Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle VM VirtualBox

Programowanie przy użyciu VirtualBox, wdrażanie wszędzie

Najpopularniejszy na świecie produkt do wieloplatformowej wirtualizacji — Oracle VM VirtualBox — pozwala używać wielu systemów operacyjnych na komputerach Mac OS, Windows, Linux lub Oracle Solaris.

Oracle VirtualBox

Niezbędna elastyczność w środowiskach wieloplatformowych

Co kryje się „pod maską”?

  • Omówienie produktu
  • Specyfikacja techniczna
Twórz w Oracle VM VirtualBox, wdrażaj w chmurze
  • Umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych w jednym środowisku desktopowym
  • Pozwala na obsługę wieloplatformowych gości i hostów, w tym Windows, Linux, Oracle Solaris i Mac OS X
  • Zapewnia możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami lub do chmury bez potrzeby zatrzymywania ich pracy
Oracle VM VirtualBox
  • Obsługa ogromnych obciążeń wykorzystujących do 32 wirtualnych procesorów
  • Sterowanie za pomocą skryptu interfejsu wiersza polecenia
  • Import i eksport maszyn wirtualnych przy użyciu standardów OVF/OVA
  • Udostępnianie folderów pomiędzy gośćmi a hostami
  • Łatwe ustawianie rozmiaru okien w trybach wyświetlania pełnoekranowego
Szybka, bezpieczna, elastyczna wirtualizacja wieloplatformowa
Logo Oracle
Przyspiesz procesy DevOps dzięki Oracle VM VirtualBox

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak uprościć proces przeprowadzania kontroli jakości i testów, zabezpieczać i szyfrować maszyny wirtualne, rozwijać się w każdym środowisku desktopowym i bez problemu przeprowadzać wdrożenia w dowolnej chmurze.

Dowiedz się więcej

Budowanie niezawodnej bazy danych Oracle 18c DevOps
Budowanie niezawodnej bazy danych Oracle 18c DevOps

Implementacja infrastruktury jako kodu dla Oracle Database 18c przy użyciu rozwiązań Vagrant, Oracle VM VirtualBox i Oracle Linux.

Szybsze dostarczanie usług
Szybsze dostarczanie usług

Użyj tego samego stosu oprogramowania, które wykorzystuje Oracle Cloud i zoptymalizowane systemy Oracle. Wykorzystaj Oracle VM, Oracle Linux, Ksplice i VirtualBox jako podstawę dla otwartej chmury — bez uzależnienia od dostawcy.

Tworzenie Docker Sandbox w dwie minuty lub mniej
Konfigurowanie Docker Sandbox w dwie minuty lub mniej

Dzięki rozwiązaniom Oracle VM VirtualBox i Vagrant możesz łatwo skonfigurować i poznawać środowisko Docker na Oracle Linux.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji firmowych na urządzeniach prywatnych
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do międzyplatformowej wirtualizacji

Linux, Mac, Windows, Solaris: twórz aplikacje dla środowisk Docker i OpenStack, wykorzystując wiele systemów operacyjnych na jednym komputerze.

Skontaktuj się z nami