Rozwiązania zoptymalizowane pod kątem otwartej chmury

Oprogramowanie Oracle VM, wspierane przez ekonomiczne rozwiązania korporacyjnej asysty technicznej dla środowisk Oracle i innych, obniża koszty operacyjne i koszty asysty technicznej, zwiększając jednocześnie efektywność i elastyczność infrastruktury IT — lokalnie i w chmurze.

 

Niższe wydatki na serwer

Ograniczenie kosztów

Zastosowanie nowoczesnej i ekonomicznej architektury hiperwizora pozwala zminimalizować koszty infrastruktury i uzyskać wyjątkowy stosunek ceny do wydajności. Oprogramowanie Oracle VM obsługuje wirtualizację serwerów i desktopów. Wirtualizacja wszystkich obciążeń pozwala uprościć operacje i ograniczyć liczbę potrzebnych serwerów.

 

Krótsza droga na rynek

Przyspieszone wdrażanie

Szablony Oracle VM skracają procesy opracowywania i wdrażania aplikacji oraz standaryzują je. Przy użyciu Oracle VM VirtualBox można tworzyć nowe aplikacje na desktopie, a następnie wdrażać je w chmurze w ramach kompletnego procesu DevOps.

 

Dodawanie linii obrony

Mocniejsze zabezpieczenia

W tysiącach organizacji używa się oprogramowania Oracle VM do zapewnienia stałej dostępności oraz usługi Ksplice do aktualizowania zabezpieczeń na żądanie. Egzekwowanie standardów zabezpieczeń odbywa się szybko, a stosowanie aktualizacji nie wymaga ponownego uruchamiania. Większa elastyczność ułatwia spełnienie lokalnych wymagań dotyczących poziomu usług i likwidowanie newralgicznych luk w zgodności z przepisami.

Rozwiązania Oracle do wirtualizacji

Rozwiązania Oracle do wirtualizacji serwerów i zarządzania nimi ułatwiają cały proces tworzenia, wdrażania i obsługi aplikacji dla przedsiębiorstw.

 

Ograniczenie ryzyka biznesowego

  • Maksymalna spójność dzięki wszechstronnemu rozwiązaniu do wirtualizacji serwerów i desktopów od jednego dostawcy
  • Większy zwrot z inwestycji dzięki otwartemu i opartemu na standardach rozwiązaniu wirtualizacyjnemu
  • Ograniczenie przestojów i poprawa bezpieczeństwa dzięki stosowaniu poprawek w czasie rzeczywistym i szablonom do zastosowań produkcyjnych
  • Prostsze administrowanie i rozwiązywanie problemów dzięki kompleksowej asyście technicznej klasy korporacyjnej
 

Usprawnienie implementacji w chmurze

  • Tworzenie aplikacji na desktopie, wdrożenie w chmurze
  • Ulepszenie wdrażania mikrousług i aplikacji chmurowych dzięki platformie Docker i kontenerom
  • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji szablonów w celu udostępnienia modelu „infrastruktura jako kod” (IaC) oraz procesów programowania i zarządzania operacyjnego (DevOps)
 

Konstruowanie solidnej infrastruktury

  • Uzyskanie ciągłej dostępności i instalacja poprawek zabezpieczeń na żądanie za pośrednictwem usługi Ksplice
  • Budowanie firmy na tym samym rozwiązaniu wirtualizacyjnym, które stanowi podstawę Oracle Public Cloud, zoptymalizowanych systemów Oracle i tysięcy instalacji klienckich
  • Więcej opcji wdrażania dzięki rozwiązaniu do wirtualizacji, które zostało przetestowane przez najważniejszych dostawców technologii oraz uzyskało ich certyfikat
Zdjęcie w tle do studium przypadku
Logo Lawrence Livermore National Laboratory
Optymalizacja Oracle VM z Oracle Database zapewnia większą stabilność środowiska na potrzeby eksperymentów z syntezą jądrową

Szablony maszyn wirtualnych pozwoliły nam ujednorodnić konstrukcje naszych serwerów i wprowadziły większą stabilność w naszym środowisku.

—Philip Adams, dyrektor ds. technologii i główny architekt, National Ignition Facility, Lawrence Livermore National Laboratory

Dowiedz się więcej

Szybkie wdrażanie aplikacji
10-krotnie szybsze wdrażanie aplikacji

Dowiedz się, jak wykorzystywać wstępnie utworzone, skonfigurowane i przetestowane szablony Oracle VM Templates do wirtualizacji aplikacji Oracle, systemu bazodanowego Oracle Database i rozwiązania Oracle Real Application Clusters (RAC).

Migracja do Oracle VM VirtualBox
Przejście na Oracle VM

Przejście z VMware do Oracle VM pozwala zredukować koszty, uzyskać lepszą asystę techniczną i usprawnić zarządzanie zwirtualizowanymi środowiskami obliczeniowymi.

Uruchamianie wielu systemów operacyjnych
Uruchamianie wielu systemów operacyjnych

Niezależne od platformy oprogramowanie do wirtualizacji Oracle VM VirtualBox pozwala uruchamiać w trybie „gość” wiele systemów operacyjnych pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac OS i Solaris działających w trybie „gospodarz”.

Produkty Oracle VM

Oracle VM Server for x86

Rozwiązanie Oracle VM Server wykracza poza ramy zwykłej konsolidacji serwerów, zapewniając szybsze wdrażanie aplikacji i uproszczenie zarządzania cyklem ich życia.

Oracle VM Server for SPARC

Wydajne funkcje do wirtualizacji klasy korporacyjnej udostępniane przez serwery Oracle SPARC — w połączeniu z systemem operacyjnym Oracle Solaris — umożliwiają utworzenie w jednym systemie nawet 128 serwerów wirtualnych.

Oracle VM VirtualBox

Wielokrotnie nagradzane, niezależne od platformy oprogramowanie do wirtualizacji firmy Oracle pozwala uruchamiać wiele systemów operacyjnych na komputerach Macintosh i PC oraz komputerach z systemem Linux lub Oracle Solaris.

Skontaktuj się z nami