Rozwiązania zoptymalizowane pod kątem otwartej chmury

Oprogramowanie Oracle VM, wspierane przez ekonomiczne rozwiązania korporacyjnej asysty technicznej dla środowisk Oracle i innych, obniża koszty operacyjne i koszty obsługi, zwiększając jednocześnie efektywność i elastyczność infrastruktury IT — lokalnie i w chmurze.

 

Niższe wydatki na serwer

Ograniczenie kosztów

Zastosowanie nowoczesnej i ekonomicznej architektury hiperwizora pozwala zminimalizować koszty infrastruktury i uzyskać wyjątkowy stosunek ceny do wydajności. Oprogramowanie Oracle VM obsługuje wirtualizację serwerów i desktopów. Wirtualizacja wszystkich obciążeń pozwala uprościć operacje i ograniczyć liczbę potrzebnych serwerów.

 

Krótsza droga na rynek

Przyspieszone wdrażanie

Szablony Oracle VM skracają procesy opracowywania i wdrażania aplikacji oraz standaryzują je. Przy użyciu Oracle VM VirtualBox można tworzyć nowe aplikacje na desktopie, a następnie wdrażać je w chmurze w ramach kompletnego procesu DevOps.

 

Dodawanie linii obrony

Mocniejsze zabezpieczenia

W tysiącach organizacji używa się oprogramowania Oracle VM do zapewnienia stałej dostępności oraz usługi Ksplice do aktualizowania zabezpieczeń na żądanie. Egzekwowanie standardów zabezpieczeń odbywa się szybko, a stosowanie aktualizacji nie wymaga ponownego uruchamiania. Większa elastyczność ułatwia spełnienie lokalnych wymagań i likwidowanie newralgicznych luk w zgodności.

Rozwiązania Oracle do wirtualizacji

Rozwiązania Oracle do wirtualizacji serwerów i zarządzania nimi ułatwiają cały proces tworzenia, wdrażania i obsługi aplikacji korporacyjnych.

 

Ograniczenie ryzyka biznesowego

  • Maksymalna spójność dzięki wszechstronnemu rozwiązaniu do wirtualizacji serwerów i desktopów od jednego dostawcy
  • Większy zwrot z inwestycji dzięki otwartemu i opartemu na standardach rozwiązaniu wirtualizacyjnemu
  • Ograniczenie przestojów i poprawa bezpieczeństwa dzięki stosowaniu poprawek w czasie rzeczywistym i szablonom do zastosowań produkcyjnych
  • Prostsza administracja i rozwiązywanie problemów dzięki kompleksowej asyście technicznej klasy korporacyjnej
 

Usprawnienie implementacji w chmurze

  • Tworzenie aplikacji na desktopie, wdrożenie w chmurze
  • Ulepszenie wdrażania mikrousług i aplikacji chmurowych dzięki platformie Docker i kontenerom
  • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji szablonów w celu włączenia modelu „infrastruktura jako kod” (IaC) i procesów DevOps
 

Konstruowanie solidnej infrastruktury

  • Uzyskanie ciągłej dostępności i instalacja poprawek zabezpieczeń na żądanie za pośrednictwem usługi Ksplice
  • Budowanie firmy na tym samym rozwiązaniu wirtualizacyjnym, które stanowi podstawę Oracle Public Cloud, zoptymalizowanych systemów Oracle i tysięcy instalacji klienckich
  • Rozszerzanie opcji wdrażania przy użyciu rozwiązania wirtualizacyjnego, które zostało przetestowane i certyfikowane przez najważniejszych dostawców technologii
Zdjęcie w tle do studium przypadku
Logo Lawrence Livermore National Laboratory
Optymalizacja Oracle VM z Oracle Database zapewnia większą stabilność środowiska na potrzeby eksperymentów z syntezą jądrową

Szablony maszyn wirtualnych pozwoliły nam ujednorodnić konstrukcje naszych serwerów i wprowadziły większą stabilność w naszym środowisku.

—Philip Adams, dyrektor ds. technologii i główny architekt, National Ignition Facility, Lawrence Livermore National Laboratory

Dowiedz się więcej

Szybkie wdrażanie aplikacji
10-krotnie szybsze wdrażanie aplikacji

Dowiedz się, jak korzystać z wstępnie utworzonych, skonfigurowanych i przetestowanych szablonów Oracle VM Templates do wirtualizowania aplikacji Oracle oraz produktów Oracle Database i Oracle Real Application Clusters (RAC).

Migracja do Oracle VM VirtualBox
Przejście na Oracle VM

Przejście z VMware do Oracle VM pozwala zredukować koszty, uzyskać lepszą asystę techniczną i usprawnić zarządzanie zwirtualizowanymi środowiskami obliczeniowymi.

Uruchamianie wielu systemów operacyjnych
Uruchamianie wielu systemów operacyjnych

Zastosowanie niezależnego od platformy oprogramowania do wirtualizacji Oracle VM VirtualBox pozwala uruchamiać w trybie „gość” wiele systemów operacyjnych w systemach operacyjnych Windows, Linux, Mac OS i Solaris działających w trybie „gospodarz”.

Produkty Oracle VM

Oracle VM Server for x86

Rozwiązanie Oracle VM Server oferuje więcej niż tylko prostą konsolidację serwerów w celu przyspieszenia wdrażania aplikacji i uproszczenia zarządzania w cyklu eksploatacji.

Oracle VM Server for SPARC

Wydajne funkcje wirtualizacyjne klasy korporacyjnej oprogramowania Oracle SPARC Server w połączeniu z systemem operacyjnym Oracle Solaris umożliwiają utworzenie do 128 serwerów wirtualnych w jednym systemie.

Oracle VM VirtualBox

Wielokrotnie nagradzane, niezależne od platformy oprogramowanie do wirtualizacji firmy Oracle pozwala uruchamiać wiele systemów operacyjnych na komputerach Macintosh i PC oraz komputerach z systemem Linux lub Oracle Solaris.

Skontaktuj się z nami