Block Volumes Pricing

Block Volumes

Product
Comparison price (/vCPU)*
Unit price
Unit
Block Volume Storage1


Gigabyte storage capacity per month
Block Volume Performance Units2


Performance Units per gigabyte per month
 • 0 VPUs at $0 for Lower Cost
 • 10 VPUs at $0.017 for Balanced
 • 20 VPUs at $0.034 for Higher Performance
 • 30 VPUs at $0.051 for UHP (VPU/GB=30)
 • 40 VPUs at $0.068 for UHP (VPU/GB=40)
 • 50 VPUs at $0.085 for UHP (VPU/GB=50)
 • 60 VPUs at $0.102 for UHP (VPU/GB=60)
 • 70 VPUs at $0.119 for UHP (VPU/GB=70)
 • 80 VPUs at $0.136 for UHP (VPU/GB=80)
 • 90 VPUs at $0.153 for UHP (VPU/GB=90)
 • 100 VPUs at $0.170 for UHP (VPU/GB=100)
 • 110 VPUs at $0.187 for UHP (VPU/GB=110)
 • 120 VPUs at $0.204 for UHP (VPU/GB=120)

1 Usage is measured with the Gigabyte Storage Capacity Per Month metric, by calculating the total block volume storage consumed for each calendar month until the block volumes are deleted. At a minimum, users will be charged for 1 minute. For anything beyond 1 minute, usage is tracked per second and prorated based on the number of seconds in a month using the per Gigabyte Storage Capacity Per Month pricing.

2 Usage is measured with the Gigabyte Performance Units Per Month metric, by calculating the total block volume performance consumed for each calendar month until the block volumes are deleted. At a minimum, users will be charged for 1 minute. For anything beyond 1 minute, usage is tracked per second and prorated based on the number of seconds in a month using the per Gigabyte Storage Capacity Per Month pricing.

* Aby ułatwić porównanie cen proponowanych przez różnych dostawców usług chmurowych, na stronach Oracle wyświetlane są zarówno ceny vCPU (wirtualnych procesorów), jak i ceny OCPU (procesorów Oracle) w przypadku produktów objętych modelem wyceny opartym na obliczeniach. W przypadku samych produktów, udostępniania w portalu, fakturowania itp. nadal są wykorzystywane jednostki OCPU (Oracle CPU). Jednostki OCPU odpowiadają fizycznym rdzeniom procesora. Większość architektur procesorów, w tym x86, wykonuje dwa wątki na każdy rdzeń fizyczny, więc 1 OCPU jest równowartością 2 vCPU dla obliczeń opartych na x86. Stawka za godzinę OCPU, według której są rozliczani klienci, jest zatem dwukrotnie wyższa od ceny vCPU, ponieważ otrzymują oni dwie jednostki vCPU mocy obliczeniowej na każdą jednostkę OCPU, chyba że jest to instancja podrzędna (np. wywłaszczalna).