Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle VM VirtualBox

Programowanie przy użyciu VirtualBox, wdrażanie wszędzie

Najpopularniejszy na świecie produkt do międzyplatformowej wirtualizacji — Oracle VM VirtualBox — pozwala używać wielu systemów operacyjnych na komputerach Mac OS, Windows, Linux, lub Oracle Solaris.

Oracle VirtualBox

Podstawowa elastyczność do międzyplatformowego świata

Co jest „pod maską”?

  • Ogólne informacje o produkcie
  • Specyfikacje techniczne
Tworzenie w Oracle VM VirtualBox, wdrożenie w chmurze
  • Uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym desktopie
  • Obsługuje wieloplatformowych klientów i gospodarzy, w tym Windows, Linux, Oracle Solaris i Mac OS X.
  • Transportowanie żywych maszyn wirtualnych pomiędzy gospodarzami lub do chmury bez przerw
Oracle VM VirtualBox
  • Ustanawiaj masywne obciążenia do 32 wirtualnych procesorów
  • Sterowanie ze skryptowanym interfejsem z wierszem poleceń
  • Import i eksport wirtualnych maszyn przy użyciu standardów OVF/OVA
  • Dzielenie folderów pomiędzy klientów i gospodarzy
  • Łatwa zmiana rozmiarów okien w ramach trybów pełnoekranowych

Dowiedz się więcej

Budowanie niezawodnej bazy danych Oracle 18c DevOps
Budowanie niezawodnej bazy danych Oracle 18c DevOps

Wdrażanie infrastruktury jako kodu Oracle Database 18c przy użyciu rozwiązań Vagrant, Oracle VM VirtualBox i Oracle Linux.

Szybsze dostarczanie usług
Szybsze dostarczanie usług

Użyj tego samego stosu oprogramowania, które zarządza Oracle Cloud i systemami zoptymalizowanymi Oracle. Wykorzystaj Oracle VM, Oracle Linux, Ksplice i VirtualBox jako fundamenty otwartego rozwiązania chmurowego — bez ograniczeń związanych z własnościową technologią dostawców.

Konfigurowanie piaskownicy Docker w dwie minuty lub mniej
Konfigurowanie piaskownicy Docker w dwie minuty lub mniej

Dzięki rozwiązaniom Oracle VM VirtualBox i Vagrant możesz łatwo skonfigurować i poznawać środowisko Docker na Oracle Linux.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji firmowych na urządzeniach przynoszonych z zewnątrz
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do międzyplatformowej wirtualizacji

Linux, Mac, Windows, Solaris: twórz aplikacje do środowisk Docker i OpenStack, pracując na wielu systemach operacyjnych na jednym komputerze.

Skontaktuj się z nami