratą danych lub katastrofalnym zdarzeniem w centrum danych, ważne jest przygotowanie planu przywracania po awarii w ramach najlepszych praktyk. Dzięki temu można zminimalizować czas niedostępności usług i jak najszybciej wznowić działania biznesowe po wystąpieniu awarii.

Oracle Cloud VMware Solution korzysta z VMware Site Recovery Manager (SRM), Recovery Time Objective (RTO) i Recovery Point Objective (RPO) jako elementów planu przywracania po awarii. To rozwiązanie poawaryjne automatyzuje przeniesienie maszyn wirtualnych do innej lokalizacji po jednym kliknięciu.

Odzyskiwanie po awarii jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy w obliczu problemów, ponieważ szybko przywraca aplikacje, dane i inne systemy IT. VMware SRM wraz z Oracle Cloud VMware Solution można wykorzystać do zapewnienia niezawodnego i zwinnego planu przywracania po awarii.

Oracle VMware Solution może być używane w następujących instancjach do przywracania po awarii:

 • Utrzymanie operacji biznesowych i ciągłości dla aplikacji i danych w razie awarii.
 • Udostępnienie rozwiązania do odzyskiwania danych po cyberataku.
 • Utrzymanie systemy, sprzętu i oprogramowanie w działaniu z jak najmniejszym lub zerowym przestojem po incydencie.
 • Należy się upewnić, że kopie zapasowe spełniają firmowe wymagania RTO i RPO.
 • Zmiana platformy
 • Niższe koszty w porównaniu z budową i utrzymaniem własnej infrastruktury przez organizację.

Niezbędne narzędzia programistyczne maszyn wirtualnych

Zarządzania oprogramowaniem maszyn wirtualnych przyspiesza procesy i zapewnia większą wydajność podczas zadań, takich jak skalowanie i migracja. Powyższe przykłady pokazały, w jaki sposób rozwiązanie Oracle Cloud VMware zapewnia takie możliwości dla VMware. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Oracle Cloud VMware Solution lub odkryj bezpłatne oprogramowanie Oracle VM VirtualBox firmy Oracle.