Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

 

Rozwiązania zoptymalizowane pod kątem otwartej chmury

Oprogramowanie Oracle VM, wspierane przez ekonomiczne rozwiązania korporacyjnej asysty technicznej dla środowisk Oracle i innych, obniża koszty operacyjne i koszty asysty technicznej, zwiększając jednocześnie efektywność i elastyczność infrastruktury IT — lokalnie i w chmurze.

 

Niższe wydatki na serwer

Ograniczenie kosztów

Zastosowanie nowoczesnej i ekonomicznej architektury hiperwizora pozwala zminimalizować koszty infrastruktury i uzyskać wyjątkowy stosunek ceny do wydajności. Oprogramowanie Oracle VM obsługuje wirtualizację serwerów i desktopów. Wirtualizacja wszystkich obciążeń pozwala uprościć operacje i ograniczyć liczbę potrzebnych serwerów.

 

Krótsza droga na rynek

Przyspieszone wdrażanie

Szablony Oracle VM skracają procesy opracowywania i wdrażania aplikacji oraz standaryzują je. Przy użyciu Oracle VM VirtualBox można tworzyć nowe aplikacje na desktopie, a następnie wdrażać je w chmurze w ramach kompletnego procesu DevOps.

 

Dodawanie linii obrony

Mocniejsze zabezpieczenia

W tysiącach organizacji używa się oprogramowania Oracle VM do zapewnienia stałej dostępności oraz usługi Ksplice do aktualizowania zabezpieczeń na żądanie. Egzekwowanie standardów zabezpieczeń odbywa się szybko, a stosowanie aktualizacji nie wymaga ponownego uruchamiania. Większa elastyczność ułatwia spełnienie lokalnych wymagań dotyczących poziomu usług i likwidowanie newralgicznych luk w zgodności z przepisami.

Rozwiązania Oracle do wirtualizacji

Rozwiązania Oracle do wirtualizacji serwerów i zarządzania nimi ułatwiają cały proces tworzenia, wdrażania i obsługi aplikacji dla przedsiębiorstw.

 

Ograniczenie ryzyka biznesowego

  • Maksymalna spójność dzięki wszechstronnemu rozwiązaniu do wirtualizacji serwerów i desktopów od jednego dostawcy
  • Większy zwrot z inwestycji dzięki otwartemu i opartemu na standardach rozwiązaniu wirtualizacyjnemu
  • Ograniczenie przestojów i poprawa bezpieczeństwa dzięki stosowaniu poprawek w czasie rzeczywistym i szablonom do zastosowań produkcyjnych
  • Prostsze administrowanie i rozwiązywanie problemów dzięki kompleksowej asyście technicznej klasy korporacyjnej
 

Usprawnienie implementacji w chmurze

  • Tworzenie aplikacji na desktopie, wdrożenie w chmurze
  • Ulepszenie wdrażania mikrousług i aplikacji chmurowych dzięki platformie Docker i kontenerom
  • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji szablonów w celu udostępnienia modelu „infrastruktura jako kod” (IaC) oraz procesów programowania i zarządzania operacyjnego (DevOps)
 

Konstruowanie solidnej infrastruktury

  • Uzyskanie ciągłej dostępności i instalacja poprawek zabezpieczeń na żądanie za pośrednictwem usługi Ksplice
  • Budowanie firmy na tym samym rozwiązaniu wirtualizacyjnym, które stanowi podstawę Oracle Public Cloud, zoptymalizowanych systemów Oracle i tysięcy instalacji klienckich
  • Więcej opcji wdrażania dzięki rozwiązaniu do wirtualizacji, które zostało przetestowane przez najważniejszych dostawców technologii oraz uzyskało ich certyfikat
Zdjęcie w tle do studium przypadku
Logo Lawrence Livermore National Laboratory
Optymalizacja Oracle VM z Oracle Database zapewnia większą stabilność środowiska na potrzeby eksperymentów z syntezą jądrową

Szablony maszyn wirtualnych pozwoliły nam ujednorodnić konstrukcje naszych serwerów i wprowadziły większą stabilność w naszym środowisku.

—Philip Adams, dyrektor ds. technologii i główny architekt, National Ignition Facility, Lawrence Livermore National Laboratory

Dowiedz się więcej

Szybkie wdrażanie aplikacji
10-krotnie szybsze wdrażanie aplikacji

Dowiedz się, jak wykorzystywać wstępnie utworzone, skonfigurowane i przetestowane szablony Oracle VM Templates do wirtualizacji aplikacji Oracle, systemu bazodanowego Oracle Database i rozwiązania Oracle Real Application Clusters (RAC).

Migracja do Oracle VM VirtualBox
Przejście na Oracle VM

Przejście z VMware do Oracle VM pozwala zredukować koszty, uzyskać lepszą asystę techniczną i usprawnić zarządzanie zwirtualizowanymi środowiskami obliczeniowymi.

Uruchamianie wielu systemów operacyjnych
Uruchamianie wielu systemów operacyjnych

Niezależne od platformy oprogramowanie do wirtualizacji Oracle VM VirtualBox pozwala uruchamiać w trybie „gość” wiele systemów operacyjnych pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac OS i Solaris działających w trybie „gospodarz”.

Produkty Oracle do wirtualizacji

Oracle Linux

Systemy operacyjne, kontenery i wirtualizacja to podstawowe elementy składowe nowoczesnej infrastruktury IT. Oracle łączy je wszystkie w ramach pojedynczej zintegrowanej oferty: Oracle Linux.

Oracle VM Server for x86

Oracle VM Server wykracza poza zwykłą konsolidacja serwerów, przyspieszając wdrażanie aplikacji i upraszczając zarządzanie cyklem życia.

Oracle VM Server for SPARC

Możliwości i wydajność rozwiązań klasy korporacyjnej w serwerach Oracle SPARC, w połączeniu z systemem operacyjnym Oracle Solaris, umożliwiają tworzenie do 128 serwerów wirtualnych na jednym systemie.

Oracle VM VirtualBox

Wielokrotnie nagradzane oprogramowanie do wirtualizacji międzyplatformowej Oracle umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych na systemach Mac, PC, Linux lub Oracle Solaris.

Skontaktuj się z nami