Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle VM VirtualBox

Programowanie przy użyciu VirtualBox, wdrażanie wszędzie

Najpopularniejszy na świecie produkt do wieloplatformowej wirtualizacji — Oracle VM VirtualBox — pozwala używać wielu systemów operacyjnych na komputerach Mac OS, Windows, Linux lub Oracle Solaris.

Oracle VirtualBox

Niezbędna elastyczność w środowiskach wieloplatformowych

Co kryje się „pod maską”?

 • Omówienie produktu
 • Specyfikacja techniczna
Twórz w Oracle VM VirtualBox, wdrażaj w chmurze
 • Umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych w jednym środowisku desktopowym
 • Pozwala na obsługę wieloplatformowych gości i hostów, w tym Windows, Linux, Oracle Solaris i Mac OS X
 • Zapewnia możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami lub do chmury bez potrzeby zatrzymywania ich pracy
Oracle VM VirtualBox
 • Obsługa ogromnych obciążeń wykorzystujących do 32 wirtualnych procesorów
 • Sterowanie za pomocą skryptu interfejsu wiersza polecenia
 • Import i eksport maszyn wirtualnych przy użyciu standardów OVF/OVA
 • Udostępnianie folderów pomiędzy gośćmi a hostami
 • Łatwe ustawianie rozmiaru okien w trybach wyświetlania pełnoekranowego
Szybka, bezpieczna, elastyczna wirtualizacja wieloplatformowa
Logo Oracle
Przyspiesz procesy DevOps dzięki Oracle VM VirtualBox

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak uprościć proces przeprowadzania kontroli jakości i testów, zabezpieczać i szyfrować maszyny wirtualne, rozwijać się w każdym środowisku desktopowym i bez problemu przeprowadzać wdrożenia w dowolnej chmurze.

Dowiedz się więcej

G2 uznaje rozwiązanie Oracle VM VirtualBox za najlepsze w swojej klasie
G2 uznaje rozwiązanie Oracle VM VirtualBox za najlepsze w swojej klasie

Zobacz, dlaczego klienci oceniają Oracle VM VirtualBox wyżej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie.

Szybsze dostarczanie usług
Szybsze dostarczanie usług

Użyj tego samego stosu oprogramowania, które wykorzystuje Oracle Cloud i zoptymalizowane systemy Oracle. Wykorzystaj Oracle VM, Oracle Linux, Ksplice i VirtualBox jako podstawę dla otwartej chmury — bez uzależnienia od dostawcy.

Tworzenie Docker Sandbox w dwie minuty lub mniej
Konfigurowanie Docker Sandbox w dwie minuty lub mniej

Dzięki rozwiązaniom Oracle VM VirtualBox i Vagrant możesz łatwo skonfigurować i poznawać środowisko Docker na Oracle Linux.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji firmowych na urządzeniach prywatnych
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do międzyplatformowej wirtualizacji

Linux, Mac, Windows, Solaris: twórz aplikacje dla środowisk Docker i OpenStack, wykorzystując wiele systemów operacyjnych na jednym komputerze.

Skontaktuj się z nami