Czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa jest często mylona z dwoma podobnymi pojęciami: digitalizacją i cyfryzacją. Najprostszym z nich jest digitalizacja – proces przekształcania informacji z formy analogowej lub ręcznej w formę cyfrową – na przykład przekształcania odręcznych zapisów w skomputeryzowane pliki. Cyfryzacja to proces stosowania cyfrowych technologii oraz możliwości do wykonywania wielu typowych działań, lecz na nowe sposoby z lepszymi wynikami.

Cyfryzacja jest podstawą transformacji cyfrowej. Dzięki transformacji cyfrowej można na nowo przekształcić sposób korzystania z technologii, osób i procesów w celu umożliwienia rozwoju firmy na nowe sposoby.

Obecnie transformacja cyfrowa oznacza konwersję – od procesów ręcznych i analogowych do procesów cyfrowych w każdym aspekcie biznesowym – w tym w łańcuchu dostaw, systemie ERP, operacjach, obsłudze klienta i nie tylko. Zasadniczo transformacja cyfrowa pomaga firmom i innym podmiotom osiągać lepsze wyniki poprzez łączenie ludzi, miejsc i rzeczy.

Każda firma ma swój własny powód do transformacji cyfrowej. Niektóre firmy mogą być do niej zachęcone przez możliwości wzrostu lub zmuszone przez zwiększoną presją konkurencyjną. Inne mogą dopasowywać się do zmieniających się przepisów. Bez względu na przyczynę, z jaką firma znajdzie się na tej ścieżce, wyniki procesu mogą oznaczać doskonałe towary, usługi i doświadczenia, które spełniają lub przekraczają oczekiwania klientów. Większa efektywność i inne korzyści biznesowe mogą zwiększyć zyskowność i usprawnić innowacyjność. Transformacja cyfrowa w sektorze publicznym napędzana jest chęcią zaoszczędzenia zasobów, a jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości życia obywateli.

Technologie transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa obejmuje wachlarz różnych technologii, w tym aplikacje i oprogramowanie, funkcje sieciowe, sztuczną inteligencję (SI), uczenie maszynowe, rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość, technologię Internetu rzeczy (Internet of Things, IoT), technologię czujników, analizy oparte na wideo, chmurę i o wiele więcej.

Wartym zapamiętania aspektem transformacji cyfrowej jest to, że nie polega ona na wyborze konkretnej technologii, ale na wyborze odpowiedniej technologii nastawionej na osiągnięcie pożądanych wyników.

Historia transformacji cyfrowej

Długa historia transformacji cyfrowej zaczyna się od pierwszych komputerów, które przekształciły odręczne notatki w skomputeryzowane informacje, które mogły być przetwarzane, analizowane i udostępniane. Wraz z pojawieniem się sieci i Internetu, te zaawansowane możliwości i zbiory danych przybrały olbrzymie rozmiary. Olbrzymie ilości danych wymagały solidniejszych procesów zarządzania danymi cyfrowymi i ich analiz, obsługiwanych przez centra danych, hurtownie danych, a teraz także jeziora danych.

Stworzenie chmury było po części odpowiedzią na powstawanie coraz większych ilości danych i koniecznością stałego zwiększania zdolności do analizowania i przetwarzania tych danych, a także zarządzania nimi. Internet rzeczy (IoT), SI i uczenie maszynowe oferują jeszcze bardziej zaawansowane opcje technologiczne dla organizacji, które chcą przekształcić swoje operacje w celu uzyskania lepszych wyników. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, wraz z technologiami opartymi na analizach wideo, stanowią część połączenia innowacyjnych możliwości przyczyniających się do powszechnej transformacji cyfrowej.

Trzy kluczowe elementy transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa to coś więcej niż tylko podłączenie nowej technologii. Wymaga strategicznego podejścia do trzech podstawowych elementów.

1

Fizyczność

Transformacja cyfrowa jest fizyczna, ponieważ polega na zastosowaniu technologii do przeniesienia firmy z dala od manualnych procesów, w stronę procesów cyfrowych. Przejście od papierowego przechowywania dokumentacji do komputerowego gromadzenia danych; wdrożenie robotyki, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego; oraz instalacja czujników danych, które przekazują informacje – wszystkie te procesy to przykłady fizycznej transformacji.

2

Kognitywność

Transformacja cyfrowa jest kognitywna, ponieważ umożliwia zaawansowaną analizę danych, w ramach której maszyny (np. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe) przeprowadzają zaawansowane analizy przypominające ludzkie myślenie. Te możliwości zmieniają role badaczy danych i analityków oraz zwiększają zapotrzebowanie na wysoce wyspecjalizowanych pracowników wiedzy.

3

Kulturowość

Transformacja cyfrowa jest kulturowa, ponieważ obejmuje ludzi, przyzwyczajonych do działania i reagowania w określony sposób w swoim środowisku (np. w pracy czy w domu). W świecie cyfrowym pracownicy pracują obok „inteligentnych” maszyn. Role pracowników ulegają zmianie w celu uwzględniena nowych procesów i możliwości wynikających z technologii. Zapewnienie ogólnego zrozumienia wartości transformacji i przygotowania do zmiany ze strony wszystkich zaangażowanych osób pomaga stworzyć solidną podstawę sukcesu.

Korzyści z transformacji cyfrowej

Prawie każda firma na każdym rynku może korzystać z opartych na technologii cyfrowej usprawnień operacyjnych, zwiększających wartość dla klientów, pracowników i partnerów. Niektóre korzyści, które może przynieść transformacja cyfrowa, to:

 • Praktyczne spostrzeżenia oparte o dogłębną analizę
 • Szybsze i wydajniejsze procesy
 • Zwiększone zdolności
 • Niższe koszty
 • Zwiększone bezpieczeństwo, jakość i produktywność

Możliwość łączenia zmian procesów biznesowych z automatyzacją następnej generacji może zapewnić większą wartość i spełnić zmieniające się oczekiwania. Firmy, które odniosły sukces, skoncentrowały się na sprzedaży wiązanej zamiast generowania namiarów; na uproszczeniu procesu zakupu zamiast angażowania się w długie negocjowanie warunków; oraz na wspólnym sukcesie poprzez stosowanie technologii w imieniu klientów zamiast licencjonowania jej klientom do lokalnego wdrożenia i integracji w celu osiągania przez nich własnych sukcesów.

Przykłady transformacji cyfrowej

Oto kilka przykładów osiągania lepszych wyników w różnych branżach (i nie tylko) za pomocą transformacji cyfrowej.

Produkcja

W sferze produkcji, Internet rzeczy (IoT) może poprawić wydajność i zyskowność poprzez konserwację predykcyjną i usprawnienie procesów, skracające czas przestojów i braków, zapewniając jednocześnie produkcję towarów wysokiej jakości. Rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej umożliwiają lepsze i tańsze szkolenie i mogą wnieść wiedzę z daleka bezpośrednio do fabryki bez udziału biletów lotniczych.

Poznajprzekształconą cyfrowo „inteligentną fabrykę”

Handel detaliczny

W środowisku sprzedaży detalicznej cyfryzacja wykorzystuje urządzenia, kanały i platformy do tworzenia płynnej obsługi klientów dopasowanej do dowolnych potrzeb. Boty czatowe, sztuczna inteligencja i zaawansowana analiza danych pomagają sprzedawcom detalicznym opracowywać i dostarczać spersonalizowane rekomendacje, skutecznie przyciągające ich odbiorców w skali indywidualnej. Cyfryzacja przekształca również doświadczenie w sklepie, tworząc atrakcyjne, interaktywne środowisko i wygodniejsze procesy obsługi klienta.

Dowiedz się, jak cyfryzacja wspomaga klientów detalicznych

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna wykorzystuje różne funkcje cyfrowe do tworzenia wyników ukierunkowanych na pacjentów i wartość, przynoszących korzyści pacjentom, dostawcom i płatnikom – przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów. Wirtualne wizyty lekarskie i sieciowe elektroniczne rejestry medyczne to tylko dwa rozwiązania w ramach cyfryzacji, które całkowicie przekształcają opiekę zdrowotną.

Dowiedz się, w jaki sposób technologia cyfrowa przyczynia się do wprowadzania innowacji w opiece zdrowotnej, zmniejszania kosztów i ulepszania wyników dla pacjentów

Inteligentne miasta

Cyfrowe „inteligentne miasta”, które łączą istniejącą infrastrukturę fizyczną z najnowocześniejszymi technologiami cyfrowymi, stają się coraz bardziej wydajne, zapewniając jednocześnie mieszkańcom bezpieczniejszą i lepszą jakość życia. Od monitorowania usług komunalnych, po bezpieczeństwo publiczne i środowiskowy ekorozwój – technologie, takie jak czujniki, sztuczna inteligencja i analizy wideo, pomagają sektorowi publicznemu przekształcić sposób zapewniania podstawowych usług oraz zapewniają większą skuteczność, niższe koszty i wyższy poziom zaangażowania się mieszkańców.

Zobacz, w jaki sposób Oracle pomaga przygotować miasta na przyszłość

Rola chmury w transformacji cyfrowej

Łamiące zasady stosowanie cyfryzacji wymaga elastyczności. Technologia chmury obliczeniowej odgrywa ważną rolę w zapewnianiu tego typu elastyczności i może być głównym motorem rozwiązań części powszechnych wyzwań transformacji cyfrowej – w tym integracji infrastruktury oraz kosztów. Chmura może zapewnić szybkość i elastyczność, niezbędną do przyspieszenia transformacji i wyprzedzenia konkurencji, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu i budżetu.

Poznaj cztery korzyści wynikające z transformacji cyfrowej w Oracle Cloud dla małych i średnich firm

Sześć kroków do transformacji cyfrowej

Rozpoczęcie procesu transoformacji cyfrowej wymaga wielu przemyśleń i decyzji. Sukces zależy od solidnego planu strategicznego. Właściwy plan pozwala klientom i pracownikom usprawniać i upraszczać procesy: umożliwia im samodzielne kończenie kroków; zapewnia im pozytywne doznania; automatyzuje jak najwięcej, by uwolnić ich od różnych zadań. Poniższe kroki mogą pomóc w opracowaniu takiego planu:

1

Definicja cyfrowej wizji

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie powodów transformacji i pożądanych celów. Jest to podstawowy element, który będzie wpływał na pozostałe kroki w procesie.

2

Mapa cyfrowej podróży

Niezależnie od tego, czy chodzi o przekształcanie operacji produkcyjnych, czy o zapewnienie lepszej obsługi klientów, konieczne jest opracowanie wizji opisującej sposób, w jaki digitalizacja odnosi się do istniejących procesów i gdzie nastąpią zmiany w procesie osiągania oczekiwanych wyników.

3

Określenie dojrzałości cyfrowej

Dokonując oceny dojrzałości cyfrowej można zobaczyć, jak daleko są już posunięte w firmie możliwości cyfrowe i gdzie potrzebne są ulepszenia technologii i procesów. Ta ocena pomoże również określić tempo transformacji.

4

Przegląd możliwości cyfrowych

Tutaj należy zidentyfikować wszelkie istniejące luki w bieżącej infrastrukturze cyfrowej, dzięki czemu można wybrać technologię, która uzupełnia te luki. Celem jest opracowanie modelu, w którym ludzie, procesy, dane i narzędzia działają na jednej zintegrowanej platformie, umożliwiającej wszystkim szybkie i sprawne działanie w celu uzyskiwania pożądanych wyników.

5

Stworzenie planu transformacji

Pierwsze cztery kroki tworzą podstawę planu działań na rzecz realizacji transformacji. Plan ten powinien być jasny i praktyczny, a także powinien określać architekturę niezbędną do maksymalizacji wartości przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka i kosztów związanych z dowolnymi inicjatywami transformacyjnymi. Musi również umożliwiać elastyczność dostosowania się do zmieniających się priorytetów i nowych technologii w miarę ich pojawiania się.

6

Wykorzystanie aplikacji chmurowych do przyspieszenia wizji cyfrowej

W celu wyprzedzenia fali zmian warto skorzystać z aplikacji chmurowych z nowoczesnymi, wbudowanymi, kompletnymi procesami biznesowymi, definiującymi proces transformacji i przyspieszającymi rozwój biznesowy.

Sekrety gwiazd transformacji cyfrowej

Pomyślna transformacja cyfrowa bazuje na głębokim zrozumieniu potrzeb klientów i użytkowników. To zrozumienie określa, co i jak należy przekształcić. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami udzielonymi przez tych, którym udało się przejść cały proces, aby upewnić się, że wprowadzasz odpowiednie zmiany w celu spełnienia tych potrzeb.

 • Pozyskuj opinie pracowników i klientów. Ciągła współpraca z klientami i pracownikami to jedyny sposób, aby zrozumieć, w jaki sposób można zaspokoić ich potrzeby.
 • Na podstawie tych opinii należy zdefiniować problemy do rozwiązania. Po zapoznaniu się z oczekiwaniami klientów i pracowników, możesz ocenić, co musisz zrobić inaczej.
 • Zaprojektuj strategię, która przekształca problemy w wyjątkowe doświadczenia. Gdy już zidentyfikujesz stojące przed Tobą wyzwania, opracuj strategię usprawniającą środowisko, wspomagającą klientów i pracowników oraz wywoływania zachwytu u osób, które obsługujesz.
 • Nadążaj za zmieniającymi się potrzebami klientów i pracowników, korzystając z technologii chmury. Poszukuj technologii, która umożliwia nie tylko kompletne przeprojektowanie działalności biznesowej, ale również pozwala wyprzedzić tempo zmian. Korzystając z technologii chmurowej możesz zaspokoić potrzeby klientów i pracowników, a także wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne w momencie ich wejścia na rynek.

Co łączy gwiazdy transformacji cyfrowej

Osiągnięcie celów zależy w ostateczności od czterech elementów:

 • Solidne, spójne i bieżące poparcie dla transformacji ze strony przywództwa.
 • Ujednolicone i bezkompromisowe skupienie na organizacyjnym finiszu, mającym na celu zastąpienie podejścia opartego o silosy.
 • Nieodparte poczucie pilności, napędzające przyspieszone tempo zmian.
 • Przywódczy nadzór ze strony wizjonerskiego starszego lidera na wyższym stopniu, który nie jest związany z konkretnym biznesem lub funkcją.

W jaki sposób Oracle postrzega proces transformacji

Firma Oracle dołożyła swoją wiedzę w zakresie technologii chmurowych i transformacji cyfrowej, umożliwiając pracę i całkowicie przekształciła swoje wewnętrzne działania. Implementując Oracle Cloud dla całej firmy, Oracle stało się dostawcą kompletnych rozwiązań chmurowych iprzedsiębiorstwem całkowicie w chmurze.

Firma dzieli się swoimi doświadczeniami z korzyścią dla innych. W Oracle wdrożono następujące cztery składowe elementy projektowania doświadczeń:

1

Usprawnienie obsługi klienta

Ogranicz, usuwaj i upraszczaj kroki składające się na obsługę klienta i pracowników.

2

Wsparcie spersonalizowanej obsługi

Zapewnij klientom i pracownikom w pełni autonomiczne środowisko obsługi.

3

Wywoływanie zachwytu u klientów

Zaprojektuj pozytywne doświadczenia obsługi, uwielbiane przez klientów i pracowników i wywołujące u nich pragnienie powrotu.

4

Automatyzowanie zaangażowania

Użyj Oracle Cloud, by wprowadzić automatyzację na największą możliwą skalę w skali całej organizacji.

Przyszłość transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa zmienia sposób pracy, zabawy i życia ludzi. Nic nie wskazuje na to, by ten proces transformacji spowalniał. Innowacje w technologii cyfrowej nadal ujawniają nowe możliwości dla firm do tworzenia nowych wartości dla klientów i poprawy życia ludzi. Innowacyjne technologie, które mogą dodatkowo wspierać cele transformacyjne, będą niewątpliwie nadal pojawiać się na horyzoncie.

Wdrożenie transformacji cyfrowej ukierunkowanej na obecne wyzwania biznesowe i realizację celów strategicznych będzie miało kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu. Każde przedsiębiorstwo i organizacja muszą ostatecznie uczynić digitalizację strategicznym kamieniem węgielnym, jeśli chcą pozostać konkurencyjne i lepiej służyć powiązanym z nimi osobom.

W tym procesie najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że moc transformacji cyfrowej wynika z identyfikacji przypadków użycia, a następnie z wyboru zestawu technologii, ścieżki i partnerów, które mogą przekształcić zidentifykowane przypadki użycia w płynne i wzajemnie połączone doświadczenia sprzyjające rozwojowi firmy.